Skrivsätt synonym, annat ord för skrivsätt, vad betyder skrivsätt, förklaring, uttal och böjningar av skrivsätt.

Synonym till skrivsätt

Skrivsätt översättning

Engelska

patches

Hur används ordet skrivsätt

  1. Författaren Ernest Hemingways skrivsätt brukar kallas för isbergstekniken. Detta betyder att författaren begränsar sig till att spegla en yttre verklighet och överlåter åt läsaren att "läsa mellan raderna" och tolka det som sker. Texten är 1/10 som syns ovanför ytan medan det som står att läsa mellan raderna är den stora ismassan under ytan. (wikipedia.org)
  2. Ljusstyrkan hos en enkel lins avgörs av dess diameter och brännvidd, och anges som förhållandet mellan dessa. En lins med diametern 25 mm och brännvidden 50 mm har alltså ljusstyrkan 25/50 = ½, ett vanligare skrivsätt är "1:2". Hos kameraobjektiv, som är sammansatta av flera linser, anger man ljusstyrkan som om objektivet vore en enkel lins. (wikipedia.org)
  3. Blyvitt (Kremnitzervitt, kremservitt), C.I. Pigment White 1 (77597), är ett syntetiskt vitt pigment med mycket god täckförmåga. Blyvitt är basiskt bly(II)karbonat, vars formel kan skrivas Pb3(CO3)2(OH)2. Ett tidigare skrivsätt var 2PbCO3 . Pb(OH)2. (wikipedia.org)
  4. Ett annat vanligt skrivsätt är i potensform, 52 (utläses ”fem upphöjt till två” eller ”fem i kvadrat”). (wikipedia.org)
  5. Snabel-a (@) är enligt vissa källor en ligatur. Meningarna är delade om det är en sammandragning av engelskans at, latinets ad eller franskans à. Enligt Svenska datatermgruppen är det det sistnämnda, då snabel-a "går tillbaka på franskans à i prisuppgifter (eng. commercial at), där den grava accenten i ett stiliserat skrivsätt flutit ut till en ring". (wikipedia.org)
  6. Musikteorin använder sig av många särskilda skrivsätt och begrepp. Nedan beskrivs några av de vanligaste. Observera att de flesta begreppen i musikteorin förhåller sig till hur fenomenen uppfattas (av människan), vilket inte ska förväxlas med respektive fysikalisk härledning. Gränserna överlappar dock. (wikipedia.org)
  7. Polemik handlar ofta om frågor inom religion eller politik. Ett polemiskt skrivsätt var vanligt i antikens Grekland, som i skrifter av historikern Polybios. Polemik blev åter vanligt under medeltiden och i tidigmoderna tiden. Kända polemiker under senare tid har varit satirikern Jonathan Swift, den socialistiska filosofen Karl Marx, författaren George Orwell samt lingvisten Noam Chomsky (trots att dennes påståenden stöds av forskning och källkritiker, utanför talarstolen) (wikipedia.org)
  8. Polyfoni kännetecknas av att flera stämmor än en har melodisk betydelse - det finns flera melodier samtidigt. Polyfont skrivsätt är en naturlig följd av kontrapunktisk kompositionsteknik, men det finns också andra, så att säga friare, sorter. Tar man ett par vismelodier eller liknande och spelar dem samtidigt (och det, enkelt uttryckt, låter bra), kallas det quodlibet, låter man melodislingor i flera stämmor liksom leka eller samtala i munnen på varandra utan att det kan kallas vare sig konrapunktiskt eller quodlibet, talar man om polymelodik. Från polymelodik finns dock en gråzon i riktning mot där de olika stämmornas förgrundsinsatser kommer mera efter varandra (antifoniskt) än samtidigt, eller är så korta att satsens huvudkaraktär ändå blir homofon. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Skrivsätt Synonymer Betyder Uttal

Populärast: