Sapfisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sapfisk, varianter, uttal och böjningar av sapfisk

Sapfisk synonym, annat ord för sapfisk, vad betyder sapfisk, förklaring, uttal och böjningar av sapfisk.

Vad betyder och hur uttalas sapfisk

Sapfisk uttalas sapf|isk [sap´-] och är ett adjektiv -t -a.

Sapfisk betyder:

Ordformer av sapfisk

Böjning (i positiv) sapfisk en ~ + subst. sapfiskt ett ~ + subst. sapfiska den/det/de ~ + subst.

Sapfisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet sapfisk

  1. Sapfo har fått ge namn åt den antika strofformen sapfisk strof. De tre första verserna har fem fallande versfötter enligt schemat troké, troké, daktyl, troké, troké, och följs av en fjärde vers med schemat daktyl, troké. Strofen som helhet har sålunda följande utseende (-, betonad stavelse, u, obetonad stavelse). (källa)
  2. Vers kan antingen vara stikisk, vilket innebär att raderna förenas till ett större block utan bestämd yttre arkitektur, eller också strofisk. I det sistnämnda fallet finns ett stort antal former att välja på: distikon, sapfisk strof och alkaisk strof, bland de antika orimmade, sonett, ottave rime, hildebrandstrof och en mängd andra bland de senare importerade, samt málaháttr bland de fornnordiska. Modifikationer och blandformer av alla dessa och många andra existerar, och det kan många gånger vara svårt att sätta metrisk etikett på svenska dikter även av äldre årgång. (källa)
  3. Homosexualitetens historia är den historiska beskrivningen av vad vi idag kallar homosexualitet. De första skriftliga källorna om samkönad kärlek uppträder under det antika Grekland. Att homosexualitet började beskrivas under grekiska antiken beror på en förändring i de skrivna texterna då handlingarna blev mer personliga. I senare mansdominerade samhällen fortsatte sedan beskrivningarna kring främst manlig homosexualitet. Ett undantag är den kvinnliga poeten Sapfo som verkade under 500-talet f.Kr från ön Lesbos (även kallad Lesvos). Hon hade bland annat en skola för unga kvinnor på ön. Sapfos kärleksdikter tros vara riktade till en kvinna, därav uttrycken lesbisk och sapfisk kärlek om kvinnlig homosexualitet. Även Bibeln talar om manlig homosexualitet i tredje Mosebok. Dock omnämns inte kvinnlig homosexualitet otvetydigt i Bibeln, Rom 1:26 har dock nämnts som ett möjligt ställe även om flera alternativa tolkningar existerar. (källa)
  4. Dikten omfattar fyra strofer och är skriven på sapfisk strof, ett antikt versmått uppkallat efter Sapfo. Det består av strofer om fyra rader, av vilka tre är elvastaviga, "enfotade" rader medan den avslutande är en adonisk versrad. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.