Prestera synonym, annat ord för prestera, vad betyder prestera, förklaring, uttal och böjningar av prestera.

Synonymer till prestera

Prestera översättning

Engelska

perform, do
the team played its best match of the season

Hur används ordet prestera

  1. Division III är lägst och finns inte i alla distrikt. Om man vinner, alternativt blir andraplacerad i hela Division I, blir klubben uppgraderad till Ponnyallsvenskan Elit, som innehåller tre omgångar. Genom att prestera lika bra i elitallsvenskan blir laget kvalificerad till Lag-SM på Strömsholm. (wikipedia.org)
  2. Riksidrottsförbundet, som samlar den svenska idrottsrörelsen, definierar det hela som "Idrott är fysisk aktivitet som vi utför för att kunna ha roligt, må bra och prestera mera." (wikipedia.org)
  3. Modellen vidgar synen på vilka som utövar legitimt inflytande i företaget. Det är alltså ett mycket effektivt sätt att bilda sig en första uppfattning om vad det än är man ska ta sig an. Modellen går ut på att man identifierar intressenterna och någon eller något som påverkas av verksamheten, och dess intressen för att få veta vad projektet måste prestera vilka processer som finns, vilken information som utvecklas med olika intressenter. Man kan använda det som ett verktyg för att maximera önskad effekt och hur intressenterna påverkar organisationen. En önskvärd effekt kan vara att se intressenternas hållbara utveckling samt effekt på naturresurser. (wikipedia.org)
  4. Begreppet korporationsidrott eller korpidrott består av anställda (eller andra kategorier) som sammansluter sig kring idrott. Syftet är främst att genom fysisk aktivitet må bra (hälsa), ha roligt och återhämta sig (rekreation), men också för att prestera bra resultat för egen del eller för laget (tävla), eller för att skaffa sig en god prestationsförmåga (kondition). (wikipedia.org)
  5. Kärlkramp eller angina pectoris, är tillfälliga smärtattacker i bröstet som förekommer i samband med att hjärtats kranskärl inte klarar av att försörja hjärtmuskeln med blod (myokardiell ischemi). Kärlkramp förekommer ofta i situationer då hjärtmuskeln tvingas prestera hårdare än normalt, och därmed kräver större blodförsörjning. Exempelvis vid fysisk eller psykisk stress kan personer med hjärtbesvär drabbas av smärtorna. Angina kommer av latinets angere, sammantrycka, strypa) är en allmän benämning på inflammatoriska tillstånd i svalget och tonsillerna (mandlarna), men kan även beteckna vissa sjukiga tillstånd med annan lokalisering. (wikipedia.org)
  6. Talet utgjorde ett mått på gårdens skattekraft och de skatteprestationer (eller "arrenden") som hemmanet skulle prestera. Ursprungligen var måtten 1, ½ eller ¼. Hemmansklyvningar och nedskrivningar av mantalet (förmedling) ledde efter hand till förskjutningar i kvoterna (till exempelvis till ¾ eller ⅛), och efter några generationers arvskiften till väldigt svårhanterliga kvoter som 243/2048. (wikipedia.org)
  7. Statligt reglerade monopol är politiskt omdebatterade. Liberalt orienterade personer är i princip mot monopol och för konkurrens. Liberaler menar att på den fria marknaden där medborgarna (konsumenterna) tillåts välja, kommer företag konkurrera med varandra med bästa kvalitet till lägsta pris för att attrahera konsumenter. Därmed får man en hög effektivitet som en stängd marknad har svårt att uppnå. Vidare behöver inte en aktör som agerar ensam på en marknad i samma utsträckning tänka på kvalité och att prestera sitt bästa, eftersom konsumenten inte har något annat val än att köpa av aktören. Andra grupper, vanligen orienterade mot den politiska vänstern, hävdar fördelar med vissa offentliga monopol, till exempel inom vård- och skolsektorn. Dessa menar att vissa varor och tjänster inte är lämpade att agera på en fri marknad eftersom man vill gynna andra värden än lågt pris och hög effektivitet. Inom vården kan hög tillgänglighet och ett brett utbud vara viktigare än lönsamhet. En privat aktör förväntas välja bort delar av tillgänglighet och utbudet om den anses olönsam, eftersom den privata aktören vill maximera vinsten till ägaren. (wikipedia.org)
  8. HRM har sitt ursprung i Human Relations, som växte fram som en motrörelse till den tidigare så kallade Taylorismen som bildades av F.W. Taylor. HR fokuserar på de mänskliga faktorerna i ett företag, bland annat behovet av att känna sig erkända och känna grupptillhörighet. Human Relations (Elton Mayo) slogan innehöll ord som demokratisk arbetsdelning, medbestämmande och motivation. Vidare kom HR att utvecklas till HRM som var en ny typ av personalfunktion som fokuserade på bl.a. rekrytering, personalutveckling, karriärfrågor samt könsroller och motivation. Tidigare hade fokus legat på att få personalen att må bra, nu fanns en tydlig strategi för att personalen skulle prestera så bra som möjligt i företagets syfte. (wikipedia.org)
  9. Prestationsångest är ångest som personer kan få i samband med att de förväntas prestera något där andra personer har förväntningar på personen. Det kan vara allt från att hålla tal till att utföra större arbeten. Det är stor risk för prestationsångest när man får för höga krav på sig som man känner att man inte kan leva upp till. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Prestera Synonymer Betyder Uttal

Populärast: