Skolplikt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skolplikt, varianter, uttal och böjningar av skolplikt

Skolplikt synonym, annat ord för skolplikt, vad betyder skolplikt, förklaring, uttal och böjningar av skolplikt.

Vad betyder och hur uttalas skolplikt

Skolplikt uttalas skol|plikt och är ett substantiv.

Ordformer av skolplikt

Singular

skolplikt
obestämd grundform
skolplikts
obestämd genitiv
skolplikten
bestämd grundform
skolpliktens
bestämd genitiv

Skolplikt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet skolplikt

  1. Utbildning i grundskola är ofta lagstadgad i form av skolplikt. Rätten till elementär utbildning och att gå i skola nämns i FN:s allmänna deklaration om de mänskliga rättigheterna. (källa)
  2. Barn och ungdomar som inte kan uppnå grundskolans kursplan därför att de har en utvecklingsstörning eller annan intellektuell funktionsnedsättning har rätt att få undervisning enligt grundsärskolans kursplan. Inom grundsärskolan räknas även inriktningen träningsskola. Grundsärskolan innebär liksom andra skolformer nio års skolplikt för alla barn och ungdomar mellan 7 och 16 år. (källa)
  3. Före införandet av skolplikt och allmän folkskola utbildades de flesta barn och ungdomar i hemmiljö av föräldrar eller andra nära anhöriga. För en liten elit bedrevs hemundervisning med hjälp av privatlärare. När allmän skola infördes i västvärlden (i Sverige 1842) minskade hemundervisningens betydelse successivt. (källa)
  4. Skolplikt innebär en lagstadgad skyldighet för barn inom ett visst åldersintervall att låta sig undervisas i grundskola. I vissa länder, såsom Finland, har man valt läroplikt istället för skolplikt. (källa)
  5. Skola (skoluppgift) är en institution där elever, eller studerande, under ledning av lärare kan tillägna sig utbildning. Praktiskt taget alla länder har egna skolväsen där den grundläggande utbildningen ofta är omkring nio år, därefter gymnasium och därefter universitet och högskolor. På lägre nivåer är skolinstitutionerna reglerade så att anpassade lokaler, utbildad personal, olika former av skolplikt, pedagogik, metodik och ämnesinnehåll tillsammans skall klara av att förmedla den kunskap, kultur, information och de färdigheter som respektive lands befolkning anser vara av vikt för de blivande myndiga medborgarna. Institutionen har funktionen massmedium. och består ifall den är statlig av ett påbud från allmänheten. Påbudet är som regel stadfäst i en skollag. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.