Slagen synonym, annat ord för slagen, vad betyder slagen, förklaring, uttal och böjningar av slagen.

Synonymer till slagen

Vad betyder och hur uttalas slagen

Slagen uttalas slagen och är ett adjektiv slaget slagna.

Slagen betyder:

Ordformer av slagen

Böjning (i positiv) slagen en ~ + subst. slaget ett ~ + subst. slagna den/det/de ~ + subst. slagne den ~ + mask. subst.

Slagen är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Slagen översättning

Engelska

beaten

Hur används ordet slagen

  1. Grundslag i lawn-tennis är alla typer av slag en spelare utför sedan bollen studsat en gång på spelarens banhalva. I rullstolstennis får bollen studsa två gånger innan den returneras. De olika slagen utförs generellt som forehand eller backhand, oftast från bakplan eller i området runt baslinjen (för definitioner av benämningar på olika delar av tennisbanan, se artikeln tennis). (wikipedia.org)
  2. "Varder lekare slagen, skall det alltid vara ogillt. Varder lekare sårad, en som går med giga eller fiol eller trumma, då skall man taga en otam kviga och föra upp på bäsing. Sedan skall man raka allt håret av hennes svans och sedan smörja den. Så skall man skaffa honom nysmorda skor. Sedan skall lekaren taga kvigan om svansen. Någon skall slå till henne med en skarp piska. Lyckas han hålla henne, då ägde han det goda djuret och njuta det, som en hund njuter gräs. Kan han ej hålla henne taga och tåla det, han fått skam och skada, och begäre aldrig mer rätt än en hudstruken trälinna." (wikipedia.org)
  3. Hypertoni, hypertension eller högt blodtryck (även arteriell hypertoni), är en kronisk sjukdom där blodtrycket i artärerna är förhöjt. Förhöjningen kräver att hjärtat arbetar hårdare än normalt för att cirkulera blodet genom blodkärlen. Blodtrycket mäts med två mått, systoliskt och diastoliskt, som beror på att hjärtmuskeln drar ihop sig (systoliskt) och slappnar av (diastoliskt) mellan slagen. Normalt blodtryck vid vila ligger på mellan 100–140 mmHg systoliskt och 60–90 mmHg diastoliskt. Högt blodtryck föreligger om trycket under en längre tid är lika med eller högre än 140/90 mmHg. (wikipedia.org)
  4. Det förutsätts mycket träning under kunnig ledning för att en hund skall göra en god prestation vid ett jaktprov. Proven är i allmänhet uppdelade i olika klasser eller svårighetsgrader, såsom anlagsprov, unghundsklass, nybörjarklass, öppen klass och elitklass. Den exakta klassindelningen skiljer sig åt mellan de olika slagen av prov. Det arrangeras även svenska mästerskap och i vissa fall nordiska mästerskap i jaktprov, och i sådana sammanhang kan jaktprovet få karaktär av att vara en hundsport. (wikipedia.org)
  5. För avancerat modellbygge, till exempel extremt små fartygsmodeller, är det tillsammans med buxbom ett av de mest eftertraktade träslagen, på grund av att det möjliggör så små och detaljerade delar. (wikipedia.org)
  6. Bönderna beslöt att, fördelade i skilda skaror, bryta in i södra Finland. Huvudstyrkan under befäl av Jacob Ilkka trängde fram till Birkala socken i nordöstra Satakunta, men blev den 31 december 1596 slagen vid Nokia gård. Fleming erbjöd försoning om Ilkka utlämnades. Ilkka hann dock fly, men blev några dagar in på 1597 tillfångatagen av bönderna och avrättad vid Storkyro kyrka av fogden Abraham Melkiorsson. Överenskommelsen mellan Fleming och bönderna gick om intet, och bönderna började fly. Troligen höggs några hundra bönder ned av trupperna. Plundring av gårdarna i övre Satakunda följde. (wikipedia.org)
  7. Saxen slår påsen genom att klippa sönder den, men går sönder om den försöker klippa i stenen. Påsen slår stenen genom att omsluta den. På så sätt slår varje symbol en viss annan symbol, hamnar i oavgjort mot sin kopia och blir slagen av den tredje. Vanligtvis löser man ett oavgjort läge genom att spela igen tills någon vinner. Det är inte ovanligt att man spelar flera gånger och låter den som har till exempel "bäst av tre vinster" eller enkelt uttryck "bäst av tre" vinna. (wikipedia.org)
  8. När man knypplar använder man hela tiden två par pinnar där två olika förflyttningar av pinnarna är möjlig, "korsning" och "vridning". Dessa kan sedan kombineras till "enkelslag", "vävslag" och "dubbelslag". Genom att kombinera de olika slagen bildas mönster. Man använder också nålar för att fixera spetsen. I de flesta områden knypplar man med stöd av ett mönsterunderlag – ett knyppelmönster, som är en schematiskt ritad bild över trådarnas rörelse genom spetsen med markeringar för var nålarna som fixerar trådarna skall placeras. Men man kan också knyppla på fri hand. Det innebär att de nålar som fixerar trådarna sätts med hjälp av ögonmåttet. Att knyppla på frihand skall inte förväxlas med att knyppla fritt, då man utifrån en ritad skiss som underlag knypplar helt utifrån egen fantasi och med otraditionella material. (wikipedia.org)
  9. Plywood varierar i tjocklek mellan vanligtvis cirka tre millimeter och tre centimeter. De olika skikten är lagda och limmade korsvis, med all ytfaner lagd i samma riktning. Furu och gran är de vanligaste träslagen i byggnadsindustrin, där gran ibland används som mellanfaner. Inom båt- och skeppsvarvsindustrin används i regel ädlare träslag, vilka har större motståndskraft mot röt- och mögelangrepp, detta gäller exempelvis teak och olika mahognyarter. I möbel- och inredningssammanhang används ofta björkplywood eller olika sorters ädelträ för bättre formbarhet. (wikipedia.org)
  10. Alternativ till kutterspån är till exempel flis från träslagen al eller asp, se närmare till exempel guldhamster. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.