Sända Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sända, varianter, uttal och böjningar av sända

Sända synonym, annat ord för sända, vad betyder sända, förklaring, uttal och böjningar av sända.

Synonymer till sända

Andra språk

Sända på Engelska

 • transmit, send - envoy, ambassador, a repeat of the programme will be transmitted (broadcast) on Monday, send a letter, the evening news is transmitted (broadcast) at nine o', clock

Hur används ordet sända

 1. Gammastrålning produceras ofta tillsammans med andra former av strålning såsom alfa- och betastrålning. När en atomkärna sänder ut en α- eller β-partikel lämnas ofta dotterkärnan i ett exciterat tillstånd. Den kan sen falla ner i sitt grundtillstånd genom att emittera gammastrålning på samma sätt som en elektron kan göra sig av med överskottsenergi genom att sända ut ljus. (wikipedia.org)
 2. Första gången glasögon omtalas i Sverige är i ett brev skickat mellan 1415 och 1463, då Johannes Hildebrand, munk i Vadstena skickade ett brev till biskopen i Linköping Knut Bosson (Natt och Dag) som han avslutar sålunda: Om Ni så önskar, vördnadsvärde Fader, så skicka mig också Edra brillor, som jag givit Eder, ty de äro ju sönderslagna. Ett annat och helt par skall jag icke försumma att sända Eder (översättning från latinet). I en kyrkomålning i Torshälla kyrka, målad på 1450-talet avbildas Abraham läsande en bok med en brilla framför ögonen. (wikipedia.org)
 3. Innan man direkt detekterade gravitationsvågor fanns det indirekta bevis för deras existens. Mätningar av Hulse–Taylors binära pulsarsystem (PSR B1913+16), som upptäcktes av Joseph Taylor och Russell Hulse 1974, visade att gravitationsvågor är mer än ett hypotetiskt koncept. En pulsar är en snabbt roterande neutronstjärna som sänder ut korta regelbundna pulser av radiovågor. Från variationer i pulsernas period drog Taylor och Hulse slutsatsen att PSR B1913+16 har en annan neutronstjärna som följeslagare. Det två neutronstjärnorna rör sig i snäva banor runt sitt gemensamma masscentrum och den kraftiga accelerationen i denna rörelse gör att systemet förlorar energi genom att sända ut gravitationsstrålning. Detta får neutronstjärnorna att närma sig varandra vilket innebär att perioden för banrörelsen minskar. Genom mätningar över flera år kunde Hulse och Taylor visa att banperioden minskar med 77 mikrosekunder per år, i överensstämmelse med allmänna relativitetsteorins förutsägelse. De två delade Nobelpriset i fysik 1993. 2017 års Nobelpris i fysik i fysik delades ut till Rainer Weiss, Barry Barish och Kip Thorne för att de gjort det möjligt att observera gravitationsvågor. (wikipedia.org)
 4. Neurotransmittor – från grekiska νέυρον (neuron) "sena" och latin trans "över" och latin mittere "sända" (wikipedia.org)
 5. Exempel på områden där teorin har fått stor betydelse är telekommunikation, datateknik, rymdteknik och biologi. I de flesta fall handlar det om att sända ett komplett meddelande från en sändare till en mottagare. (wikipedia.org)
 6. Enligt 1686 års kyrkolag skulle julottan börja klockan 6.00. Julottan hålls numera i många kyrkor så sent som klockan 7.00 eller 8.00 på morgonen, men även kl. 06.00 är en vanlig tid. I minst två kyrkor hålls julottan redan klockan 4.00 på morgonen, vilket även var tradition innan 1686 års kyrkolag trädde i kraft. Älmeboda kyrka i södra Småland är en av dessa som håller på traditionen med julotta kl. 04.00. Ibland kallas även gudstjänster kring klockan 10.00 för julotta. Rättviks kyrka i Dalarna har haft sin julotta med start 4.00 på morgonen sedan 1500-talet. Några gånger under 1990-talet senarelades den till 7.00 för att Sveriges Television skulle sända direkt. Man har dock valt att återgå till den tidiga traditionen. (wikipedia.org)
 7. Om en person har levt ett exemplariskt liv och/eller dött som martyr, kan undersökningen av hans eller hennes sak inledas. Den lokale biskopen underrättas, och om han anser att man skall gå vidare med fallet, låter han sammanställa material om personen och sända detta till Kongregationen för helgonförklaringsprocesser i Vatikanen. Om dess tjänstemän bedömer att fallet skall granskas, benämns helgonkandidaten för servus Dei (latin ’Guds tjänare’) eller serva Dei, om det rör sig om en kvinna. Den lokale biskopen anmodas nu att samla ihop helgonkandidatens efterlämnade skrifter och brev, förutsatt att det existerar några. Därutöver måste kandidaten erhålla ett nihil obstat (latin ’inget hindrar’) från Vatikanen, det vill säga det får inte finnas något tvivelaktigt om kandidaten i Vatikanens arkiv. (wikipedia.org)
 8. Inom svensk folkmusik används instrumentet kohorn, som är ett blåshorn tillverkat av horn från nötkreatur. Instrumentet saknar munstycke och ursprungligen saknades även tonhål. Med tiden har dessa dock blivit vanligt förekommande och de är oftast är 3–5 till antalet. Kohornet var vanligt i den svenska fäbodkulturen framför allt för att sända budskap, det vill säga för att locka på djuren (med olika melodier för olika djur – praktiskt att inte alla kom springande samtidigt), för att skrämma bort rovdjur och för att sända budskap såsom "en ko har gått bort sig, finns hon hos er? – "Sök int' mer, sök int' mer, kua är här". Ett kohorn är mer lättspelat ju större det är. Ett likvärdigt instrument är bockhorn med samma funktion och liknande klang. Vissa hävdar att bockhorn är mer lättspelade än kohorn. Kohornet hörs längre än bockhornet. Längst hörs näverluren. (wikipedia.org)
 9. Det enda OSCAR I kunde var att sända några korta sekvenser av bärvåg i form av morsetecknen H I. På engelska betyder HI dels ungefär hejsan eller hallå, där. På radioamatörspråk är HI det som ibland kallas det telegrafiska skrattet. Båda tolkningarna sammanslagna är ju dels litet lustigt, dels är motsvarande morsetecken ( • • • •   • • ) enkla att tekniskt åstadkomma som ett fast meddelande i satellitens minne. (wikipedia.org)
 10. Koncessionsavgift är den avgift som reklamfinansierade etermedier betalar för den fördel det innebär att sända reklamfinansierad TV och radio. Tillstånd att bedriva viss verksamhet kallas för koncession. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.