Sjögång Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sjögång, varianter, uttal och böjningar av sjögång

Sjögång synonym, annat ord för sjögång, vad betyder sjögång, förklaring, uttal och böjningar av sjögång.

Synonym till sjögång

Vad betyder och hur uttalas sjögång

Sjögång uttalas sjö|gång och är ett substantiv -en.

Ordformer av sjögång

Singular

sjögång
obestämd grundform
sjögångs
obestämd genitiv
sjögången
bestämd grundform
sjögångens
bestämd genitiv

Sjögång är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet sjögång

  1. En alternativ manöver är en stagvändning, även kallad genomvindsvändning eller slag, där man istället går upp i vind och låter fören passera vindögat. I kraftig sjögång med minskade segel kan det dock vara svårt att få upp den fart som stagvändningen kräver. Med råsegelrigg backar seglen i närheten av vindögat och undanvindsvändning, som med råsegel är oproblematisk (förutsatt att man har tillräckligt utrymme), är ofta den enda möjligheten. (wikipedia.org)
  2. Denna streckindelning användes allmänt vid kursangivelser på segelfartygens tid. Under segel i sjögång var det styvt nog att styra på ett halvt streck när. Under lugnare förhållanden kunde man ge noggrannare kursangivelse genom ett halvt eller ett kvarts streck (t.ex. Nordost en halv Ost). (wikipedia.org)
  3. På snedsegelriggade båtar (alla moderna segelbåtar) finns i sjögång, i svall från en passerande motorbåt och i byig vind risk för att vinden kommer in på fel sida av storseglet, vilket får det att byta sida, gippa, ofta med stor kraft. En ofrivillig gipp kan ställa till stor skada på riggen. För att undvika detta kan man dra en lina, preventer, från bommen förut, men preventern för med sig sina egna risker om situationen inte genast kan avhjälpas. (wikipedia.org)
  4. Packis är sammanhängande is som förekommer i både arktiska och antarktiska farvatten som genom vindens och vågornas påverkan brutits sönder och packats ihop så att isflak hamnat på varandra eller kantställts. I polarområdena finns packisfält som kan bli över 7 m höga och 2 000 km2 stora. Vid isranden kan också uppstå så kallade stampvallar om det är sjögång. (wikipedia.org)
  5. Räddningsvästar i 100-klassen klarar inte att hålla en medvetslös persons mun och näsa över vatten i grövre sjögång eller att säkert vända en person med tyngre kläder. (wikipedia.org)
  6. Sjögång eller sjöhävning är vattnets vågrörelse på hav eller stora insjöar, då vågorna är tillräckligt stora för att förorsaka större eller mindre besvär för framförandet av båtar eller fartyg. Farkosterna kränger och gungar och häver sig i sjön. Sjögång uppstår när kraftig vind blåser över öppna vattenytor. Vid ringa eller högst obetydlig sjögång heter det smul sjö eller smult vatten. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.