Sant synonym, annat ord för sant, vad betyder sant, förklaring, uttal och böjningar av sant.

Synonymer till sant

Hur används ordet sant

  1. En i princip enig amerikansk kritikerkår sågade fågelmannens försök att göra kännbart drama av tillfälligheternas spel. ”Tillkämpat”, ”manipulativt”, ”inställsamt”. ”Talky like a french movie”, klagade någon. Allt helt sant men ändå rätt småtrevligt. Om man nu gillar filmer med smort munläder och berättelser som handlar om berättande, så kan man gott ge den här emotionellt baserade rövarhistorien om kärlek och sorg en chans. I alla fall lite senare, när den kommer strömmad. (svt.se)
  2. – Om vi talar ekonomi så är de goda. Men det är inte sant för de politiska relationerna. Av någon anledning har den svenska politiska eliten placerat sig själv på en hög moralisk plattform, och där uppifrån anser de att de bara kan kritisera Ungern, säger Zoltán Kovács. (expressen.se)
  3. Det hinner slå om till grönt och sedan till rött igen, innan någon i bilen kan fatta att det är sant. (expressen.se)
  4. Grobian är ett uttryck för en person som är grov, ohyfsad och tölpaktig. Ordet har sitt ursprung i tyskans grob som betyder "grov". Formen grobian är en skämtsam bildning som första gången dök upp i Sebastian Brants diktverk "Das Narrenschiff" (dårskeppet) från 1494. Diktverket som beskriver mänskliga svagheter innehåller ett kapitel om det påhittade helgonet Sant Grobian. Diktverket översattes till många språk, bland annat latin, där Sant Grobian blev Sanctus Grobianus och en annan tysk författare skrev 1549 en bok med titeln Grobianus. (wikipedia.org)
  5. Ovanstående ekvationer är giltiga för både klassisk mekanik och speciell relativitetsteori. Skillnaden mellan dessa är hur olika observatörer skulle beskriva samma situation. I klassisk mekanik är alla observatörer överens om värdet på 't' och transformeringsreglerna för position skapar en situation i vilken alla icke accelererande observatörer skulle beskriva ett objekts acceleration med samma värde. Ingetdera är sant inom relativitetsteorin. (wikipedia.org)
  6. I klassisk logik upprätthålls ingen skillnad mellan negationen av en sats betydelse och av dess sanning. Påståendet ¬p är där sant om påståendet p är falskt och falskt om p är sant. Detta kan beskrivas med sanningstabellen (wikipedia.org)
  7. Låt P(n) vara ett påstående som har att göra med ett positivt heltal n och antag att detta påstående är sant. Om (wikipedia.org)
  8. Nyhetsorganisationer har redaktörer och chefer vars jobb det är att kontrollera texterna under produktionsfasen. Men även redaktörer kan släppa igenom material som är fabricerat eller under all kritik, på grund av stress, trötthet, fördomar eller liknöjdhet. Om journalisten rapporterar från avlägsna platser kan redaktören ha svårt att avgöra vad som är sant. (wikipedia.org)
  9. Läsningen av Hume rubbade inte Kants tro på Newtons världsbild i och för sig, men han vaknade ur sin "dogmatiska slummer" och började ställa sig allvarliga frågor om kunskapens natur. När vi undersöker vår värld, gör vi detta utifrån en rad grundantaganden om verkligheten, som ter sig nödvändiga men ändå icke bevisbara. Dessa grundantaganden betecknade han som syntetiska satser a priori och frågade sig hur de var möjliga. Hur kan vi till exempel säga att "alla händelser har en orsak" när det varken är analytiskt sant eller aposterioriskt, det vill säga empiriskt, verifierbart? I sitt verk Kritik av det rena förnuftet går Kant till botten med den erfarenhetsoberoende förnufts- eller förståndsförmågan. Hans uttalade mål är att fälla ett avgörande i den synbara konflikten mellan rationalister och empirister angående kunskapens ursprung, och resultatet blir en medelväg: det finns rena förnuftsidéer, men endast som regulativa principer i erfarenhetens tjänst. Han konstaterar att tid, rum, orsakssamband och andra för den empiriska världen obligatoriska element inte kan existera som oberoende verklighet, utan endast som former för möjlig erfarenhet. (wikipedia.org)
  10. 1994 - Premios Sant Jordi - Publikens pris - Bästa spanska film (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Sant Synonymer Betyder Uttal

Populärast: