Sedel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sedel, varianter, uttal och böjningar av sedel

Sedel synonym, annat ord för sedel, vad betyder sedel, förklaring, uttal och böjningar av sedel.

Vad betyder och hur uttalas sedel

Sedel uttalas sedel och är ett substantiv -n sedlar.

Ordformer av sedel

Singular

sedel
obestämd grundform
sedels
obestämd genitiv
sedeln
bestämd grundform
sedelns
bestämd genitiv

Plural

sedlar
obestämd grundform
sedlars
obestämd genitiv
sedlarna
bestämd grundform
sedlarnas
bestämd genitiv

Sedel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sedel på Engelska

  • (bill - US), (bank-)note banknote printing press, placard, menu, ballot

Hur används ordet sedel

  1. Det förtryckta motivet är vanligen blommor men kan variera. När korten riktas till barn är ballonger, nallar, dockor och andra leksaksmotiv vanligt förekommande. Vissa gratulationskort är försedda med ett fack där avsändaren kan placera en sedel eller en lott som present till mottagaren. Oavsett om man skickar eller överlämnar ett gratulationskort brukar man stoppa ned det i ett kuvert. Dels för att höja spänningen för mottagaren och dels för att eventuellt löst innehåll inte ska falla ut. (källa)
  2. Vanligtvis använder man emellertid ordet myntfot för att beteckna det ämne, varav ett lands huvudmynt är gjort. Idag är fiatpengar eller så kallad pappersmyntfot rådande, det vill säga att papperssedlarna i sig utgör valuta utan att vara inlösbara mot guld. Längre tillbaka hade de flesta länder en silvermyntfot för den egna myntningen, medan guldmyntfot främst användes för internationellt gångbar valuta. Under 1800-talet infördes guldmyntfot i de flesta europeiska länder, speciellt kan nämnas guldfranc från 1803 som blev internationell standard, använd i Latinska myntunionen och Bank for International Settlements (BIS) till 2003. (källa)
  3. Den svenska hundrakronorssedeln är en sedel med värdet 100 svenska kronor. Sedeln har förekommit i flera varianter genom åren. Nuvarande hundrakronorssedel har Greta Garbo som motiv. (källa)
  4. Då transporter utfördes under medeltiden fanns inget behov av speciella transportdokument eftersom handelsmännen själva reste tillsammans med sitt gods. I takt med att handelsmän började förlita sig på dels transportörerna och dels på sina ställföreträdare på destinationsorten behövde handelsmännen någon form av kvitto eller bevis över att transportören tagit emot godset för transport. Dessa kvitton utvecklades i sinom tid till konossementet. Det engelska ordet för konossement, "Bill of Lading", betyder uttryckligen lastningskvitto (Bill = kvitto, sedel, Lading = ålderdomligt ord för att lasta). Det svenska ordet konossement har sitt ursprung i det franska ordet "connaissement", uttryckligen betydande kvitto. "Connaissement" här härlett ur det latinska ordet "cognoscere". (källa)
  5. Riksdaler och Daler var flera svenska och dansk-norska myntenheter. De tillverkades främst i silver men även i koppar. Senare tillverkades även sedlar i (riks)daler. (källa)
  6. En sedel är ett betalningsmedel i papper, som ges ut av en myndighet i en stat eller av en oktrojerad bank. Sedelpapper består vanligen till 75-80% av råbomull. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.