Rot Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rot, varianter, uttal och böjningar av rot

Rot synonym, annat ord för rot, vad betyder rot, förklaring, uttal och böjningar av rot.

Synonymer till rot

Vad betyder och hur uttalas rot

Rot uttalas rot och är ett substantiv -en rötter.

Rot betyder:

Ordformer av rot

Singular

rot
obestämd grundform
rots
obestämd genitiv
roten
bestämd grundform
rotens
bestämd genitiv

Plural

rötter
obestämd grundform
rötters
obestämd genitiv
rötterna
bestämd grundform
rötternas
bestämd genitiv

Rot är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Rot på Engelska

 • root - birch root, the apple tree took root, the root of all evil

Hur används ordet rot

 1. Rot kallas den del av en växt som förankrar växten till marken. Förutom att ge växten stadga fungerar rötterna även som upptagare av markvatten och växtnäringsämnen ur jorden. Vissa växter har även så kallade luftrötter (se lianer). Hos tvåhjärtbladiga växter består rotsystemet av en huvudrot (pålrot) med sidorötter. Ytterst på de unga rötterna finns rothår som är encelliga och tunna. Hos enhjärtbladiga växter består rotsystemet av serier med birötter. (källa)
 2. Örten har grova, köttiga rötter utan stam. Från roten utgår en bladrosett med stora blad. Blommorna sitter på korta skaft, deras färg kan variera från vitt till mörkblått. Växten blommar på våren och hösten. Frukten är ett gult bär. (källa)
 3. Rot-programmet är ett stimulansprogram för byggbranschen i Sverige i form av skattelättnader. ROT är en akronym för Reparation, Ombyggnad, Tillbyggnad, och en samlingsbenämning på åtgärder för att renovera och förbättra befintliga byggnader, främst bostadsfastigheter. Det har funnits sedan 1993. (källa)
 4. Rot‐topp, rot/topp eller rot mot topp är namn på ett byggnadssätt vid timring av hus, och betyder att varje timmerstock läggs med rotänden på underliggande timmerstocks toppände och toppänden på underliggande timmerstocks rotände, så att väggarnas övre kant inte skall ha nämnvärd lutning. (källa)
 5. Vattenkultur eller hydrokultur är växtodling i konstgjord miljö, där de nödvändiga växtnäringsämnena tillförs rötterna i en vattenlösning. (källa)
 6. Semi-hydroponisk odling eller semi-hydro, s/h, passiv hydroponic*, semi-hydrokultur, halv-hydrokultur. Metod att odla växter i inert* odlingsmedium* (utan jord). Mediet förser rötter med vatten och näring med hjälp av kapillärkraft. Den luckra strukturen i mediet med mycket luft tillfredsställer rötternas syrebehov. (källa)
 7. Rots Skans är Älvdalens hembygdsgård. Skansen är en befästningsanläggning uppförd år 1677 under Karl XI:s regeringstid till skydd mot överfall från Norge, som då lydde under dansk värjo. Från befästningen finns idag vallarna och brunnen kvar. (källa)
 8. Rötter – del av en växt, se rot. (källa)
 9. Under 1500- och 1600-talet avser rote en militär underavdelning av en fänika eller ett kompani. Under 1600- och 1700-talet bestod en rote av 6-10 man under befäl av en rotemästare. Fyra rotar bildade ett korpralskap. Under 1800-talet och tidigt 1900-tal betecknade en rote inom infanteriet vid truppavdelning om två led en man i förstaledet (rotens första man) och den bakom honom stående (rotens andra man). Vid kavalleriet kallades motsvarande män över- och underrotmästare. Rotevis kolonn kallades vid infanteriet den formering som uppkom då bataljonens båda flyglar ställdes i flankställning bredvid varandra med första ledet utåt, den avskaffades år 1889. Begreppet har även kommit att överföras på två samarbetande flygplan eller fartyg i strid, och motsvarar tyskans Rotte som även kunde bestå av tre enheter. (källa)
 10. En retinerad tand är en fullt utvecklad tand som inte har erupterat (brutit fram). Vanligtvis erupterar tänder när kronan är färdigutvecklad, men rötterna under utveckling. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.