Produktion Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder produktion, varianter, uttal och böjningar av produktion

Produktion synonym, annat ord för produktion, vad betyder produktion, förklaring, uttal och böjningar av produktion.

Synonymer till produktion

Vad betyder och hur uttalas produktion

Produktion uttalas pro|dukt|ion [-k?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Produktion betyder:

Ordformer av produktion

Singular

produktion
obestämd grundform
produktions
obestämd genitiv
produktionen
bestämd grundform
produktionens
bestämd genitiv

Plural

produktioner
obestämd grundform
produktioners
obestämd genitiv
produktionerna
bestämd grundform
produktionernas
bestämd genitiv

Produktion är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Produktion på Engelska

 • production - production factor, means of production, production unity, start production of the new private car, production of paper, the author', s scientific production (works), profitable production, put into production

Hur används ordet produktion

 1. – Idag hyllar vi värdiga vinnare som tillsammans visar på den enastående verkshöjd och hantverksskicklighet som svensk TV-produktion idag besitter. Ett stort grattis till alla vinnare, nominerade och vår produktionsbransch, säger Anders Knave, ordförande i Film & tv-producenternas tv-sektion, i ett pressmeddelande. (dagensmedia.se)
 2. Tillvägagångssätten och förhållningssätten är många. En fältinspelning kan vara ett sätt att dokumentera en specifik plats vid en viss tidpunkt eller ett sätt att samla olika ljud för att använda som byggstenar i en produktion. Vissa använder materialet i sin råa form, andra manipulerar ljudet i all oändlighet. (idg.se)
 3. Gasol tillverkas i första hand vid gasterminaler för framställning av naturgas, men produktion från petroleum sker också. Huvudsakligen används gasol för energiändamål i industrin på grund av sin effektivitet och enkelhet i hanteringen. Gasol används också i situationer där det inte finns tillgång till elektriska nät, till exempel i husvagnar, i glest befolkade områden och inom militären. I industrin används gasol som bränsle för värmnings- och värmebehandlingsprocesser och som bränsle till inomhusgående truckar. (wikipedia.org)
 4. Syftet med de flesta transgena fiskarna som inte är för grundforskning handlar om att öka lönsamheten för odlaren, antingen genom ökad produktion (t.ex. genom snabbare tillväxt, minskad förlust från sjukdomar eller möjlighet att odla i kallare vatten eller nya miljöer), billigare produktion (t.ex. genom att möjliggöra för rovfisk att tillgodogöra sig växtprotein istället för animaliskt protein), eller en förbättrad produkt (t.ex. genom ökat näringsinnehåll). I vissa fall kan detta leda till andra effekter som kan anses mera generellt positiva, som om lax kan matas med växtmaterial istället för vildfångad fisk som ansjovis och sill. En ökad födokonvertering skulle också kunna minska behovet av sk foderfisk och även utsläpp från odling eftersom mer av födan binds i odlingsfiskens kött. Utom i fallet med den ökade tillväxten så är de andra typerna av transgen fisk i tidiga utvecklingsstadier och man har i princip bara lyckats visa att det är möjligt att få en önskad biologisk effekt av den införda transgenen men det återstår ett stort arbete med att ta fram en linje med fisk som uppvisar effekter som är kommersiellt användbara och som kan på ett enkelt sätt föras vidare till nästa generation. (wikipedia.org)
 5. Dessa två faktorer ledde tillsammans fram till en produktion av små genremålningar (såväl som interiörbilder och porträttmålningar) vilket blev populärt under 1600-talet bland överklassen och politiska ledare i Nederländerna och Tyskland. Tidiga exempel på genrescener är verk av Quinten Matsys (1466-1530) och Pieter Bruegel d.ä. (ca 1527–1569). Under 1700-talet tog genremåleriet rejäl fart i Nederländerna där den främsta var Jan Vermeer (1632–1675). När väl konstformen etablerat sig där spred sig den snart vidare till övriga Europa. (wikipedia.org)
 6. Gikt uppstår av samma orsaker som hyperurikemi, oavsett om det sammanfaller med för höga nivåer urinsyra i blodet eller inte. Gikt kan bero på minskad utsöndring av urinsyra, vilket med normal produktion av ämnet leder till högre nivåer i blodet. Det kan också uppkomma för att kroppen börjar tillverka mer urinsyra. Båda orsakerna kan antingen uppkomma som följd av annan sjukdom eller som biverkning av läkemedel. Livsstilsfaktorer är också av betydelse. I synnerhet stort alkoholintag ökar risken för gikt. (wikipedia.org)
 7. Glänta produktion – ett svenskt bokförlag (wikipedia.org)
 8. undantaget är svampar. Det tar lång tid för dessa att bryta ned de döda växt- och djurdelarna och humuslagret innehåller därför rester av flera års produktion. Det tar alltså tid innan växterna kan använda mineralämnena igen. (wikipedia.org)
 9. produktion av arkéer i risfält (wikipedia.org)
 10. Grönsaker odlas i allt från små hushållsodlingar till stora, automatiserade jordbruk (ofta i så kallade grönsaksland). I I-länder kan odlingen delas upp i tre kategorier: Odling för direkt försäljning, odling för industriell bearbetning (exempelvis frysning eller konservering) eller fröproduktion. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.