Rytmisera Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rytmisera, varianter, uttal och böjningar av rytmisera

Rytmisera synonym, annat ord för rytmisera, vad betyder rytmisera, förklaring, uttal och böjningar av rytmisera.

Vad betyder och hur uttalas rytmisera

Rytmisera uttalas rytm|is|era och är ett verb -de.

Rytmisera betyder:

Ordformer av rytmisera

Aktiv

rytmisera
infinitiv
rytmiserar
presens
rytmiserade
preteritum
rytmiserat
supinum
rytmiserande
presens particip
rytmisera
imperativ

Passiv

rytmiseras
infinitiv
rytmiseras
presens
rytmiserades
preteritum
rytmiserats
supinum

Perfekt particip

rytmiserad en
~ + subst.
rytmiserat ett
~ + subst.
rytmiserade den/det/de
~ + subst.

Rytmisera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Hur används ordet rytmisera

  1. Vevliran påminner till det yttre en del om nyckelharpan. Dock uppstår ljudet genom att ett hartsat hjul, som drivs av en vev, gnids mot strängarna. Vevliran har melodisträngar, borduner (bassträngar som ljuder med en konstant ton) samt ibland ett så kallat "knarrstall". Knarrstallet ligger löst fasthållet under en bordunsträng mot ljudlådan. När vevens rotationshastighet kort ökas, följer bordunsträngen med hartshjulet en kort bit, men faller snabbt ned tillbaka och orsakar några slag, så kallade knarr, på knarrstallet. Dessa knarr används av vevlirespelaren för att rytmisera och markera i musiken. (källa)
  2. Carl Michael Bellman använder melodin, om än i olika form, till tre olika sånger. Melodierna till Fredmans sånger nummer 11 och 12 är desamma, men de är olika rytmiserade. "Portugal, Spanjen" går i 3/8-dels takt, medan "Venus Minerva" är en stadig marsch i 4/4-dels takt, liksom "Ja, må han leva". Slutet på "Portugal Spanjen" är melodiskt något annorlunda, men inte mer än att det kan sägas vara en stilenlig och tidstrogen variation. Båda melodierna dateras av Hillbom till 1765 då de första avskrifterna finns dokumenterade. Bellman använde melodin "Venus Minerva" i ytterligare en sång "Högtid beredes och Ganymedes". (källa)
  3. En melodi är en följd av tonhöjder, oftast rytmiserad. De konstrueras ofta utifrån en befintlig skala eller harmoniföljd. man kan skilja på musik med endast en primär melodi (enstämmig, monofon), flera stämmor med en som dominerar (homofon), eller flera självständiga stämmor (polyfon). (källa)
  4. Proportio tripla är ett under renässansen infört sätt att rytmisera om en melodi från jämn takt till tretakt (tripla) i en viss "proportion" (proportio) av den ursprungliga melodin. Proportio tripla ingår som andra delen i den svit som från Polen och Tyskland spridde sig till östersjöländerna på 1500-talet under namnet "Pohlnische Tantz". Denna bestod av en fördans i jämn takt och en efterdans i tretakt. Namnet på efterdansen förkortades ofta bara som "proportion" eller "tripla". Under barocken utökades denna svit med ytterligare en efterdans med namnet Serra. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.