Skolpersonal Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skolpersonal, varianter, uttal och böjningar av skolpersonal

Skolpersonal synonym, annat ord för skolpersonal, vad betyder skolpersonal, förklaring, uttal och böjningar av skolpersonal.

Vad betyder och hur uttalas skolpersonal

Skolpersonal uttalas skol|pers|on|al och är ett substantiv.

Ordformer av skolpersonal

Singular

skolpersonal
obestämd grundform
skolpersonals
obestämd genitiv
skolpersonalen
bestämd grundform
skolpersonalens
bestämd genitiv

Skolpersonal är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Skolpersonal på Engelska

 • school staff

Hur används ordet skolpersonal

 1. Skolpersonal saknar i Sverige och Norge för närvarande oftast utbildning om hur de ska identifiera och bemöta särbegåvade barn, barnet får sällan en chans till att blomma ut utan far som viss forskning påvisat ganska illa. Att vara lite annorlunda är oftast socialt accepterat, men att kraftigt avvika från en norm resulterar ofta i att barnet stöts bort från den sociala gemenskapen. Barn med särbegåvning har som regel svårt att känna sig motiverade i en skola där deras särskilda behov är okända och där deras behov av stimulans därför inte erkänns. I stället kan de särbegåvade barnen bli ouppmärksamma, dagdrömmande, apatiska eller ibland utåtagerande. I en skolmiljö kan barnen också skapa irritation bland lärare genom att visa ovilja att följa instruktioner som läraren givit eller att lyssna. Deras likgiltighet inför skolarbetet kan få dem att verka vara tvära, osamarbetsvilliga eller apatiska. I själva verket reagerar de tämligen normalt. Monotoni passar inte den mänskliga hjärnan, men behovet av stimulans växlar från en individ till en annan. I en "särbegåvad hjärna" sker de kognitiva processerna snabbt och att som intellektuellt särbegåvad tvingas lära i en pedagogisk miljö där studietakten är låg blir en mycket obehaglig upplevelse för den särbegåvade individen. Om detta fortgår och barnet eller ungdomen lämnas utan hjälp över längre tid kan även suicidala tendenser utvecklas. (källa)
 2. Den 15 december 2020 meddelade regeringen och skolverket att de nationella proven ställs in under vårterminen 2021 med anledning av att coronaepidemin skapat resursbrist och en ogynnsam undervisningssituation under 2020, så att ett eventuellt provresultat skulle kunna bli missvisande samt orsaka en oönskad belastning på skolpersonalen. (källa)
 3. Skolaga är skolpersonals kroppsliga bestraffning av elever och förekommer i många länder. (källa)
 4. Skolattacken i Trollhättan (22 oktober 2015), 4 dödade inklusive gärningsmannen. Attacken var ett hatbrott mot invandrare och ägde rum på grundskolan Kronan. En 21-årig man attackerade mörkhyad skolpersonal och elever med ett svärd och en kniv. En elevassistent dödades på plats och en elev och en lärare avled senare på sjukhus på grund av sina skador. Gärningsmannen blev skjuten av polisen och avled. (källa)
 5. Elevassistenter kan arbeta med en enskild elev, med flera enskilda elever eller som extra resurs i klassrum och mindre grupper. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att hjälpa eleven eller eleverna att finna ro i sina studier och att hjälpa till att hitta individuella lösningar för att eleven eller eleverna ska kunna tillgodogöra sig kunskap. Det kan också röra sig om att träna elever på vardagliga arbetsuppgifter, att vara ett stöd på raster, i omklädningsrum och på utflykter. Elevassistenten följer ofta eleven eller eleverna under hela skoldagen, vilket i Sverige även brukar innebära arbete inom fritidsverksamhet. Elevassistenter samarbetar med elever, föräldrar till eleverna, skolpersonal och fritidspersonal. (källa)
 6. Reuben Ayarna föddes 1985 i Ghanas huvudstad Accra, där han bodde under sina första fyra år i livet. Modern var rektor på en skola och fadern arbetade som tjänsteman på ett statligt oljebolag. I samband med att Ayarnas far förflyttades till Tamale, regionhuvudstad i landets nordregion, och tog med sig Ayarna, upptäckte han fotbollen. I den medelklass som familjen tillhörde sågs fotboll som en sport för de fattiga gatubarnen, och Ayarnas föräldrar ogillade sonens nya sysselsättning, då de ville att han skulle satsa allt på studierna. Reuben fortsatte dock att spela fotboll efter skoltid, trots att det resulterade i bestraffningar från både föräldrar och skolpersonal. Som nioåring återvände Ayarna 1994 till Accra, och tre år senare fick han för första gången chansen att spela organiserad fotboll, när en ungdomstränare i den då nybildade klubben Liberty Professionals erbjöd honom en plats i ungdomslaget Liberty Babies. Ayarna fick inte tillstånd av föräldrarna, men började ändå spela i klubben utan deras vetskap. Han blev kapten för laget och när de vid ett tillfälle vann en nationell ungdomsturnering fick föräldrarna se Ayarna lyfta pokalen i direktsänd TV. Han hade blivit avslöjad, men samtidigt blev modern och fadern stolta över sonen och deras inställning till Ayarnas fotbollsspelande mjuknade. Ayarna studerade och spelade fotboll på Presbyterian Boys' Secondary School, där han säsongerna 2003/2005 och 2004/2005 blev utsedd till bästa fotbollsspelare. (källa)
 7. Stureskolan, ligger norr om ån på Vallgatan 19, är en 6–9 skola. På skolan finns tre-fyra klasser i varje årskurs. Skolan arbetar med kamratstödjare. I byggnaden intill finns "Stödteamet Fyren", som finns till för Arboga kommuns barn och elever mellan 1 och 16 år. De arbetar med råd, stöd och handledning kring barn/elever i behov av särskilda hjälpinsatser. Här ingår bl.a. specialpedagoger, kuratorer, talpedagog och skolpsykolog. Här finns även "Skoldatateket" som vänder sig till skolpersonal med elever i behov av särskilt stöd, främst elever med DAMP/ADHD-problematik och läs- och skrivsvårigheter eller dyslexi. (källa)
 8. 10 oktober - En omfattande salmonellaepidemi drabbar barn och skolpersonal i Västerort. (källa)
 9. En begäran om mer ammunition till poliser ifall skottlossning utbröt kom klockan 12:20. Gärningsmännen hade dock slutat skjuta bara några minuter innan dess. Myndigheterna rapporterade klockan 13:00 att rörbomber hade exploderat och två insatsstyrkegrupper gick in klockan 13:09 och rörde sig från klassrum till klassrum där de hittade gömda elever och lärare. Alla elever, lärare och annan skolpersonal fördes iväg, förhördes och erbjöds medicinsk vård innan de bussas iväg för att möta sina anhöriga vid Leawood Elementary school. Polisen fann kropparna i biblioteket kl. 15:30. (källa)
 10. Handlingen utspelar sig under veckorna före jul, i den lilla orten Granhyttan i Bergslagen. Under en skidutflykt med några skolkamrater hittar Staffan en guldklimp uppe vid Horngruvan på Kråkberget. Han tror att det är Skarp-Eriks guld, som morfar berättat en spännande historia om. Nyheten om guldfyndet sprids snabbt och ungdomarna får både nyfikna skolkamrater, skolpersonal och mystiska främlingar efter sig, samtidigt som de förbereder ett julspel i skolan. (källa)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.