Sönder Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sönder, varianter, uttal och böjningar av sönder

Sönder synonym, annat ord för sönder, vad betyder sönder, förklaring, uttal och böjningar av sönder.

Synonymer till sönder

Andra språk

Sönder på Engelska

 • broken - disintegration, decomposition, battered, broken, knocked about, the car has broken down, break

Hur används ordet sönder

 1. – Kycklingarna har precis som vi människor, benhinnor runt alla ben, som innehåller väldigt mycket nerver. Så går benet sönder så gör det ont, säger Ulrika Lind, veterinär på Livsmedelsverket som jobbar med att inspektera slakterier runt om i Småland. (svt.se)
 2. Abrasiv nötning (repande) används bland annat i vattenskärning då ett pulver blästrar sönder ytan i ett snitt. (wikipedia.org)
 3. Gangstrar är ett vanligt inslag i populärkultur, med kritikerrosade filmer såsom Gudfadern och TV-serier såsom Sopranos. Inom bland annat gangsta rap används termen för en person med makt och pengar, och som ett resultat av detta kan det ofta användas som en komplimang. Termen kan också användas pejorativt för vandaler och ligister som exempelvis slår sönder cyklar, fönsterrutor och ägnar sig åt smårån. (wikipedia.org)
 4. Tannin är polyfenoler från växter som länkar samman proteiner så att de antingen fälls ut eller krymper. I växten förvaras tanninet i vakuoler som går sönder om någon äter av den. Detta är ett skydd för att göra växten svårsmält och illasmakande, främst för insekter. Garvsyra är en tanninblandning som traditionellt används för garvning av läder. Genom att proteinerna i lädret förändras blir det svårsmält för mikroorganismer och håller därmed längre. Ju större tanninmolekyler desto effektivare garvning. Pseudotanniner är tanninliknande ämnen som har för små molekyler för att duga till garvning. Kemiskt sett är de ofta monomerer, och de återfinns bland annat i te och kaffe. (wikipedia.org)
 5. Förändringar i kromosomantalet kan innefatta även större mutationer, där segment i DNA-kedjan, inom kromosomen, går sönder och omordnas. Till exempel, i Hominiderna, sammansmälte två kromosomer för att producera det andra mänskliga kromosomparet, denna sammansmältning skedde inte i den evolutionära utvecklingslinjen hos de andra aporna, vilka fortfarande behåller dessa särskilda kromosomer. Evolutionsmässigt kan den viktigaste uppgift som sådana kromosomomlagringar har vara att påskynda avvikelsen inom en population till att bli nya arter genom att göra populationerna mindre sannolika att para sig, och därigenom bevara genetiska olikheter mellan populationerna. (wikipedia.org)
 6. Täckdikning innebär att man lägger ner olika typer av kanalisation i marken (täckdiken) för att leda bort överskottsvatten. Man brukar skilja på nytäckdikning och kompletteringsdikning. Vid en nytäckdikning läggs ett helt nytt täckdikessystem och eventuella befintliga täckdikessystem trasas sönder. Vid kompletteringsdikning läggs en ny grenledning mitt emellan två befintliga grenledningar och ansluts till den gamla stamledningen. (wikipedia.org)
 7. Grusviva (Androsace septentrionalis) är en ettårig viveväxt som liknar vivorna genom bland annat bladrosetten, stjälken och blomflocken, men som skiljer sig genom ett äggformat, ej cylindriskt kronrör och ett mer vidgat blomfoder. Fröhuset är nästan klotrunt och öppnar sig genom att toppen spricker sönder i fem flikar. Grusviva blommar i maj och juni och blomfärgen är vit. Växten blir vanligen mellan 5 och 20 centimeter hög. (wikipedia.org)
 8. Underhållet på grusvägar är nästan alltid lågt, i vissa fall minimalt. Det är också större risk för försämrad framkomlighet på dessa vägar, eftersom eventuella skador inte prioriteras lika högt på dessa vägar som på övriga vägar. Vägojämnheter till följd av tjälskador och tvättbrädor är vanliga på grusvägar. Vid riktigt hög trafikbelastning ökar risken för att vägen skall köras sönder, då grusvägar lätt eroderar på grund av att slitytan försvinner genom erosion. Särskilt stor är risken om vägen inte är försedd med diken, då det betyder att allt regnvatten samlas på vägbanan och ökar erosionen. En ojämn grusväg kan göras slät med en väghyvel. (wikipedia.org)
 9. Berättelsen handlar om en liten guldlockig flicka som olovandes ger sig av hemifrån och går vilse. Så småningom kommer hon till ett hus i skogen och finner allt i huset – stolar, sängar och grötfat – i tre storlekar. Efter att ha prövat sig fram och suttit sönder en stol, ätit upp en av grötportionerna och slutligen somnat i en av sängarna väcks hon av de tre björnarna som bor i huset. Förskräckt rusar hon ut ur huset och hem till mamma. (wikipedia.org)
 10. En hack har ett skärbord som klipper av grödan, eller numera vanligen, en pick-up som plockar upp den med slåtterkross stränglagda grödan som därigenom förtorkat, från marken och en mekanism som hackar sönder den med sådan kraft att grönmassan blåses ut genom ett torn ner i en efterföljande vagn. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.