Sektor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sektor, varianter, uttal och böjningar av sektor

Sektor synonym, annat ord för sektor, vad betyder sektor, förklaring, uttal och böjningar av sektor.

Synonymer till sektor

Vad betyder och hur uttalas sektor

Sektor uttalas sekt|or [sek´t-] och är ett substantiv -n -er [-o´r-].

Sektor betyder:

Ordformer av sektor

Singular

sektor
obestämd grundform
sektors
obestämd genitiv
sektorn
bestämd grundform
sektorns
bestämd genitiv

Plural

sektorer
obestämd grundform
sektorers
obestämd genitiv
sektorerna
bestämd grundform
sektorernas
bestämd genitiv

Sektor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sektor på Engelska

 • sector - the public sector

Hur används ordet sektor

 1. Planlösningen hade många kvaliteter exempelvis att lägenheten fick fönster åt flera väderstreck, att husen placerades så att varje lägenhet och varje balkong fick sin del av solen och dagsljuset. Den svenska varianten kallas även folkhemsarkitektur som hade sin blomstringstid från sena 1940-talet till slutet av 1950-talet. Då hade många av de sociologiska tankarna försvunnit och minskade granntjänster och en ökande offentlig sektor urholkade gradvis grannskapstanken. (wikipedia.org)
 2. Hushållningssällskapet är samlingsnamnet för regionalt baserade, fristående och kunskapsinriktade organisationer som arbetar för utveckling av landsbygden. Organisationerna är en del av den så kallade tredje sektorn i gränslandet mellan privat och offentlig sektor. Det finns idag (2017) 17 hushållningssällskap i Sverige, som samtliga är medlemmar i Hushållningssällskapens Förbund. (wikipedia.org)
 3. Till höger finns liberalism och närbesläktade ideologier, som förespråkar fria marknader med lågt statligt ingripande, individualism, låga skatter, avregleringar och så vidare. Till vänster finns kollektivism, som förespråkar höga skatter och omfördelning av pengar (se fördelningspolitik) genom så kallade transfereringssystem (som sjukförsäkring, a-kassa med flera), utbyggd offentlig sektor, samt en allt större statlig/kommunal kontroll och regleringar över olika delar av samhällsekonomin. (wikipedia.org)
 4. Överingenjör är en i Sverige numera sällan använd titel på en ingenjör med chefsbefattning, oftast avdelningschef eller driftschef. Titeln har använts såväl i privat sektor som i offentlig sektor i Sverige. I Norge och Finland används titeln överingenjör fortfarande i betydligt högre utsträckning. (wikipedia.org)
 5. Insyn i offentlig sektor genom tillgång till öppna data brukar anses som en av grundpelarna i öppen förvaltning. (wikipedia.org)
 6. Intraprenad är en term som oftast används för att beskriva en verksamhet inom offentlig sektor. En Intraprenad har givits större befogenheter att styra över den egna verksamheten, samt ett större ansvar för resultatet av verksamheten. Verksamhet som sköts i form av en intraprenad får efter upphandling ekonomiska medel från sin uppdragsgivare till exempel kommun eller landsting. Intraprenaden är till exempel kommunalt anställd, och har samtidigt ansvar för både drift och pengar för verksamheten. (wikipedia.org)
 7. Vid Helsingfors universitet i Finland är den motsvarande akademiska titeln forstmästare. Forstmästare var även i Sverige en examenstitel för en kortare högre skoglig utbildning (cirka 2 år) vid Skogsinstitutet och dess efterföljare Skogshögskolan, som 1894–1938 ägde rum parallellt med utbildningen till jägmästare (cirka 4 år). Totalt examinerades 447 forstmästare. Utbildningen var främst avsedd för tjänstgöring inom skogsbrukets privata sektor. (wikipedia.org)
 8. Kallortstillägg var en form av lönetillägg som utgick till tjänstemän inom offentlig sektor (försvaret, landstinget) med arbetsort i kommuner i framförallt nordligaste Sverige. Tillägget betalades som ett tillägg till den ordinarie lönen och specificerades på löneutbetalningen. Cirka 1994 avskaffades systemet och kallortstillägget omvandlades istället till vanlig lön. (wikipedia.org)
 9. Historiskt förekom kamrerstiteln allmänt i både näringsliv och offentlig sektor, särskilt vanlig var den inom bank- och försäkringsväsendet, i ämbetsverk och i kommunala förvaltningar. Framför allt avsågs högre tjänstemän med huvudansvar för organisationens räkenskaper, stort inflytande över dess förvaltning och inte sällan arbetsledning för övrig administrativ personal. (wikipedia.org)
 10. Det som särskiljer kapitalismen från tidigare ekonomiska system är att överskottet i samhället läggs på att öka produktiviteten istället för ekonomiskt improduktiva projekt som att bygga katedraler eller pyramider. De flesta västerländska samhällen tillämpar någon form av kapitalism – ofta reglerad genom lagstiftning och fackliga avtal. Utvecklingen ledde till uppkomsten av blandekonomier samt välfärdsstater och välfärdskapitalistiska samhällen. I blandekonomier kombineras privatägda företag med en stor offentlig sektor, och den marknadsstyrda ekonomin kombineras med offentlig planering. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: