Snor Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder snor, varianter, uttal och böjningar av snor

Snor synonym, annat ord för snor, vad betyder snor, förklaring, uttal och böjningar av snor.

Vad betyder och hur uttalas snor

Snor uttalas snor och är ett substantiv -et äv. -en.

Ordformer av snor

Singular

snor
obestämd grundform
snors
obestämd genitiv
snoret
bestämd grundform
snorets
bestämd genitiv

Alternativa böjningsformer singular

snor
obestämd grundform
snors
obestämd genitiv
snoren
bestämd grundform
snorens
bestämd genitiv

Snor är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Snor på Engelska

 • snot - snotty-nosed kid

Hur används ordet snor

 1. En hingst är ett könsmoget hästdjur av hankön. Förutom hästdjur (hästar, åsnor, zebror) brukar även hanar av kameldjur kallas hingstar. (wikipedia.org)
 2. Det är till framförallt hästar som den mesta hästskosömmen går men den används även till åsnor och oxar. Söm för oxe är som mest utspritt i Indien och Pakistan. Det finns även historiska noteringar om tillverkning av söm för jak. (wikipedia.org)
 3. För länge sedan fanns inga regler om höger/vänstertrafik, däremot fanns praxis, eftersom det var praktiskt om åtminstone alla hästekipage (eller oxar, åsnor etc) möttes på ett visst sätt. (wikipedia.org)
 4. Karavanen var ofta den regelmässiga formen för varutransporter mellan betydande platser. Främst användes kameler för att korsa de vattenfattiga öknarna, men i annan typ av landskap användes även åsnor eller hästar. Utefter karavanlederna byggdes rastplatser, så kallade karavanserajer, som vanligtvis bestod av en kringbyggd gård med övernattningsrum där de resande och deras djur kunde få vatten och skydd för natten. Karavanvägar är egentligen inte vägar utan markeringar i terrängen och underhålls sällan. På karavanvägar genom områden där rövaröverfall kunde förväntas bestod karavanerna ofta av hundratals människor och ända till tusen kameler. (wikipedia.org)
 5. Klaffbro är en sorts öppningsbar bro. Den är en rörlig bro, där en eller ett par delar av bron kan fällas upp i lodrätt eller nära lodrätt läge. Mekanismen är numera för det mesta elektrisk, men kunde tidigare drivas av dragdjur, såsom åsnor, oxar eller hästar. Ångdrivna har även förekommit. I små kanalsystem är det inte ovanligt att man finner handdrivna klaffbroar (vindbroar). I praktiken fungerar det genom att brohalvan (eller halvorna) som skall lyftas, är balanserade med en motvikt, så att det krävs en relativt liten kraft för att åstadkomma rörelsen. (wikipedia.org)
 6. Klövjning (att klövja) är transport med packdjur som bär last på ryggen. Ofta används särskilda klövsadlar eller packväskor som hänger på båda sidor om djuret för jämn fördelning av vikten. Klövjning används särskilt i oländig terräng, där hjultransporter är omöjliga. Exempel på husdjur som används till klövjning är hästar, åsnor, hundar, oxar, renar, alpackor och kameler. (wikipedia.org)
 7. De flesta däggdjur kan kräkas. Ett vanligt exempel på däggdjur som inte kan det är hästar, åsnor och andra hovdjur. Dessa djur har en så stark magmuskel att den inte kan öppnas åt andra hållet. Skulle dessa djur förtära något olämpligt reagerar de istället genom att få kolik, vilken ger kraftiga magsmärtor och i sin yttersta form kan vara dödlig. Därför är det av största vikt att sådana djur får bra föda och att man introducerar nytt hö, ensilage eller gräs med försiktighet. Vissa djur, och framför allt vissa raser, är mer känsliga än andra. (wikipedia.org)
 8. En mula är ett hästdjur som är en hybrid mellan häststo och åsnehingst. En hybrid mellan åsnesto och hästhingst kallas mulåsna, men de är mindre och ovanligare. Både hanmulor och hanmulåsnor är alltid sterila, detsamma gäller även i stort sett alla honmulor och honmulåsnor. Mulor och mulåsnor är alltså vad man kallar infertil avkomma, när djuret inte själv kan alstra ungar. (wikipedia.org)
 9. Mulåsna ett hästdjur som är en korsning mellan ett åsnesto och en hästhingst, till skillnad från en mula som är en korsning mellan ett häststo och en åsnehingst. Mulor och mulåsnor är infertila eftersom de korsats mellan två arter. En mulåsnas storlek beror på hur stora föräldrarna är precis som alla andra hästdjur. Mulåsnor och mulor är mycket envisa, men likväl godlynta. (wikipedia.org)
 10. Muskelbristning, ibland kallad muskelsträckning, är när flera muskelfibrer går sönder varvid en muskelbristning uppstår. Musklerna är uppbyggda av många muskelfibrer som är uppbyggda av fibriller, dessa är i sin tur uppbyggda av så kallade filament. Fibrillerna är mycket små och snor sig ihop med varandra och bildar då tillsammans en muskelfiber. Fibrerna buntar ihop sig, och denna typ av bunt kallas för muskelfascikel. När en muskelbristning bryter ut kan det handla om att hela muskeln är skadad eller bara enskilda delar. En lokal blödning i och kring den trasiga muskelvävnaden uppstår vid en så kallad muskelbristning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.