Räddning synonym, annat ord för räddning, vad betyder räddning, förklaring, uttal och böjningar av räddning.

Synonymer till räddning

Vad betyder och hur uttalas räddning

Räddning uttalas rädd|ning och är ett substantiv -en -ar.

Ordformer av räddning

Singular

räddning
obestämd grundform
räddnings
obestämd genitiv
räddningen
bestämd grundform
räddningens
bestämd genitiv

Plural

räddningar
obestämd grundform
räddningars
obestämd genitiv
räddningarna
bestämd grundform
räddningarnas
bestämd genitiv

Räddning är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Räddning översättning

Engelska

salvation, rescue

Hur används ordet räddning

  1. Ska man hårdra det är Life itself som en enda lång räcka av deus ex machina-situationer, fast då av mindre godartat slag. Här kommer ingen plötsligt uppdykande gud till räddning, snarare är det slumpen som attackerar från sidan. Kanske i form av en buss. (svt.se)
  2. Änglarnas räddning av Lot undan den förintande elden över Sodom i Första Moseboken har bland annat fått legitimera järnprovet. (wikipedia.org)
  3. I kristen litteratur har Jesu kors ofta givits kosmiska dimensioner. I de apokryfa Andreasakterna heter det att Kristi kors med sin lodräta balk förbinder det allra djupaste med det allra högsta, att det pekar mot höjden, mot det gudomliga Logos som är Kristus själv, medan dess tvärbalk håller samman kosmos. I det kristna korset förbinds tanken på offer och död med räddning, uppståndelse och evigt liv. Korset är en martyrpåle, men samtidigt ett segertecken så som det framställs i fornkristna mosaiker. (wikipedia.org)
  4. Kärnan i kristen tro är att de syndiga människorna genom Jesu död och uppståndelse kan bli försonade med Gud, erhålla nåd och löftet om evigt liv. Genom att bekänna Jesus Kristus som Guds Son och Herre, och tro på hans uppståndelse från de döda (Romarbrevet 10:9) får den troende frukterna av Jesu frälsargärning (räddning). Mänsklighetens synd (missande av målet) och lidande har enligt de flesta kristna trosinriktningar sina rötter i att Adam och Eva som, enligt Gamla testamentets skapelsemyt, gick emot Guds vilja när de åt av ett träd som ger kunskap om gott och ont. Detta kunskapens träd växte bland träd och blommor i Edens lustgård – en trädgård som Gud skapat åt dem och som de skulle leva i med perfekt hälsa och evigt liv. Gud testade dem genom att varna dem i förväg och sa att om de valde att äta från det trädet skulle de dö, så det var inget misstag utan ett val som detta mytens första människopar begick (1 Mos 2: 15–17). Detta val medförde att Adam och Eva sade nej till att låta Gud leda dem, att de förstörde sina möjligheter att få en andlig, evig tillvaro. (wikipedia.org)
  5. Argentinas kustbevakning, Prefectura Naval Argentina, som bildades 1810, är en militär myndighet vilken sorterar under det argentinska inrikesdepartementet. I dess uppdrag ingår sjöräddning, fartygsinspektion, fartygsregistrering, utfärdande av nautiska och andra behörigheter, fartygsbärgning, haveriutredningar, miljöskydd, farledsarbete, allmän ordning och säkerhet, brottsbekämpning och hamnsäkerhet. (wikipedia.org)
  6. Enligt kristendomen finns ett annat samband mellan lidande och räddning: Kristus har förlöst mänskligheten genom sitt lidande, och i gemenskapen med honom kan varje människa få ett nytt perspektiv på sitt eget lidande och vinna evigt liv. (wikipedia.org)
  7. Livbojen, eller Sällskapet Livbojen, är också namnet på de lokala stödföreningar som finns för att sprida kunskap om Svenska Sällskapet för Räddning af Skeppsbrutne och samla ihop medel för räddningsbåtar. De har sin grund i de damsällskap som skapades från 1900-talets första år för att samla in medel för båtinköp, till exempel en av de första privata roddlivbåtarna, Hjälparen, 1907. (wikipedia.org)
  8. Livräddning är en handling som involverar undsättning, hjärt- och lungräddning och första hjälpen. Det syftar ofta på vattensäkerhet, men kan även innefatta räddning ur vak, översvämning eller annat prehospitalt arbete. (wikipedia.org)
  9. Miljöräddning till sjöss (wikipedia.org)
  10. Citatet från Psaltaren 27:1 är också ett exempel på semantisk parallellism. Innebörden i orden ”Herren är mitt ljus och min räddning” får en precisering och förs vidare i nästa rad: ”Herren är ett värn för mitt liv”, d.v.s. Herren är en tillflykt i livet. Här är det tanken att Gud är ”ljus och räddning” som förs vidare: Den semantiska parallellismen här är alltså en syntetisk parallellism. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Räddning Synonymer Betyder Uttal