Ska Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder ska, varianter, uttal och böjningar av ska

Ska synonym, annat ord för ska, vad betyder ska, förklaring, uttal och böjningar av ska.

Synonymer till ska

Hittade 2 varianter av ordet ska:

Vad betyder och hur uttalas ska

Ska uttalas ska oböjligt och är ett substantiv.

Ska betyder:

Ordformer av ska

Singular

ska
obestämd grundform

Ska1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas ska

Ska uttalas ska se under ³skola.

Ordformer av ska

ska se under ³skola

Andra språk

Ska på Engelska

 • shall, will - the building is going to be pulled down
 • have to, shall, must - you must come on time

Hur används ordet ska

 1. Frispark är en regel inom fotboll som beskriver hur frispark utförs. Frispark döms av domaren som fördel till icke felande lag då motståndarlagets spelare gjort sig skyldig till vissa regelbrott. Begreppet frispark kommer från fri spark i den mening att (med några mindre undantag) det tilldömda laget får placera bollen där regelbrottet begicks och är fria att sparka bollen dit de vill, då motståndarna måste befinna sig minst 9,15 meter från den position där frisparken slås. Två typer av frisparkar beroende på regelbrottets art, direkt frispark och indirekt frispark, där skillnaden är att en indirekt frispark bollen inte får slås direkt i mål av frisparksskytten. I de befintliga 17 fotbollsreglerna har regeln för frispark ordningstalet tretton (13). Det är främst regel 12 (otillåtet spel och olämpligt uppträdande) som anger i vilka fall direkt eller indirekt frispark ska dömas. Straffspark döms i stället för direkt frispark om förseelsen sker i eget straffområde. (källa)
 2. Kontrollen av fordringarna i konkursen ska utföras av förvaltaren och ska baseras på böcker och affärshandlingar. Utdelning ska ske efter regler om förmånsrätt. Arvodet till förvaltaren ska fastställas av domstolen och får inte överstiga 5 % av konkursfordringarnas belopp eller influtna medel efter försäljning av tillgångarna. (källa)
 3. För lantbrevbäring gäller särskilda regler om vilket avstånd från hushållet som postlådan kan/ska anbringas beroende på hur många adressater (permanent boende och/eller juridiska personer) som finns inom ett angivet avstånd. I områden med lantbrevbäring erbjuds så kallad "förlängd utdelning" för folkbokförda adressater, vilket innebärätten att genom anslag i postlådan få lantbrevbäraren att åka till adressatens entré för att utföra särskilda ärenden (till exempel inlämning av paket, uttag av pengar och inköp av frimärken). (källa)
 4. Ekipaget måste ge ett bra helhetsintryck och både beslag på hästens seldon och vagnens utsmyckningar ska vara antingen helt förnicklade eller enbart i mässing. Det ska synas att ett gediget och genomtänkt arbete har genomförts med hela ekipaget. (källa)
 5. Nordiska skatteavtalet ska tillämpas. Huvudregeln är att inkomstskatt ska betalas i det land personen arbetar. (källa)
 6. Allaktivitetshus är i Sverige en byggnad där olika verksamheter och grupper av människor kan blandas och det skall finnas tillgång till en offentlig lokal, över vilken alla berörda ska ha inflytande. Det innebär även att det ska finnas en demokratiskt styrd process över vad som ska finnas i huset, och att det ska vara frikopplat från myndigheter och organisationer. (källa)
 7. Läroplansförändringarna har varit många. Den nu gällande läroplanen, GY2011, infördes 2011. Elever som redan börjat med den gamla läroplanen kommer att ha den kvar. Det gör att de som började 1:an på gymnasiet 2011 är de första eleverna som går efter den nya läroplanen. Varje utbildning består av 2 500 poäng som är fördelade på ett stort antal olika kurser. Av dessa poäng får alla gymnasieelever själva välja vad 200 av dessa poäng ska innefatta, och på vissa program har eleven även möjlighet att välja kurser inom programfördjupningen. Det finns ett antal Gymnasiegemensamma kurser som läses på alla program. Dessutom finns programgemensamma kurser för varje program och inriktningskurser för varje inriktning. (källa)
 8. Talan väcks i allmänhet genom en skrift underskriven av den som vill väcka talan. I vissa fall kan talan väckas muntligen. Varje stat bestämmer om hur talan i den staten ska väckas. Regler finns också hur talan ska väckas vid internationella domstolar. (källa)
 9. Kroppen ska enligt rasstandarden vara tungt och massivt byggd med brett skulderparti och något tunnare bakparti. Huvudet ska vara mycket stort och närmast kvadratiskt, med runda kinder. Benen ska vara bastanta och muskulösa, med något kortare fram- än bakben. Tassarna ska vara runda och kompakta med väl åtskilda tår. Svansen ska vara lågt ansatt, medellång, avsmalnande och bärs nedåtriktad. Pälsen ska vara kort, slät och fin. Färgerna på pälsen kan vara röd i olika nyanser, fawn, vit, orange och tigrerad vit och med någon av tidigare nämnda färger. Ansiktet kan vara försett med svart mask, vilket går bra tillsammans med nosspegeln och näsborrarna som ska vara svarta oavsett vilken färg hunden har. Öronen ska vara högt och brett ansatta. De ska vara små och bäras så att den rosa insidan är synlig. Ögonen ska vara mycket mörka, runda och lågt ansatta samt sitta brett isär. Överläppen hänger över underläppen på kindsidorna. Framtill når överläppen till underläppen och täcker tänderna. (källa)
 10. Produktutveckling är processen att utveckla en idé till ny produkt eller att förbättra en redan befintlig produkt. Produktutveckling innebär metoder och tekniker för hur produkter ska utvecklas på ett tillfredsställande sätt. Ett företag kan anskaffa sig nya produkter på två sätt. Det ena är genom förvärv, vilket innebär att man köper ett helt företag, ett patent eller en licens som tillåter företag att producera ett annat företags produkter. Det andra är genom att företaget själv skapar nya originalprodukter, förbättringar av produkter, produktmodifieringar och nya märken som företaget utvecklar. När ett företag ska ta fram nya produkter går de igenom ett flertal faser. Dessa är idégenerering, idéhantering, konceptutveckling och test, utveckla en marknadsföringsstrategi, affärsanalys, produktutveckling, testmarknadsföring och slutligen kommersialisering. Nya produkter är viktiga för både konsumenter och marknaderna som säljer produkterna. För konsumenterna skapar det nya lösningar och variation. Marknaden däremot behöver nya produkter för att kunna växa, vilket innebär att företaget ständigt behöver förnya sig. Innovation kan dock vara kostsamt och riskfyllt, bland annat eftersom nya produkter möter tuffa odds. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.