Slutlig Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slutlig, varianter, uttal och böjningar av slutlig

Slutlig synonym, annat ord för slutlig, vad betyder slutlig, förklaring, uttal och böjningar av slutlig.

Synonymer till slutlig

Vad betyder och hur uttalas slutlig

Slutlig uttalas slut|lig och är ett adjektiv -t -a.

Slutlig betyder:

Ordformer av slutlig

Böjning (i positiv) slutlig en ~ + subst. slutligt ett ~ + subst. slutliga den/det/de ~ + subst. slutlige den ~ + mask. subst. Komparation slutligare en/ett/den/det/de ~ + subst. slutligast är ~ slutligaste den/det/de ~ + subst.

Slutlig är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Slutlig på Engelska

  • ultimate, final - reach a definite decision in the matter

Hur används ordet slutlig

  1. Anna Hedh sade vid vår pressträff i morse (tisdag) att hon röstar nej om inte artikel 13 tas bort ur förslaget, Aleksander Gabelic är tveksam till artikel 13 och tvekar mellan att avstå eller rösta nej till förslaget. Olle Ludvigsson har inte tagit slutlig ställning ännu men säger sig luta åt ett ja. (svt.se)
  2. Le Sages gravitationsteori var en samtida kinetisk teori, som sökte förklara Newtons lag med små osynliga strömmande partiklar, vilka påverkar materiella objekt från alla håll. Två materiella kroppar skärmar varandra delvis från infallande partiklar, vilket tenderar att driva dem samman. Denna teori sysselsatte många kända fysiker fram till början av 1900-talet, utan att nå slutlig acceptans. (wikipedia.org)
  3. I skolsammanhang har man gjort en nysatsning för att minska skolkandet. Tidigare kunde eleven ha ogiltig frånvaro upp till 20 procent och fick därefter en muntlig varning följt av en skriftlig med indraget studiebidrag som slutlig åtgärd. Nu har detta ändrats så att åtgärder vidtas när eleven skolkat några timmar och vid upprepade tillfällen. Istället för de olika varningarna så kontaktas CSN omedelbart av skolan. CSN skickar därefter ett brev till elevens föräldrar, som har sex dagar på sig att lämna synpunkter till skolan. Inkommer inga synpunkter till skolan så förlorar eleven CSN-bidraget. (wikipedia.org)
  4. Efter lagrådets granskning tas en slutlig version av propositionstexten fram av det ansvariga departementet. (wikipedia.org)
  5. För svenska skattebetalare gällde 2015 att för inkomster upp till 443 300 kronor om året togs endast kommunalskatt ut vilket gav en marginalskatt på upp till 28,89–34,52 procent (beroende på kommunal skattesats). Marginalskatten i dessa inkomstlägen påverkades också till viss del av det variabla grundavdraget. För lönedelar överstigande 443 300 kr tillkom statlig inkomstskatt på 20 procentenheter vilket gav en marginalskatt på 48,89–54,52 procent. Slutligen, för lönedelar överstigande 629 200 kronor tillkom ytterligare fem procentenheter, vanligtvis kallad värnskatt), vilket gav en slutlig marginalskatt på 53,89–59,52 procent. (wikipedia.org)
  6. Miljööverdomstolen var slutlig instans i de mål där första instans är till exempel en kommun, en länsstyrelse, Naturvårdsverket eller Skogsvårdsstyrelsen. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.