Rehabilitering synonym, annat ord för rehabilitering, vad betyder rehabilitering, förklaring, uttal och böjningar av rehabilitering.

Synonym till rehabilitering

Rehabilitering översättning

Engelska

Rehabilitation

Hur används ordet rehabilitering

  1. På landsortssjukhusen inriktas geriatrikerns arbetsområde mot utredning och behandling av neurodegenerativa sjukdomar som demens, rehabilitering av äldre patienter efter till exempel ortopedisk kirurgi eller stroke, samt omvårdnadssocial planering. Här är ofta de geriatriska klinikerna en del av de allmänna invärtesmedicinska klinikerna, med inga eller endast ett fåtal sängar reserverade för patientgruppen. (wikipedia.org)
  2. Efter mindre än en vecka av rehabilitering klättrade Cobain över muren kring området och tog ett plan tillbaka till Seattle. En vecka senare, fredagen den 8 april 1994, hittades Cobain död av en elektriker i sin bostad i Seattle. Dödsorsaken var ett uppenbarligen självförorsakat hagelskott mot huvudet. I och med denna händelse upplöstes Nirvana. (wikipedia.org)
  3. De två världskrigen under 1900-talet och det höga antalet skadade personer där ökade intresset för parasport som rehabilitering. Parasport har för många med funktionsnedsättning blivit ett viktigt sätt att visa att man kan tävlingsidrotta på liknande villkor som personer utan funktionsnedsättning. De idrottare som räknas till Parasport är idrottare med tre olika kategorier av funktionsnedsättningar, vilka är: rörelsehinder, utvecklingsstörning eller synskada. (wikipedia.org)
  4. Hemsjukvård är medicinska insatser, rehabilitering, habilitering samt omvårdnad som utförs av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal eller annan personal med delegering i hemmet, både ordinärt- och särskilt boende. I och med ädelreformen 1992 övertog kommunerna ansvaret för särskilda boenden och möjlighet att bedriva hemsjukvård, från landstingen till och med sjuksköterskenivå. I flertalet län har hemsjukvården numera övergått till kommunal regi och arbete pågår att föra över all hemsjukvård till kommunerna. (wikipedia.org)
  5. Intracerebral blödning - blödning inne i hjärnvävnaden. Viktigaste orsaken är högt blodtryck. Symtomen beror på var blödningen sitter, vanligt är halvsidig förlamning. Behöver vård på stroke-enhet och rehabilitering, däremot sällan operation. (wikipedia.org)
  6. Skyddskommittén bör träffas minst var tredje månad. Syftet är att behandla övergripande och principiella frågor. Exempel på frågor som kan tas upp är företagshälsovård, användning av farliga ämnen, arbetsmiljöutbildning och rehabilitering. Gruppen ska också vara med och diskutera eventuella förändringar av lokaler, arbetsmetoder och organisation. (wikipedia.org)
  7. Ett hälsohem är en form av pensionat som även erbjuder sina gäster olika typer av vård, rehabilitering och hälsobefrämjande behandlingar. Ett hälsohem kan ha en speciell inriktning, exempelvis hälsohem för diabetiker eller personer med cancer, men det kan även inrikta sig mot friskvård och erbjuda behandlingar för välmående och skönhet, exempelvis spabehandlingar. Den mat som serveras på ett hälsohem är ofta anpassad till hälsohemmets inriktning. (wikipedia.org)
  8. Höftfraktur eller höftledsbrott är en fraktur på lårbenet nära dess led mot höftbenet (inte på själva höftbenet). Höftfrakturer kan vara livshotande till följd av de komplikationer som de kan medföra, men snabb behandling och rehabilitering ökar signifikant möjligheterna till överlevnad och god återhämtning. (wikipedia.org)
  9. Behandlingen utförs främst med händerna (ordet kommer från grekiskans chiro = händer, praktos = att göra) med syftet att återställa normal funktion i ryggraden. Antalet behandlingar som ordineras beror på vilka besvär man har och hur länge man har haft dem. Kiropraktik omfattar främst diagnostik, behandling, rehabilitering och förebyggande av smärtor i ryggen. (wikipedia.org)
  10. permanent eller semipermanent koma - som kan vara i månader eller år. Efter så långa perioder i koma krävs mycket rehabilitering, eftersom kroppen förtvinar och hjärnan vanligen är svårt skadad. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Rehabilitering Synonymer Betyder Uttal