Satan Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder satan, varianter, uttal och böjningar av satan

Satan synonym, annat ord för satan, vad betyder satan, förklaring, uttal och böjningar av satan.

Synonymer till satan

Vad betyder och hur uttalas satan

Satan uttalas sat|an och är ett substantiv; bestämd form satan.

Satan betyder:

Ordformer av satan

Singular

satan
obestämd grundform
satans
obestämd genitiv
satan
bestämd grundform
satans
bestämd genitiv

Satan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Satan på Engelska

  • the Devil, Satan

Hur används ordet satan

  1. I bokens tredje kapitel introduceras synden i världen genom att Adam och Eva väljer att bryta mot det enda förbud Gud satt upp för dem. Frestade därtill av en orm (ofta identifierad med Satan, eller Djävulen) äter de av frukten från kunskapens träd för att därigenom själva bli som gudar, med kunskap om gott och ont. För sina försyndelser bestraffades mannen, kvinnan och ormen. Denna berättelse utgör en teologisk förklaringsgrund till ondskans närvaro i världen. I Edens trädgård hade mannen och kvinnan dittills levt ett behagligt liv i nära gemenskap med Gud. För att förhindra att människan nu även skulle äta av frukt från Livets träd, vilket skulle ge henne evigt liv, förvisar Gud människan från Edens trädgård. (källa)
  2. En häxa är en kvinna som tros ha övernaturliga, magiska krafter. Förekommer i böcker och sagor. Magi existerar i varierande grad i olika trossystem runt om i världen, och olika kulturer har olika definitioner av vad en häxa är. I det gamla Europa var en häxa en person som enligt dåtida teologi hade försvurit sig till Satan, och i utbyte fick lära sig magi av honom. I det gamla Europa förekom under tidig modern tid häxjakt, där människor ställdes införätta anklagade för att vara häxor och avrättades i häxprocesser. (källa)
  3. På svenska kan svordomar vara exkrementrelaterade ("skit!") men är ofta religiöst grundade ("fan!", "helvete!", "satan!" och "jävlar!"). Bland de religiöst grundade orden finns kulturella skillnader, till exempel så att man på svenska helst svär vid onda ting som djävulen, men på språk med förankring i den katolska världen använder man ord som är relaterade till heliga ting som sakramenten eller Josef och Maria. (källa)
  4. Ondska är i många kulturer ett vitt begrepp som omfattar tankar, ord eller handlingar som av majoriteten i en bestämd omgivning ses som fördärvliga, hemska eller rent av farliga och som ofta riktas mot allmänna moraliska föreställningar. Ondska beskrivs ofta som motsatsen till godhet, men även som frånvaro av godhet. Begreppen ondska och godhet hanteras av i stort sett samtliga religioner, och i vissa trosuppfattningar tar ondskan form och blir ett personifierat väsen som Satan eller zoroastrismens Ahriman – ondskefulla väsen som för ett evigt krig mot Gud. (källa)
  5. Ett pentagram symboliserar numera bland annat gudinnedyrkan och det heliga kvinnliga. Det är dock fel att ett pentagram med spetsen nedåt skulle vara negativt och spetsen uppåt positivt, det är ytterst individuellt beroende på vem som använder symbolen. Dock har pentagram och pentakler med spetsen nedåt på senare tid ofta kommit att förknippas med satanism eller djävulsdyrkan. Den "satanistiska" rörelsen Church of Satan använder sig av pentagrammet vänt upp och ner så att stjärnan ser ut att ha två horn. Denna användning har dock ingen djupare historisk förankring. Gudinnedyrkare och wiccaner låter ofta pentagrammets uddar stå för de fem elementen: jord, vatten, luft, eld och ande. Denna användning har dock heller ingen djupare historisk förankring. Bland profeten Bábs illustrerade skrifter från tiden i olika fängelser före sin arkebusering, finns mängder av teckningar på ofta utdragna femuddiga stjärnor, och den kalligrafiska symbolen för religionen Bahá'í har sådana lodrätt utdragna femuddiga stjärnor på vardera sidan, vilket sägs symbolisera de två nästan samtidiga profeterna Báb och Bahá'u'lláh. (källa)
  6. Häxprocess – anklagades för samröre med Satan Trolldomsprocess – anklagades för samröre med Satan. (källa)
  7. Satan, även Den lede, Den onde, Djävulen, Hin onde, Fan, Beelzebub, Lucifer, är det ondas furste i tillvaron. Då andemakterna tänks såsom farliga övermänskliga väsen, finns alltid möjligheten för att de skall bli uppfattade som företrädesvis goda eller onda makter. All folktro känner andar, som är mer fruktade än vänliga. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.