Solvent Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder solvent, varianter, uttal och böjningar av solvent

Solvent synonym, annat ord för solvent, vad betyder solvent, förklaring, uttal och böjningar av solvent.

Vad betyder och hur uttalas solvent

Solvent uttalas solv|ent [-en´t] och är ett adjektiv; n. solvent, -a.

Solvent betyder:

Ordformer av solvent

Böjning (i positiv) solvent en ~ + subst. solvent ett ~ + subst. solventa den/det/de ~ + subst.

Solvent är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet solvent

  1. Stoddart Solvent (USA, white spirit typ 1) (wikipedia.org)
  2. Att vara solvent innebär att man har ekonomiska tillgångar som täcker gjorda ekonomiska utfästelser. I motsatt fall är man skuldsatt. Om skulderna är stora och det saknas förutsättningar för att man inom rimlig tid kan "komma på fötter" är man konkursmässig. Se vidare: Kronofogdemyndigheten. Solvens ska skiljas från "att vara likvid (ha tillgång till likvida medel)," varmed menas att man har omedelbar tillgång till betalningmedel, t.ex. vanliga pengar i form av sedlar och mynt. Man kan vara solvent (= rik) utan att för den skull vara likvid (= tom portmonnä). Man kan vara för ögonblicket likvid, men ändå fattig. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.