Rytmisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder rytmisk, varianter, uttal och böjningar av rytmisk

Rytmisk synonym, annat ord för rytmisk, vad betyder rytmisk, förklaring, uttal och böjningar av rytmisk.

Synonym till rytmisk

Vad betyder och hur uttalas rytmisk

Rytmisk uttalas rytm|isk och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av rytmisk

Böjning (i positiv) rytmisk en ~ + subst. rytmiskt ett ~ + subst. rytmiska den/det/de ~ + subst. rytmiske den ~ + mask. subst.

Rytmisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Rytmisk på Engelska

 • rhythmic - the rhythmic sound of a samba orchestra

Hur används ordet rytmisk

 1. Det finns ett antal olika inriktningar inom gymnastiksporten. I första hand skiljer man mellan truppgymnastik, artistisk gymnastik, rytmisk gymnastik, akrobatisk gymnastik, hopprep och trampolin. (källa)
 2. Hejaramsa – en rytmisk och talande text som används när man hejar på ett lag. (källa)
 3. Iktus är i nordisk metrik ett pulsslag i den puls som bär fram uppläsningen av en dikt. I äldre metrik är det en benämning på ett taktslag som markerar den betonade stavelsen i en rytmisk vers. (källa)
 4. Den har en visslande sång med en rytmisk ramsa med en lika hög frekvens som exempelvis kungsfågel. (källa)
 5. Det är inte så vanligt men det förekommer att schamanen använder sig av olika (ofta hallucinogena) droger (enteogener). Det vanligaste är dock rytmisk musik (med trummor), dans och sång för att underlätta övergången till det transtillstånd under vilket resan till ande/drömvärlden företas. Väl framme i andevärlden (som ofta betraktas som tidlös) anser sig schamanen se händelsers/sjukdomars/företeelsers riktiga orsak/grund och kan därigenom påverka den vanliga verklighetens händelseförlopp genom att interagera med de andar/krafter/förfäder som han/hon träffar på i drömvärlden - schamanen agerar med andra ord medlare mellan de olika världarna. Ofta anses även ormar fungera som andarnas färdmedel mellan den fysiska och den andliga verkligheten. (källa)
 6. Bebop är en rytmisk och rapp form av jazz med ursprung på 1940-talet. (källa)
 7. Ornamentik kan även användas som sammanfattande beteckning för hur ornament uppfattas och används, dels under en viss epok, dels med tanke på det sätt varpå ornament används i serier eller system. Stilisering, rytmisk upprepning och symmetri är vanliga drag hos ornamentik, och den kan vara skulpterad, målad, ingraverad etc. (källa)
 8. Stavelsen är en rytmisk grundenhet samt den minsta prosodiska enheten. En stavelse består av en stavelsekärna, oftast en vokal, som ofta, men inte alltid, är omgiven av konsonanter. De konsonanter som föregår kärnan kallas ansats, de som kommer efter kärnan kallas koda. En eller flera stavelser i ett ord får ofta betoning. På fackspråk kallas den sista stavelsen i ett ord ultima, den näst sista penultima och den tredje stavelsen bakifrån antepenultima. Om stavelsen slutar med en vokal kallas den öppen, medan den kallas sluten om den slutar med en konsonant. (källa)
 9. Prosa, från latinets prōsa (obunden stil), från prorsus på samma språk (rakt på sak), är flera former av berättande vardaglig text eller tal som inte är bundet av metriska regler. Den kan vara neutral och osmyckad och förekommer som fackprosa (sakprosa) eller som skönlitteratur, till exempel romaner, noveller, essäer och biografier. Om prosan blir rytmisk i sin meningsbyggnad är den besläktad med poesin. Beteckningen prosadikt används för att beskriva lyrik av mera berättande karaktär. Jämför prosaisk = vardaglig, enkel, utan finess. (källa)
 10. Puls är hur hjärtats slag per minut visar sig i artärerna som dunkande blodvågor. Pulsen mäts om en person svimmar, vid misstanke om hjärt-kärlsjukdom och vid hälsokontroller. En vuxen persons pulshastighet i vila brukar ligga mellan 55 och 80 slag per minut, men barn kan ha mycket högre hastighet. Pulsen ska också vara jämn och rytmisk, och normalt stark. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.