Signatur synonym, annat ord för signatur, vad betyder signatur, förklaring, uttal och böjningar av signatur.

Synonymer till signatur

Vad betyder och hur uttalas signatur

Signatur uttalas sign|at|ur [si?natu´r] och är ett substantiv -en -er.

Signatur betyder:

Ordformer av signatur

Singular

signatur
obestämd grundform
signaturs
obestämd genitiv
signaturen
bestämd grundform
signaturens
bestämd genitiv

Plural

signaturer
obestämd grundform
signaturers
obestämd genitiv
signaturerna
bestämd grundform
signaturernas
bestämd genitiv

Signatur är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Signatur översättning

Engelska

signature
pseudonym
signed ", exasperated mother of three"

Hur används ordet signatur

  1. Den sista strofen innehåller ofta poetens namn som ett slags signatur. I Frödings dikt ”En ghasel” slutar tio av raderna med samma ord: ”gallret”. (wikipedia.org)
  2. En tag är en mindre, enfärgad, kalligrafiskt utformad sprejsignatur, en throw-up är en något större sådan bestående av en ytterkonturlinje och med högst två färger, en piece (förkortning av masterpiece) är en fullt utvecklad graffitimålning i stort format, vanligen med en bokstavsbild i wildstyle i centrum, flankerad av tecknade figurer, med bakgrund och signatur, systematiskt utförd i flera lager av olika färger, gärna också med en så kallad "second outline" runt bokstavsbilden. (wikipedia.org)
  3. En insändare är en skrift som skickas till en tidning eller annat massmedium för att publiceras. Insändare kan vara skrivna av privatpersoner eller representanter för organisationer, men de skrivs inte av journalister och ersättning för skrivarbetet utgår inte. Deras syfte är oftast att uttrycka och i mån av plats att argumentera för en åsikt eller att berömma eller klaga på olika företeelser och personer, mest på det lokala planet. Skribenter har möjlighet att vara anonyma och skriva under signatur men redaktionen kräver att få reda på deras identitet av rättsliga skäl. Rena personangrepp förekommer. Ofta ger redaktionen de konkret attackerade personerna, företagen eller myndigheterna samtidigt en möjlighet till replik. (wikipedia.org)
  4. En kontrollenhet för kassaregister tar emot kvittoinformation från ett kassaregister och registrerar denna i en krypterad databas. Som svar skickar kontrollenheten tillbaka en kontrollkod som i princip är en digital signatur som verifikation på att kontrollenheten behandlat kvittot. (wikipedia.org)
  5. Kvarto, ofta skrivet 4:o, är en storleksbeteckning använd om framför allt böcker tryckta före eller under 1800-talets första hälft. Beteckningen kvarto är egentligen en teknisk term och inte en storleksangivelse. Den innebär att varje pappersark som används vid tryckningen viks så att det bildar fyra blad i den färdiga boken. Detta kallas även för åtta-sidig signatur. (wikipedia.org)
  6. Motmedelssystem skall motverka infraröda- (IR), radiofrekvens- (RF) och elektrooptiska (EO) hot med hjälp av passiva metoder. Motmedel sprids ut och genererar en IR-/RF-signatur med syfte att vilseleda missilens målsökare. Genom att kombinera antalet kastare/eldrör och dess rörlighet i två axlar med de möjligheter som ammunitionens programmerbara tändrör ger får systemet frihet i fem grader: höjd, bäring, avstånd, antal skenmål och fördröjning mellan skenmålen. Det ger goda möjligheter att etablera skenmål och därmed haka av radar- och IR-målsökande robotar. (wikipedia.org)
  7. En prägel är ett pressverktyg med vars hjälp ett intryck åstadkoms i olika material t.ex. plåt, plast, läder, trä eller papper, intrycket framträder i relief på det präglade materialet. Grafiska blad eller fotografier som klassas som konstverk brukar präglas av sin upphovsman, detta för att på så vis sätta sin signatur på ett sätt som är omöjligt att avlägsna, utan synliga skador, till skillnad från en signatur med blyerts, bläck eller gummistämpel. För detta ändamål används då en så kallad Vitprägel. Det vanligaste är att man präglar utan färg, men det går att färga in "stampen" för att få en synligare signatur/prägling. (wikipedia.org)
  8. Signatur - en pseudonym, användarnamn eller initialer Signatur - en namnteckning eller underskrift, vilket dock är ett oriktigt bruk. Det är en anglicism, en felöversatt så kallad falsk vän av engelska signature. För svenska språket är definitionen ovan den riktiga definitionen av ordet "signatur". (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Signatur Synonymer Betyder Uttal

Populärast: