Släkt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder släkt, varianter, uttal och böjningar av släkt

Släkt synonym, annat ord för släkt, vad betyder släkt, förklaring, uttal och böjningar av släkt.

Synonymer till släkt

Hittade 2 varianter av ordet släkt:

Vad betyder och hur uttalas släkt

Släkt uttalas släkt och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av släkt

Singular

släkt
obestämd grundform
släkts
obestämd genitiv
släkten
bestämd grundform
släktens
bestämd genitiv

Plural

släkter
obestämd grundform
släkters
obestämd genitiv
släkterna
bestämd grundform
släkternas
bestämd genitiv

Släkt1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas släkt

Släkt uttalas släkt oböjligt och är ett adjektiv.

Släkt betyder:

Ordformer av släkt

Böjning (i positiv) släkt är ~

Släkt2 är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Släkt på Engelska

 • family, relatives, relations - noble family, family trait, family farm, genealogy

Hur används ordet släkt

 1. För att en släkt ska räknas som svensk adel ska den ha erhållit svensk adelsvärdighet av den svenske regenten genom ett adelsbrev. För att vara representerad vid ståndsriksdagen krävdes att ätten var introducerad på Riddarhuset. (wikipedia.org)
 2. Gadd (släkt) – släkt vars stamfader är Jonas Hansson Gadd (wikipedia.org)
 3. När man talar om kulturell generation gäller det personer som är födda i olika decennier, t.ex. 70-talister och 80-talister. Då är det inte nödvändigt att man på något sätt är släkt. (wikipedia.org)
 4. Georgier eller kartveler är ett sydkaukasiskt folk om ungefär sex miljoner människor, varav nästan fyra miljoner lever i Georgien där det är den dominerande folkgruppen, cirka 200 000 i Ryssland och cirka 150 000 i USA och ca 20 000-50 000 i Iran . De talar främst georgiska, ett kartvelskt språk, skrivet med det georgiska alfabetet, vars tidigaste föregångare, gammalgeorgiskan, är från 430 f.Kr. (den variant man använder idag användes från början av militären). Georgierna är närmast släkt med tjetjener, abchazer och ingusjer. Som undergrupper till georgierna (ibland som samlingsnamn kallade kartveliska folk) räknas megreler, svaner, lazer och Adzjarer. (wikipedia.org)
 5. De för den västerländska kulturen kanske mest kända exempel på att människor förr kunde bli mycket gamla hittar man i Gamla Testamentet. I Första Mosebokens femte kapitel finns en uppräkning av Adams släkt där ett antal människor anges ha uppnått en avsevärd ålder, en del blev till och med mer än åtta- eller niohundra år gamla. Adams levnadsålder anges exempelvis till 930 år, men den allra äldsta var Methusalem som blev 969 år gammal. Uttrycket "gammal som Methusalem" kommer från detta. (wikipedia.org)
 6. Den moderna ginkgon är uppenbart nära släkt med påträffade fossil från Perm, 270 miljoner år gamla. Från mitten av Jura och sedan under Krita utvecklades ginkgoer i många former och spred sig över Laurasien. Därefter blev de ganska sällsynta. Framme i Paleocen fanns bara en ginkgo-art kvar, G. adiantoides, och från slutet av Pliocen finns ginkgo-fossil endast i ett litet område i mitten av Kina. Det var här som ett fåtal individer överlevde till modern tid. (wikipedia.org)
 7. Den amerikanska ginsengen (Panax quinquefolius) anses i allmänhet ha jämförbar medicinsk verkan med den asiatiska (Panax ginseng). De är nära släkt med varandra. Priset för amerikansk ginseng är i allmänhet högre genom en större efterfrågan i Asien. Amerikansk ginseng finns fortfarande vildväxande i Nordamerika medan Panax ginseng inte längre växer vild annat än enstaka plantor i undantagsfall. (wikipedia.org)
 8. Stjälkbladen är motsatta hos alla nejlikväxter, och blomställningen, som är knippartat förgrenad, blir därigenom ett reguljärt tvåsidigt knippe. Släktena inom familjen är mycket nära släkt och skiljs huvudsakligen åt på märkenas antal och antalet flikar hos det öppnade fröhuset. Arterna av släktet glimmar har 3 märken och fröhus som öppnar sig med 6 flikar. (wikipedia.org)
 9. Genetiska studier har visat att uppdelningen i två arter är korrekt: Västlig gorilla (Gorilla gorilla) och östlig gorilla (Gorilla beringei), som var och en är indelad i två underarter. Ibland skiljer man på låglandsgorilla med både västlig och östlig låglandsgorilla och bergsgorilla, en underart till den östliga gorillan. Dessa beteckningar har viss ekologisk relevans, men beteckningen "låglandsgorilla" buntar ihop underarter som inte är närmare släkt med varann. (wikipedia.org)
 10. Ett gravkor/gravvalv kan vara avsatt för en viss släkt eller ägaren till en viss egendom. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.