Samtal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder samtal, varianter, uttal och böjningar av samtal

Samtal synonym, annat ord för samtal, vad betyder samtal, förklaring, uttal och böjningar av samtal.

Synonymer till samtal

Andra språk

Samtal på Engelska

 • discussion, conversation, talk - conversational therapy, a call from Stockholm, a fruitful discussion

Hur används ordet samtal

 1. Bredvid “Hur kan vi” har Navid Modiri även en annan podd, “Björn och Navid”, som är mer existentiell och handlar till stor del om personlig utveckling. Det är enligt honom ett samtal för att försöka skapa förståelse, men menar att podden “Hur kan vi” är en förlängning av det samtalsarbetet. (dagensmedia.se)
 2. Uppsättningen ställdes först in eftersom den väckte protester från den kanadensiska ursprungsbefolkningen kring representation. Samtal mellan Lepage, Mnouchkine och hövdingar ledde dock till att man kunde återuppta arbetet. (aftonbladet.se)
 3. Om flera människor delar samma begrepp, och dessutom använder samma termer för dem, kan de utbyta erfarenheter genom samtal, planera arbete tillsammans eller berätta historier för varandra. (wikipedia.org)
 4. Efter samtal med läkaren får patienten ett bitmunstycke för att skydda sina tänder och instrumentet. Patienten får därefter ligga ner på sidan. Läkaren för ner gastroskopet genom munnen och vidare ner till det som ska inspekteras, exempelvis matstrupen, magsäcken eller tolvfingertarmen. När gastroskopet ska passera svalget ber läkaren patienten att hjälpa till genom att svälja. Gastroskopi är idag en mycket tillförlitlig diagnosmetod eftersom patienten allt som oftast får en diagnos fastställd genom gastroskopi. (wikipedia.org)
 5. Rent konkret arbetar terapeuten med utforskande samtal, bild, rollspel, medvetenhets- och närvaroövningar, kroppsmedvetenhet, guidade meditationer, etc. Mindfulness eller medveten närvaro, som idag ofta beskrivs som något nytt inom psykoterapin, har varit en integrerad del av gestaltterapin ända sedan starten på 1950-talet. Inom gestaltterapin kallas den väl utvecklade medvetenheten i nuet för awareness, och den är själva målet för det gestaltterapeutiska arbetet. (wikipedia.org)
 6. Ghasel har sina rötter i Qasida, en klassisk förislamisk diktform. Den var populär i det Persiska riket under sasaniddynastin som varade till 651 e.Kr. En ghasel beskriver poetens erotiska samtal med en frånvarande älskare. Den är en rimmad vers och har varit känd sedan 1300-talet. För de kända poeterna Rumi och Saadi (1300-talet) och Hafez 1400-talet var den frånvarande älskaren Gud. Från denna tid spred sig diktformen österut till Afghanistan, Pakistan och Indien. (wikipedia.org)
 7. Den tyska hovbarnmorskan Justine Siegemundin (1670–1750) gav 1690 ut boken Den Kur-Brandenburska Hofbarnmorskan – en högst nödig undervisning om svåra förlossningar och oriktigt liggande foster, framställda uti ett samtal (wikipedia.org)
 8. Inom de protestantiska kyrkorna avvisas i allmänhet kanon i den här betydelsen, d.v.s. den kanoniska rätten, där kyrkan med gudomlig auktoritet och på naturliga lagens grund kan meddela föreskrifter för t.ex. präster och för hur mässan skall firas. Inom den ekumeniska rörelsen för man ett fortlöpande samtal kring dessa frågor. (wikipedia.org)
 9. För nunnor är kraven än mera vittgående. Bara i yttersta nödfall och helst med skriftligt samtycke av vederbörande biskop får en nunna lämna sitt kloster. Utan dylikt tillstånd får heller ingen beträda ett nunnekloster. Detta förbud gäller dock inte biskopar och ordensprelater vid visitationstillfällen, biktfäder, som ska ge de sjukas smörjelse, samt läkare och hantverkare. Samtal med en nunna vid gallret får äga rum endast på det sätt, som ordensstatuterna föreskriver, och munkar får endast med vederbörande biskops skriftliga tillstånd tala med en nunna. (wikipedia.org)
 10. Kollokvium (av latin colloquium 'samtal', 'överläggning', 'underhandling', av colloquor 'samtala', 'rådgöra', 'förhandla') kallas ett vetenskapligt diskussionstillfälle som är del av en långvarig akademisk tradition. Kollokvier används vid universitetsstudier. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: