Psalmbok Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder psalmbok, varianter, uttal och böjningar av psalmbok

Psalmbok synonym, annat ord för psalmbok, vad betyder psalmbok, förklaring, uttal och böjningar av psalmbok.

Vad betyder och hur uttalas psalmbok

Psalmbok uttalas psalm|bok och är ett substantiv, böjs som ¹bok.

Ordformer av psalmbok

Singular

psalmbok
obestämd grundform
psalmboks
obestämd genitiv
psalmboken
bestämd grundform
psalmbokens
bestämd genitiv

Plural

psalmböcker
obestämd grundform
psalmböckers
obestämd genitiv
psalmböckerna
bestämd grundform
psalmböckernas
bestämd genitiv

Psalmbok är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet psalmbok

  1. Hemlandstoner / Andliga Sånger och Psalmer till Guds församlings tjenst (1891) – en psalmbok utgiven av C.A.V. Lundholm förlag. (källa)
  2. Bengt Dalunde – ynglingen som glömt sin psalmbok. (källa)
  3. I många av bearbetningarna i den svenska psalmboken (1986) är slutrimmen utbytta mot vokalisk assonans. Framförallt gäller detta ett stort antal nydiktade och bearbetade psalmer av Anders Frostensson. Två exempel är 332 (gav ... har, är ... hän) och 33 (tro ... god, försonar ... skona). I den finlandssvenska psalmboken (1986) har man däremot bemödat sig om att behålla rimmen. (källa)
  4. Johan Olof Wallin använde uttrycket "jämmerdalen" i åtminstone två psalmer för att beteckna den mörka bilden av människolivet. I 1986 års psalmbok ändrades uttrycket till "denna mörka dal". (källa)
  5. En koralbok är en typ av sångböcker vars primära innehåll är att ange noter för psalmer. Omfattningen av innehållet varierar. I gamla koralböcker förekommer att enbart noterna är med, i moderna kan en eller flera verser av texten förekomma samt uppgifter om ursprung, upphovsman, tidigare tryckta källor för berörd melodi samt vilka andra psalmer som använder samma melodi. Melodins så kallade "huvudtext" avser den psalm som anges som den vars melodi är densamma, den kan variera mellan psalmböckernas olika årgångar vilket kan försvåra identifiering av melodider. (källa)
  6. Bland spånkorgarna har Våmhuskorgarna ett särskilt gott rykte. De kännetecknas av sitt handkluvna spånadsmaterial från tätvuxen tall. "Årsringarna ska sitta tätt som bladen i en psalmbok", sa en gammal korgmakare. Kluvorna av stockmaterialet förvaras sommartid i vatten för att göra virket mjukare och hindra det från att mögla. De tunna spånen "spjåkarna" görs inför att flätningen börjar. Finslipning av spånen sker genom att de dras genom två hyveljärn. (källa)
  7. Om ceremonin sker enligt Svenska Kyrkans ordning är prästen officiant. Exempel på andra officianter är en frikyrkopastor om begravningen sker i frikyrklig ordning eller person från annat samfund eller religion. Även då ceremonin är icke religiös benämns ledaren Officiant. Vid icke religiösa ceremonier har det blivit vanligt att den på Förbundet Humanisternas initiativ framtagna Den svenska högtidsboken används som alternativ till psalmbok. (källa)
  8. Ordet psalmbok används i regel om officiell, av kristet samfund antagen, sångsamling. Vid tryckning tillfogas ofta en samling böner samt utdrag ur samfundets evangeliebok och kyrkohandbok. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.