Sedel Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sedel, varianter, uttal och böjningar av sedel

Sedel synonym, annat ord för sedel, vad betyder sedel, förklaring, uttal och böjningar av sedel.

Vad betyder och hur uttalas sedel

Sedel uttalas sedel och är ett substantiv -n sedlar.

Ordformer av sedel

Singular

sedel
obestämd grundform
sedels
obestämd genitiv
sedeln
bestämd grundform
sedelns
bestämd genitiv

Plural

sedlar
obestämd grundform
sedlars
obestämd genitiv
sedlarna
bestämd grundform
sedlarnas
bestämd genitiv

Sedel är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sedel på Engelska

  • (bill - US), (bank-)note banknote printing press, placard, menu, ballot

Hur används ordet sedel

  1. Det förtryckta motivet är vanligen blommor men kan variera. När korten riktas till barn är ballonger, nallar, dockor och andra leksaksmotiv vanligt förekommande. Vissa gratulationskort är försedda med ett fack där avsändaren kan placera en sedel eller en lott som present till mottagaren. Oavsett om man skickar eller överlämnar ett gratulationskort brukar man stoppa ned det i ett kuvert. Dels för att höja spänningen för mottagaren och dels för att eventuellt löst innehåll inte ska falla ut. (wikipedia.org)
  2. Ända fram till 1952 angav svenska femkronorssedlarna Sveriges riksbank inlöser vid anfordran denna sedel å fem kronor med guldmynt enligt lagen om rikets mynt av den 30 maj 1873, trots att denna inlösningsrätt upphört redan 1931. (wikipedia.org)
  3. Den svenska hundrakronorssedeln är en sedel med värdet 100 svenska kronor. Sedeln har förekommit i flera varianter genom åren. Nuvarande hundrakronorssedel har Greta Garbo som motiv. (wikipedia.org)
  4. Kistebrev (även julark, julbrev, julpapper eller kistbrev) var enkelt utförda och billiga ettbladstryck som satt fastlimmade under kistlocket eller användes som väggdekorationer. Kistebrev var mycket populära i Skandinavien från cirka 1700 till 1850. Under denna period massproducerades de för att brukas som dekoration, i folkbildnings-, propaganda- och underhållningssyfte för allmogen. Kistebreven var oftast svartvita träsnitt som handkolorerats. De bestod av en eller flera bilder med förklarande text på prosa eller vers. Motiven var gärna naivistiska, förenklade och dekorativa med ramomfattningar och ornament. De kunde skildra bibliska, historiska scener eller porträtt, och innehålla allegoriska, satiriska, äventyrliga, sedelärande eller vardagliga framställningar. Många av motiven från kistebreven är kända över hela Europa och kopierades och förvanskades för att passa de lokala förhållandena. Kistebrev var vanligast i Sverige och Danmark som hade en stor egenproduktion, men hade inte samma spridning i Norge. (wikipedia.org)
  5. Då transporter utfördes under medeltiden fanns inget behov av speciella transportdokument eftersom handelsmännen själva reste tillsammans med sitt gods. I takt med att handelsmän började förlita sig på dels transportörerna och dels på sina ställföreträdare på destinationsorten behövde handelsmännen någon form av kvitto eller bevis över att transportören tagit emot godset för transport. Dessa kvitton utvecklades i sinom tid till konossementet. Det engelska ordet för konossement, "Bill of Lading", betyder uttryckligen lastningskvitto (Bill = kvitto, sedel, Lading = ålderdomligt ord för att lasta). Det svenska ordet konossement har sitt ursprung i det franska ordet "connaissement", uttryckligen betydande kvitto. "Connaissement" här härlett ur det latinska ordet "cognoscere". (wikipedia.org)
  6. Den muntliga litteraturen tar flera olika former, allt från små underfundiga epigram till stora epos, och sträcker sig från det vardagliga till det mytologiska. Traditionen är förstås olika från samhälle till samhälle, beroende på hur man har levat i samhällena. I de före detta stora rikena i Västafrika handlar litteraturen om rikets historia, och hyllar hjältar och härskare. Diktaren var en centralgestalt i dessa riken, eftersom han tolkade historien åt härskarna och legitimerade deras styre. I mindre, kommunalistiska samhällen uttrycker diktningen snarare samhörigheten mellan samhället, individen och naturen. Det muntliga framförandet sker i samspel med åhörarna, varför litteraturen är i ständig förändring. Berättelserna framförs ofta i sång. Sagorna är sedelärande och uppfostrande, och deras funktion är att bevara folkets historia, men också att roa. (wikipedia.org)
  7. Specie användes tidigt som beteckning på riksdalermynt i silver. Från och med 1830 präglas mynten med enheten riksdaler specie (rdr. sp.) istället för bara riksdaler. 1834 fastställs värdet 1 riksdaler specie = 2 ⅔ riksdaler banco (rdr. b:co) = 4 riksdaler riksgälds (rdr. rgs.) och motsvarar 25,5 g rent silver. Sedlar från denna epok har samtliga dessa tre olika riksdalervalörer tryckta på samma sedel. Mynt med valörer i riksdaler specie ersätts av riksdaler riksmynt och öresmynt 1855. Eftersom 1 riksdaler riksmynt = 1 riksdaler riksgälds, blir ett mynt med valören 1 rdr. sp. värt 4 rdr. riksmynt efter 1855. 1/16 rdr. sp. motsvarar på samma sätt 25 öre. (wikipedia.org)
  8. En sedel är ett betalningsmedel i papper, som ges ut av en myndighet i en stat eller av en oktrojerad bank. Sedelpapper består vanligen till 75-80% av råbomull. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.