Reserv Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder reserv, varianter, uttal och böjningar av reserv

Reserv synonym, annat ord för reserv, vad betyder reserv, förklaring, uttal och böjningar av reserv.

Synonymer till reserv

Vad betyder och hur uttalas reserv

Reserv uttalas re|serv [-är´v] och är ett substantiv -en -er.

Reserv betyder:

Ordformer av reserv

Singular

reserv
obestämd grundform
reservs
obestämd genitiv
reserven
bestämd grundform
reservens
bestämd genitiv

Plural

reserver
obestämd grundform
reservers
obestämd genitiv
reserverna
bestämd grundform
reservernas
bestämd genitiv

Reserv är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Reserv på Engelska

  • reserve - spare part, currency reserve, have a little food as a reserve
  • reserve - reserve (substitute) goalkeeper

Hur används ordet reserv

  1. I angränsande rum i centralen fanns en operatörsplats för landningsradar som betjänas av en flygtrafikledare, en telefonväxel som reserv till huvudväxeln i Bascentralen samt miltexutrustning för samband. (källa)
  2. I Preussen inrättades 1813 en landstorm som omfattade alla vapenföra män i åldern 15-60 år, vilka inte tillhörde hären eller lantvärnet. Vid första världskrigets utbrott omfattade den tyska landstormen de tre yngsta och de sju äldsta värnpliktiga årsklasserna. I Österrike-Ungern organiserades den sedan 1500-talet befintliga landstormen 1886 och omfattade 1914 de 2 yngsta och de 10 äldsta årsklasserna, fördelade på två uppbåd. Motsvarande organisationer var i Frankrike territorialarméns reserv (sju årsklasser), i Ryssland riksvärnet (fem årsklasser), i Italien territorialmilisen (sju årsklasser). Under andra världskriget kom Volkssturm att utgöra en motsvarighet till den äldre landstormen. (källa)
  3. Folkuppbådsarméerna hade varit på tillbakagång, men fick en renässans i Frankrike under de franska revolutionskrigen. I Frankrike uppstod värnplikten som en förutsättning för Napoleon I:s massarméer, och regeringar runtom i Europa provade snart olika varianter av det franska systemet. I Österrike-Ungern organiserades under Napoleonkriget ett lantvärn till hemlandets försvar. Efter 1867 utvidgades lantvärnet till att bli en för vardera Österrike och Ungern med aktiva armén jämställd organisation, om än med svagare kadrar än den reguljära armén. Med de vanliga värnpliktsarméernas införande kom lantvärnet att bli benämningen på en andra linje, ofta bestående av äldre årsklasser. I Tyska riket bildade lantvärnet 2:a linjen inom krigsmakten och omfattade, delat på två uppbåd, 11 årsklasser närmast efter aktiva armén och dess reserv. Inom marinen benämndes lantvärnet Seewehr. I Storbritannien och Frankrike utgjorde territorialarmén motsvarande organisationer, i Ryssland, reservens 2:a uppbåd, i Italien mobilmilisen, i Japan kobi. (källa)
  4. Oljedepåer är platser för förvaring av olja i större mängd som i till exempel stora cisterner och bergrum. Oljedepåer används främst av oljebolag för mellanlagring och reserv. Krigsmakter använder oljedepåer för att kunna bedriva militär aktivitet under svåra förhållanden då leverans av olja inte är möjlig eller riskfri. (källa)
  5. Palindromer finns inte bara i text utan även i DNA-sekvenser. I Y-kromosomen finns 8 stycken palindrom som är från 9 Kb till 1,45 Mb långa och i genomsnitt 99,97 % likadana framlänges som baklänges. En teori är att detta beror på att Y-kromosomen är den enda kromosom som aldrig förekommer i dubbel upplaga, vilket gör att det inte finns någon kromosomhalva i reserv om den skulle bli muterad. Men om ena änden av en palindrom skulle muteras så finns andra änden av palindromen kvar som referens. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.