Resande Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder resande, varianter, uttal och böjningar av resande

Resande synonym, annat ord för resande, vad betyder resande, förklaring, uttal och böjningar av resande.

Synonymer till resande

Andra språk

Resande på Engelska

  • traveller - explorer, commercial traveller

Hur används ordet resande

  1. Det var en gång en konung, som med skiftande seger och nederlag, men alltid med ära styrde sitt diktarrike. Han hade slott, borgar och katedraler, mörka, gavlade gator och vårgröna hagar han hade en prinsessa, lika trolsk som elak, visa filosofer, fräcka narrar och larmande pöbel, med ett ord allt, som till en väl ordnad poetstat kunde höra, då han plötsligt en festkväll lämnade alltsammans i sticket för att som resande scholar draga ut och leta den vises sten. Förgäves skickades gråskäggiga sändebud till den skumma studiekammare, där han glömde bort åren bland Paracelsus' deglar och retorter. "Sire", sade de, "vänd hem igen. Ert rike väntar er. Äreporten är redan rest. Fontänerna rinna med vin. Narren har fått en ny våd scharlakan i sin kolt, och prinsessan står med solrosen i handen vid tornfönstret och väntar." Men alkemisten hörde dem ej. Brygderna och dekokterna upptogo hans tankar. Där hemma i diktarriket växte gräset över gångarna. Ljusen slocknade. Prinsessan blev så rynkig, att all hennes elakhet på långt avstånd kunde läsas ur ansiktet. Landet föll i lägervall. Och den vises sten? Vem har hittat den. (källa)
  2. Street Performance har sina rötter i det medeltida gycklandet då en resande underhållare inte fick tillgång till de finare etablissemangen. Gator och torg blev då det naturliga forumet. Också nu finns det artister som lever på att underhålla människor på gator och torg. Föreställningarna kan innehålla magi, jonglering, teater, akrobatik eller eldkonster. Allt ryms inom genren. Målet med underhållningsformen är att inte behöva anpassa sig till teatrar eller specifika platser utan att kunna göra det som passar artisten för stunden. Det är en av de mest spontana och intimaste underhållningsformerna som finns eftersom ingen scen separerar publiken och artisten och oväntade saker utifrån drabbar föreställningen titt som tätt. (källa)
  3. Denna enkla skildring visar kanske bättre änågot annat andan i medeltidens gillen. Liknande förbund uppstod överallt där en skara män – fiskare, jägare, resande köpmän, byggmästare eller bofasta yrkesmän – samlades för att göra gemensam sak. På ett skepp fanns alltid kaptenens befälsmyndighet, men för att det gemensamma företaget skulle sluta väl kom alla ombord, rika och fattiga, herrar och besättning, kapten och sjömän, överens om jämlikhet i sitt inbördes förhållande, att endast vara män, med plikt att hjälpa varandra och lösa eventuella tvister inför domare som valts av alla. (källa)
  4. Gästgiveri , eller gästgivaregård, var en inrättning för resande på vägarna, där förtäring och inkvartering skulle bjudas, samt möjligheter till att byta häst för skjutsar. Detta var reglerat i Gästgiveristadgan, som avskaffades 1933. I dag används ordet om äldre krogar och hotellinrättningar i samhällen och byar. (källa)
  5. Då konstakademins byggnadsskola 1836–1837 utlyste en pristävling för "ett större värdshus eller hotell för resande" visade det att hotell hunnit bli en synonym för värdshus. Betydelsen var dock vacklande och kunde ibland även syfta på en förnäm byggnad eller representationsbyggnad för staden såsom i den ursprungliga franska betydelsen, så när Abraham Rydberg 1845 lämnade en donation för uppförandet av ett Hôtel de ville, tolkades det 1847 som ett stadshus, liknande det som uppförts i Norrköping 1802, där man förutom lokaler för stadens styrelse även inrättade festlokaler för stadens behov. När grunden 1857 lades för Hotell Rydberg tolkades det istället som just ett hotell. (källa)
  6. På en järnväg stannar tåget för passagerares på-/avstigning (resandeutbyte) dels på järnvägsstationer, dels på hållplatser. Till skillnad från stationen saknar hållplatsen ofta stationsbyggnad, väntsal och bemannad biljettförsäljning. Oftast finns dock en perrong och en väntkur. Till skillnad mot stationen stannar tågen som regel inte heller på hållplatsen, om man inte ger till känna, att man önskar stiga på eller av. På hållplatsen kan finnas en så kallad plåtstins - en stoppskylt som kan manövreras av den resande. Detta eftersom tåget kan ha så hög fart, att det annars inte hinner uppmärksamma den resande i tillräckligt god tid för att hinna stanna. Önskad avstigning meddelas till konduktör eller förare. En hel del stationer har i praktiken förvandlats till hållplatser då stationsbyggnaden stängts och inte längre är bemannad. Det gäller särskilt stationer där bara länståg stannar. De brukar dock ofta kallas stationer av tradition ändå, särskilt om byggnaden är kvar. Exempel är Strängnäs, och de flesta längs Stockholms pendeltåg och Göteborgs pendeltåg. (källa)
  7. Ofta diskuteras kommunal och statlig infrastruktur och liknande frågor i termer av investering. Den vinst som då åstadkoms anses vara många till gagn. Det kan handla om företag som får minskade transportkostnader, och privatpersoner som lägger mindre tid på resande. För att beräkna vinsten görs en cost-benefit-analys. I princip används samma beräkningsmetoder som för andra investeringsbedömningar, men istället för rena intäkter uppskattas de samhälleliga nyttorna i ekonomiska termer. (källa)
  8. Karavan är ursprungligen en grupp av resande som med sina packdjur och varor färdas genom områden där inga banade vägar finns. Karavanerna var före användandet av moderna transportmedel av betydelse för världshandeln och utgjorde den äldsta formen för förmedlandet av det internationella varuutbytet – de omnämns redan av Herodotos. (källa)
  9. Vanligtvis består en karavanseraj av en ringmur omkring en öppen plats och med en port som är stor nog för att släppa igenom kameler med tung packning. Längs insidan av muren finns det stallar, nischer och rum för djur och resande. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.