Skilling Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skilling, varianter, uttal och böjningar av skilling

Skilling synonym, annat ord för skilling, vad betyder skilling, förklaring, uttal och böjningar av skilling.

Vad betyder och hur uttalas skilling

Skilling uttalas skill|ing och är ett substantiv -en; pl. -ar el. i summor skilling.

Skilling betyder:

Ordformer av skilling

Singular

skilling
obestämd grundform
skillings
obestämd genitiv
skillingen
bestämd grundform
skillingens
bestämd genitiv

Plural

skillingar
obestämd grundform
skillingars
obestämd genitiv
skillingarna
bestämd grundform
skillingarnas
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer plural

skilling
obestämd grundform
skillings
obestämd genitiv
skillingen
bestämd grundform
skillingens
bestämd genitiv

Skilling är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet skilling

  1. Indikativen är den verbform med vilken man uttrycker 'verkliga' handlingar och är den vanligaste: "Jag går hem nu" (presens indikativ), "det gick som vi trodde" (preteritum indikativ, förr kallad imperfekt indikativ). I litet äldre svenska kongruensböjdes ofta verb efter numerus ("ett eller flera subjekt"), och ibland efter person: "Vi äro musikanter, men det är inte du", "de fingo var sin skilling", "allt vad I viljen att människorna skola göra eder...". De ålderdomliga äro, fingo, viljen och skola i exemplen är indikativformer. (källa)
  2. I Danmark och Skåne gick det elva penningar på en örtug, från slutet av 1300-talet tolv. Vid den nya mynträkningen som uppkom i Danmark i slutet av 1300-talet blev penningen 1/12 skilling eller 1/192 mark. (källa)
  3. Myntpolletter som fungerade som vanliga växelmynt utgavs av Rikets ständers riksgäldskontor 1799-1802 i valörerna 1/2 och 1/4 skilling. I mitten av 1800-talet började polletter användas för ett nytt ändamål, nämligen att genom tidsbesparing vid betalningen underlätta till exempel ångbåts-, spårvägs- och bussresor (se färdbevis). Polletter av hårda material kunde även användas i därför avsedda automater. (källa)
  4. Riksdaler infördes i myntreformen under Gustav III:s regering som gällande silvermyntfot i samband med att kopparmyntfoten avskaffades. Myntreformen började gälla 1 januari 1777, men mynt med riksdaler började präglas redan 1776. Riksdaler ersatte den tidigare daler med värdet: 1 riksdaler = 6 daler silvermynt = 18 daler kopparmynt. På en riksdaler går det 48 skilling (1 skilling = 12 rundstycken). (källa)
  5. Rundstycke, runstycke, (rst), var ett svenskt kopparmynt som motsvarade en tolftedels skilling och vägde 2,4 g. Det präglades mellan 1802 och 1830. Dess officiella namn var tolftedelsskilling. Redan i förordningar från 1660- och 1760-talen förekommer ordet run(d)stycke som benämning på 1 öre silvermynt av silver (vitrunstycke) eller 1 öre kopparmynt av koppar (runstycke). (källa)
  6. Shilling, schilling eller scilling är från början namnet på en gammal tysk myntenhet, introducerad på 800-talet. Därifrån har den spridit sig till en rad länder och introducerades i 1400-talets England under Henrik VII. I äldre svenska myntsystem kallades myntet skilling. (källa)
  7. Skilling var ett svenskt, norskt och danskt skiljemynt av koppar eller silver. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.