Rädd synonym, annat ord för rädd, vad betyder rädd, förklaring, uttal och böjningar av rädd.

Synonymer till rädd

Rädd översättning

Engelska

afraid, scared, frightened
she is afraid of being caught
anxious, wary, cautious, careful, prudent
they were anxious about their jobs

Hur används ordet rädd

  1. Ordet adamsäpple härstammar från historien om syndafallet i Bibelns första mosebok. När Gud frågade Adam "Var är du?", skulle han ha blivit så rädd att han satte en bit av den förbjudna frukten (äpplet) i halsen (1 Mos. 3:9). Det står dock inte så i Bibeln, utan är en folkmyt. (wikipedia.org)
  2. Bäckmete bedrivs främst efter bäcköring och bäckröding i bäckar och mindre åar, leta upp en bäck gärna långt upp i skogen eller högt upp på ett fjäll eller långt ut på myren brukar man kunna finna stor bäcköring. Vid bäckmete används i regel ett relativt långt metspö med toppknuten lina. Mask används som agn och flöte används inte, utan krok tyngd och agn får driva i strömmen. Bäckmete är ett utpräglat smygfiske där det gäller att röra sig tyst och försiktigt för att inte skrämma fisken. Tänk gärna på att inte ha solen i ryggen därför att om din skugga syns på vatten ytan så blir fisken rädd och hugger inte. (wikipedia.org)
  3. Alla arter i familjen Mustelidae har doftkörtlar för revirmarkering och försvar. Illern sprayar inte som skunken, utan lämnar doftmärken i sitt område och skapar en kraftig stank när den blir rädd. (wikipedia.org)
  4. En annan kan vara i relationen mellan två personer, till exempel då ena parten i en relation misshandlar sin partner för att den skall känna sig rädd och blir därmed lättare kontrollera. (wikipedia.org)
  5. De grundläggande lagarna inom kashrut finns i Tredje Mosebok. Under en lång tid var det förbjudet att skriva ner den muntliga traditionen, eftersom den skriftliga toran och den skriftliga lagen inte fick ändras. Den muntliga traditionen anses vara äldre. När man var rädd att den muntliga toran skulle gå förlorad, fick den en skriftlig form i Mishna som utgör kärnan i Talmud. Även senare sammanfattningar av lag och praxis gjordes. Den mest kända av dessa är Josef Karos Shulchan aruch (det dukade bordet). Karo var sefard, och Isserles i Polen bearbetade boken för att anpassa den också för ashkenaziska judar. (wikipedia.org)
  6. Serien handlar om en rosa hund med svarta prickar som är rädd för allt, men ändå brukar rädda sin matte och husse från alla möjliga faror, trots att Kurages husse inte alltid är snäll mot honom. Kurage bor med sin husse Hjalmar Höson och sin matte Märta Höson i en villa i en stad kallad Ingenstad i Kansas. (wikipedia.org)
  7. Hälsa och kvalitet på sömnen i sig är viktiga faktorer på hur man upplever drömmar. En mardröm kan också skapas av rädsla. Om man till exempel ser en obehaglig film och man ser något som man blir rädd för. Då kan rädslan bli djupare och man kan få en mardröm. Det behöver inte bara vara rädslor som man ser som skapar en mardröm, det kan också vara obehagliga tankar. (wikipedia.org)
  8. Jan Holmberg i sin skrift Medialitet i antologin Litteraturens offentligheter menar att människan verkar vara rädd för medier, på grund av att människan föreställer sig fulländad och att varje behov av ett medium i sig visar på människans tillkortakommande. Dock menar han även att formeln gäller att ju nyare mediet är, desto mer skrämmande är det, och ju äldre det är, desto mer har det trängts bort just som medium, och exemplifierar med elden som få människor idag skulle kalla för ett medium: "så länge ett medium är nytt framträder det som just ett medium. […] Det tycks som att mediernas kuslighet härrör från graden av synlighet i deras medialitet. Så kanske kunde vi omformulera formeln ovan: nya medier är inte kusliga för att de är nya, utan för att de så tydligt är medier och omvänt, ju äldre medium, desto mer bortträngt blir själva dess mediala egenskaper." Det har gjort att, enligt Holmberg, bland annat boken har tappat sin medialitet och att människan därmed glömt bort vad boken egentligen är. (wikipedia.org)
  9. Mörkerrädsla, även kallat skotofobi (av grek. skotos, "mörker", fobi, "rädsla") och nyktofobi, betecknar en överdriven och irrationell rädsla för mörka utrymmen, trots att personen intellektuellt vet att det inte finns något att vara rädd för. Hos barn är dock insikten i besvärens orimlighet inte nödvändig. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Rädd Synonymer Betyder Uttal