Räcka Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder räcka, varianter, uttal och böjningar av räcka

Räcka synonym, annat ord för räcka, vad betyder räcka, förklaring, uttal och böjningar av räcka.

Synonym till räcka

Vad betyder och hur uttalas räcka

Räcka uttalas räcka och är ett verb räckte.

Räcka betyder:

Ordformer av räcka

Aktiv

räcka
infinitiv
räcker
presens
räckte
preteritum
räckt
supinum
räckande
presens particip
räck
imperativ

Passiv

räckas
infinitiv
räcks
presens
räcktes
preteritum
räckts
supinum

Perfekt particip

räckt en
~ + subst.
räckt ett
~ + subst.
räckta den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

räckes
presens

Räcka är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Räcka på Engelska

 • row, series - a long series of events
 • pass, hold out, reach - stick (put) out your tongue!, put up your hands!, pass me the salt, please!
 • reach - I can', t reach the top shelf
 • be enough - there is not enough money, now that', s enough of your insolence!, the food will not be enough for more than four people

Hur används ordet räcka

 1. Ska man hårdra det är Life itself som en enda lång räcka av deus ex machina-situationer, fast då av mindre godartat slag. Här kommer ingen plötsligt uppdykande gud till räddning, snarare är det slumpen som attackerar från sidan. Kanske i form av en buss. (svt.se)
 2. Kalibern för ett hagelvapen mäts enligt ett engelskt system, baserat på hur många rundkulor som kunde gjutas av ett skålpund bly. Den grövsta kalibern, 3, innebär således att ett pund bly skulle förslå till 3 likadana runda kulor, och pipan skulle då ha en invändig diameter stor nog att en sådan blykula skall kunna passera. För den klenaste kalibern, 36, skulle samma mängd bly räcka till 36 kulor. se vidare hagel (ammunition) (wikipedia.org)
 3. Termen husmand har varit särskilt vanlig i Danmark och Skåne som beteckning på en bofast man på landet med eget hus. I likhet med torparen ägde husmannen inte någon andel i byns marker och skulle betala arrende till markägaren, eventuellt i form av dagsverken, men medan torparen försörjde sig genom att bruka den jord som hörde till torpet, var husmannen hantverkare, soldat eller lantarbetare. Hans mark bestod av hustomten och kanske därtill en beteshage och en mindre åkerlapp som inte kunde räcka till för en familjs uppehälle, men möjligen för att försörja familjen med mat. (wikipedia.org)
 4. Den blommar vid sommarens början, men de fyra bladen gör, att blomningen ser ut att räcka långt fram mot hösten. (wikipedia.org)
 5. De fyra bågstängerna tillverkas av krokvuxna fjällbjörkar. I och med att stängerna inte behöver räcka högre än strax ovanför dukens kant kan de göras betydligt kortare än klykstångskåtans stänger, och blir därmed också lättare. I allmänhet har hela stommen medförts vid flyttning. För detta ändamål fanns i rajden en särskild ackja som var öppen baktill. (wikipedia.org)
 6. Stadens äldsta kyrka torde ha varit en kyrka tillägnad Sankt Olof, vilken var belägen efter nuvarande Mullgatan. Kyrkan förefaller ha varit i dåligt skick i början av 1400-talet och fick då förfalla och revs på 1440-talet. Efter att den nuvarande Köpings kyrka härjades av brand 1437 fick den efter återuppförandet en storlek tillräcklig att räcka både för lands- och stadsförsamlingen. (wikipedia.org)
 7. Buljongtärningar (och pulver) har sedan 1900-talets början till stor del ersatt annan buljong som ett billigare och bekvämare alternativ. Buljongtärningar består av dehydrerad buljong och torkade grönsaker, salt, natriumglutamat, kryddor och fett (vanligen härdat). Oftast anges en tärning räcka till en halvliter vatten. Smaken skiljer sig från hemkokt buljong, inte minst på grund av den mycket högre salthalten. (wikipedia.org)
 8. Lagen anger att en fastighetsmäklare måste vara lämplig (6 §). Lagen anger att mäklarens registrering skall återkallas om mäklaren inte längre är lämplig, men säger också att det kan räcka med en varning (29 §). En person som mäklar yrkesmässigt utan registrering döms till fängelse (31 §). (wikipedia.org)
 9. Enligt SABOs nyckeltal kostar det cirka 4 600 kronor att flyttstäda en trea på 75 kvadratmeter, men för den som själv anlitar en städfirma och använder RUT-avdraget kan det räcka med 2 400 kronor beroende på var man bor. (wikipedia.org)
 10. Månadspeng eller veckopeng är en frivillig och förbestämd fickpeng som vårdnadshavare regelbundet ger sina barn. Fickpengen får barnet fritt använda till inköp eller sparande. Till skillnad mot många andra familjeekonomiska ställningstaganden, så kan barnen själva vara med och förhandla fram beloppet tillsammans med vårdnadshavarna. Beloppets storlek beror på faktorer som vårdnadshavarnas ekonomi, hur mycket jämnåriga får, vad pengarna ska räcka till och om det krävs någon motprestation av barnet. Ett syfte med månadspeng eller veckopeng är att barnet ska öva sig på att spara, planera sina inköp och hålla koll på utgifterna. Veckopeng eller månadspeng brukar förekomma från 7-10 års ålder tills barnen flyttat hemifrån eller skaffat sig egen försörjning. Yngre barn brukar få veckopeng (betalas ut veckovis) medan äldre barn brukar få månadspeng (betalas ut månadsvis). Månads- eller veckopengen kan exempelvis spenderas på godis, leksaker och nöjesaktiviteter. En högre månadspeng kan även omfatta inköp av kläder. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.