Skolpeng Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder skolpeng, varianter, uttal och böjningar av skolpeng

Skolpeng synonym, annat ord för skolpeng, vad betyder skolpeng, förklaring, uttal och böjningar av skolpeng.

Vad betyder och hur uttalas skolpeng

Skolpeng uttalas skol|peng och är ett substantiv -en.

Ordformer av skolpeng

Singular

skolpeng
obestämd grundform
skolpengs
obestämd genitiv
skolpengen
bestämd grundform
skolpengens
bestämd genitiv

Skolpeng är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet skolpeng

  1. Skolpeng, ett belopp ur skattemedel som stat eller kommun (beroende på land och skolsystem) delar ut till skolor för varje elev, snarare än att tilldela varje skola en budget i form av en klumpsumma.
  2. I Sverige betalas skolpeng ut av Sveriges kommuner. Skolpengen infördes 1992 som en del av Friskolereformen.
  3. Sedan 1 juli 2011 bestäms skolpengen enligt den nya Skollagen (2010:800) som beslutades i augusti 2010. Systemet omfattar förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem. För att få skolpeng från barnens hemkommun för någon sådan verksamhet måste en friskola vara godkänd av Skolinspektionen. Skolpengen utgörs av ett grundbelopp för varje elev och ett tilläggsbelopp för elever med ett omfattande behov av särskilt stöd. Utrikes härkomst är ett viktigt sådant skäl tilläggsbelopp. Skolpengen ska inte bara täcka undervisningen, utan även utgifter som elevhälsa och måltider. Det är varje kommun som beslutar hur stora beloppen ska vara. Statistiska centralbyrån samlar i efterhand statistik om beloppen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.