Samordna Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samordna, varianter, uttal och böjningar av samordna

Samordna synonym, annat ord för samordna, vad betyder samordna, förklaring, uttal och böjningar av samordna.

Synonym till samordna

Vad betyder och hur uttalas samordna

Samordna uttalas sam|ordna och är ett verb -de.

Ordformer av samordna

Aktiv

samordna
infinitiv
samordnar
presens
samordnade
preteritum
samordnat
supinum
samordnande
presens particip
samordna
imperativ

Passiv

samordnas
infinitiv
samordnas
presens
samordnades
preteritum
samordnats
supinum

Perfekt particip

samordnad en
~ + subst.
samordnat ett
~ + subst.
samordnade den/det/de
~ + subst.

Samordna är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Samordna på Engelska

 • coordinate - the wage-earner organizations coordinated negotiations

Hur används ordet samordna

 1. Generalplan är i Finland ett instrument med vilket en kommun kan styra samhällsstrukturen och markanvändningen samt samordna funktioner i en eller flera kommuner. Om uppgörandet av generalplan stadgas i 36 § markanvändnings- och bygglagen. I en generalplan anges principerna för den eftersträvade utvecklingen och anvisas nödvändiga områden till grund för den detaljerade planläggningen och annan planering samt byggande och övrig markanvändning. (wikipedia.org)
 2. Gruppledare är en person som är utsedd att leda/samordna arbetet i en grupp. Den som leder det politiska arbetet för ett parti i parlamentariska församlingar brukar ofta benämnas gruppledare. (wikipedia.org)
 3. Honungsbiet är ett socialt bi, det vill säga att det bildar samhällen. Ett fullständigt bisamhälle utgörs av en drottning (en fullmogen hona som även kallas visen), 200 till 300 drönare, samt från 10 000 (övervintrande) till som mest uppåt 90 000 arbetsbin, som alla är sterila honor. Dessa har förmåga att kommunicera rörande förekomster av rika näringskällor och kan på så sätt samordna arbetsinsatsen när de samlar in nektar och pollen. (wikipedia.org)
 4. Finns vid ett arbetsställe mer än ett skyddsombud ska ett av ombuden utses till huvudskyddsombud med uppgift att samordna skyddsombudens verksamhet. Huvudskyddsombudets övriga uppgifter är att informera om frågor som rör flera skyddsområden och att företräda andra skyddsombud vid överklagande av Arbetsmiljöverkets beslut. Om det finns en skyddskommitté har huvudskyddsombudet i regel en plats i den. (Arb.milj.lagen Kap.6 3§.) (wikipedia.org)
 5. Oavsett om rollen som talesperson är centraliserad till verksamhetens ledning, eller decentraliserad till experter, informationsansvariga eller ansvariga på andra nivåer, kan ett medvetet och planerat arbete med en ttalespersonsfunktion vara ett sätt för verksamheten att samordna budskapen, samtidigt som övriga anställda inte behöver vara delaktiga i kommunikationen. Det kan också vara ett sätt att minska läckage av företagsinterna frågor. (wikipedia.org)
 6. I Tyskland inleds en strävan på 1800-talet att samordna jakthornsmusiken till tonarterna B och Ess. Th. Rode, som var ansvarig för den preussiska jaktmusiken ställer det som krav 1840. Systemet med jaktledningssignaler utvecklades på 1800-talet ur militära ledningssignaler och en banbrytare för detta var Oberstjägermeister Henrich von Pleß(1833-1909), som sedermera gav namn åt det idag vanligast förekommande jakthornet, Fürst-Pless-hornet. Det var ett mycket detaljerat system med signaler för att starta och styra ett drev, kalla på eftersökshundar eller viltvagn, samla jägare, och drevkarlar, mm. Fürst-Pless-hornet är ett mindre jakthorn. Enklare Fürst-Pless-horn har inga klaffar eller ventiler, dessa kan därför bara återge naturtoner. (wikipedia.org)
 7. En av de viktigaste målsättningarna med ett vvo är att samordna älgjakten, med syfte att få en mer målinriktad avskjutning, och på längre sikt en bättre älgstam. Även för småviltjakten finns fördelar att hämta, då större tidigare dåligt utnyttjade marker kan erbjuda fler jägare fler jakttillfällen. Möjligheten att bedriva en meningsfull viltvård ökar när en samordning mellan fastigheterna sker. (wikipedia.org)
 8. Kaktusväxter (Cactaceae) är en suckulent växtfamilj med vanligtvis taggiga fröväxter som mer formellt även benämns kaktusar eller kaktéer. Det finns mellan 1 500 och 2 000 olika arter av kaktusväxter, även om det direkta antalet varierar beroende på vem som tillfrågas. Vissa fältstudier av dessa växter är mycket svåra, vilket beror på att de är svårtillgängliga samt växer i ogästvänlig terräng. International Cactaceae Systematics Group arbetar för att samordna studierna av kaktusväxter, samt strävar efter att få en gemensam klassificering av denna familj. (wikipedia.org)
 9. Kommunchefen utses av kommunstyrelsen, ibland av kommunfullmäktige. Kommunchefen är ledare för alla förvaltningschefer eller motsvarande, och ansvarar för att planera, leda och samordna den kommunala verksamheten. Ofta arbetar kommunchefen på kommunledningskansliet, eller motsvarande, som samordnar förvaltningarnas eller sektorernas arbete. Kommunchefer arbetar dock ofta med enskilda projekt och uppdrag tilldelade av kommunstyrelsen snarare än med traditionellt verksamhetsansvar. (wikipedia.org)
 10. Kontraktsprosten utses av stiftets biskop att ha överinseende över och samordna det kyrkliga arbetet inom ett kontrakt. Kontraktsprosten kan av biskopen delegeras att förrätta visitation, välkomnande av nya kyrkoherdar och invigning av kyrkorum. I Svenska kyrkan är kontraktsprosten församlingspräst och ofta även kyrkoherde. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.