Separera synonym, annat ord för separera, vad betyder separera, förklaring, uttal och böjningar av separera.

Synonymer till separera

Vad betyder och hur uttalas separera

Separera uttalas se|par|era och är ett verb -de.

Separera betyder:

Ordformer av separera

Aktiv

separera
infinitiv
separerar
presens
separerade
preteritum
separerat
supinum
separerande
presens particip
separera
imperativ

Passiv

separeras
infinitiv
separeras
presens
separerades
preteritum
separerats
supinum

Perfekt particip

separerad en
~ + subst.
separerat ett
~ + subst.
separerade den/det/de
~ + subst.

Separera är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Separera översättning

Engelska

separate
skimmed milk
separate

Hur används ordet separera

  1. Under andra världskriget inrättade nazisterna omkring 1200 getton för judar, men även för romer. De var tyskarnas första steg att få kontroll över judarna genom att separera dem från den icke-judiska befolkningen. År 1942 påbörjades genomförandet av ”den slutgiltiga lösningen” - judarna fördes över till förintelseläger och gettona avvecklades efterhand. De mest kända gettona låg i Warszawa, Łódź, Kraków, Lwów, Białystok, Vilnius och Riga. (wikipedia.org)
  2. Islandsfårets ytterpäls kan bli upp till 45 cm lång. Man kan lätt separera den från innerpälsen för att göra den tråd som förr användes till segel och bälten, sytråd och broderingstråd, eller spinna allt tillsammans till en tråd lämplig för vävning av tyg till vadmal eller kläde. (wikipedia.org)
  3. Idag används kromatografi i många olika delar av kemin, både för att undersöka vilka ämnen som finns i en blandning (analytisk kromatografi) och för att isolera fram större mängder av ett eller flera ämnen som ett led i en organisk syntes eller en biokemisk separationsprocess (preparativ kromatografi). Flera kromatografiska metoder kan, med vissa anpassningar, användas i båda syftena. Preparativ kromatografi har blivit allt viktigare för läkemedelstillverkning, till exempel för att separera proteiner som insulin delas in i skiktmetoder, främst papperskromatografi och tunnskiktskromatografi, och kolonnmetoder. (wikipedia.org)
  4. En kupolugn är en ugn i form av ett cylindriskt schakt byggt av eldfast tegel infodrad med eldfast material. Kupolugnen är en ugn för kontinuerlig smältning av gjutjärn. Efter att man har tänt ugnen lastas järn och kol upptill. Detta kallas att beskicka. Efter ett tag när kolen har tagit sig blåser man in luft genom rör (formor) i den nedre delen av ugnen tills järnet börjar smälta. Därefter öppnar man ett mindre hål i botten på ugnen varur järnet rinner in i en skänk, och efterhand som det smälta järnet rinner ur ugnen så fyller man på ugnen upptill med järn och koks samt en smula kalksten. Kalkstenen tillsätts för att separera slaggen från järnet. (wikipedia.org)
  5. Avfallet består av oanvänt uran såväl som andra ämnen (mest plutonium och curium). Dessutom utgörs ungefär 3 procent av avfallet av fissionsprodukter. Aktiniderna (uran, plutonium och curium) står för det mesta av långtidsradioaktiviteten, medan fissionsprodukterna är ansvariga för den kortlivade radioaktiviteten. Det är möjligt att separera ut aktiniderna och använda dem igen, vilket ger en reducering i den långtida radioaktiviteten. Det kvarvarande avfallet kommer dock trots detta att vara radioaktivt i åtminstone 300 år, jämfört med upp till 1 000 år om aktiniderna inte tas bort. (wikipedia.org)
  6. Lager (bildbehandling) – för att separera olika delar i en bild inom digital bildbehandling (wikipedia.org)
  7. Elektrisk konduktivitet är kanske den materialegenskap som har största värdeomfång. Skillnaden i konduktivitet mellan metaller och isolatorer är mer än femton tiopotenser. Detta gör det möjligt att transportera elektrisk energi över hundratals kilometer genom högspänningsledningar, medan det räcker med korta luftgap, porslinsisolatorer eller plastskikt for att separera dem från varandra och från omgivningen. (wikipedia.org)
  8. Montesquieus maktdelning kallas ofta för horisontell maktdelning. En annan maktdelning, som delar den nationella, regionala och lokala makten kallas vertikal maktdelning. En decentraliserad stats vertikala maktdelning kan som i Sverige ta sig uttryck i att separera riksdag, landsting och kommun. (wikipedia.org)
  9. Raffinerade oljor har alltid en högre sotpunkt än de som är oraffinerade. Genom att "klara" smör, det vill säga att separera bort mjölkproteiner och vatten, och endast ha kvar mjölkfettet, kan man höja smörets sotpunkt avsevärt, nämligen till 252 °C. (wikipedia.org)
  10. Petroleum har en rad användningsområden däribland som bränsle för motordrivna fordon, i form av bensin. Den process petroleum behöver gå igenom för att man skall kunna dela upp den i gasol, bensin, flygbränsle, diesel- och villaolja, tunga eldningsoljor, asfalt (bitumen) kallas raffinering och sker i ett raffinaderi. Principen för ett raffinaderi är att ta vara på den speciella egenskap att varje kolväte innehar en viss kokpunkt. Tack vare denna egenskap hos kolvätena kan man med hjälp av temperaturskiftningar separera råoljan i olika produkter som tidigare nämnts. De lättaste ämnena går ut ur fraktioneringskolonnens högst belägna ledningar, först gasol, därefter bensin och så vidare. De lågor som ofta förekommer vid fraktioneringskolonner är en förbränning av de lätta gaserna. Dessa används som raffinaderibränsle eller i andra processer men ofta har man ingen möjlighet att använda dem, därav lågorna. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Separera Synonymer Betyder Uttal

Populärast: