Slutföra Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slutföra, varianter, uttal och böjningar av slutföra

Slutföra synonym, annat ord för slutföra, vad betyder slutföra, förklaring, uttal och böjningar av slutföra.

Synonymer till slutföra

Vad betyder och hur uttalas slutföra

Slutföra uttalas slut|föra och är ett verb, böjs som föra.

Ordformer av slutföra

Aktiv

slutföra
infinitiv
slutför
presens
slutförde
preteritum
slutfört
supinum
slutförande
presens particip
slutför
imperativ

Passiv

slutföras
infinitiv
slutförs
presens
slutfördes
preteritum
slutförts
supinum

Perfekt particip

slutförd en
~ + subst.
slutfört ett
~ + subst.
slutförda den/det/de
~ + subst.

Alternativa böjningsformer passiv

slutföres
presens

Slutföra är ett verb

Verb (av lat. verbum, ord), ordklass som innefattar ord som uttrycker handlingar, skeenden, processer, tillstånd och liknande. En vanlig minnesramsa, som även finns i många andra varianter, är Verb är någonting man gör, cyklar, tutar, springer, kör. Exempel på verb är redigera, skriva, åldras, må, trivas, sjunga, ljuga. Eller helt enkelt ord man kan sätta att framför.

Andra språk

Slutföra på Engelska

  • bring (carry) to a conclusion, complete, finish - the project was brought to a conclusion in 1971

Hur används ordet slutföra

  1. Till exempel vid köpavtal (köp av kapitalvaror) är det vanligt att man erlägger handpenning, ofta kontant. Poängen med handpenning ur säljarens perspektiv är oftast att köparen förlorar sin handpenning (eller del av den) om han eller hon av någon anledning inte vill slutföra affären. En vanlig nivå på en handpenning är 10 procent av köpesumman. (wikipedia.org)
  2. Man kan alltså inte slutföra en kontering om inte kredit och debet går i balans. (wikipedia.org)
  3. För att slutföra köpet, måste kortinnehavaren/kunden godkänna att kontot debiteras. Detta gör kunden genom att antingen slå in sin PIN-kod (PIN-köp) eller, om kortutgivaren tillåter det, skriva under ett kvitto (signaturköp). Vid signaturköp, har de svenska bankerna kommit överens om att om kortet är utgivet av en svensk bank, måste kunden visa upp en legitimationshandling om köpet överstiger 200 kronor. För kort utgivna av utländska kortutgivare ställs normalt inte motsvarande krav, även om många säljföretag har samma rutin för dessa. Ett inlösenavtal kan dock vara utformat så att säljstället ska kontrollera legitimation även på lägre belopp. (wikipedia.org)
  4. Enligt högskolereformen 2007 ersattes den gamla magisterexamen den 1 juli 2007 av en förändrad generell magisterexamen, som ett led i Sveriges anpassning till Bolognaprocessen. Denna nya magisterexamen kräver att man tidigare har tagit ut en kandidatexamen eller annan treårig examen på grundnivå, och utgör således en ettårig påbyggnadsutbildning. Studenten måste således först slutföra ett självständigt arbete, 15 högskolepoäng, och ta ut en treårig examen på grundnivå, innan studier till magisterexamen kan påbörjas, vilket inte alltid har krävts för äldre magisterexamina. Minst 15 högskolepoäng examensarbete på avancerad nivå (tidigare D- eller E-nivå), måste fullföljas för magisterexamen. (wikipedia.org)
  5. krävs planering med ett åtagande att slutföra projektet (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.