Sommarvarm Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sommarvarm, varianter, uttal och böjningar av sommarvarm

Sommarvarm synonym, annat ord för sommarvarm, vad betyder sommarvarm, förklaring, uttal och böjningar av sommarvarm.

Vad betyder och hur uttalas sommarvarm

Sommarvarm uttalas sommar|varm och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av sommarvarm

Böjning (i positiv) sommarvarm en ~ + subst. sommarvarmt ett ~ + subst. sommarvarma den/det/de ~ + subst.

Sommarvarm är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet sommarvarm

  1. I Sverige introducerades skolbaden under 1890-talet. Vid den diskussion, som 1890 hölls i Hälsovårdsföreningen i Stockholm, uteslutande för skolmän och läkare, framhöll Carl Curman först den ringa tillit, som svenska läkare hade till de tempererade duschbaden efter tyskt mönster. Han ansåg istället att som grundbad till skolbad skulle bastubad användas, men så modifierade, att deras temperatur ej fick överstiga +45°C. Här skulle varje barn bli grundligt tvagat, och sedan skulle man begagna en rätt måttligt kall dusch eller en neddoppning i en sommarvarm bassäng. Som en följd av detta möte kom skolbaden att introduceras. Redan året efter (1891) kom det första skolbadet att anordnas av förste läraren i dåvarande Sankt Nikolai församlings folkskola i Stockholm. Skolbadet bestod där av ett ljumt halvbad med åtföljande duschar. Under åren 1891-1925 kom cirka 190 skolbad att skapas både i städerna och på landsbygden. Framförallt kom spridningen sv skolbad ske snabbt i städerna och i Stockholm fanns 1915 skolbad i alla folkskolor och exemplet följdes även i många andra städer. I skarp kontrast mot detta stod det ringa antal skolbad, som fanns på landet. På landsbygden kom skolbad framförallt skapas i samband med byggnationen av badstugor, vilken kom att ske under perioden 1920-1950. Därmed blev bastubadet det rådande skolbadet på landsbygden, precis som Carl Curman hade önskat redan 1891. Badstugans utveckling skedde främst genom Svenska föreningen för folkbad och enskilda aktörer såsom Jan Ottosson. Till följd av utvecklingen under efterkrigstiden, då allt fler moderna bostäder, utrustade med badrum, tillkom, upphörde efter hand skolbaden att användas. (källa)
  2. Oktober - För första gången på nära fyra år är det kallare än normalt i hela Sverige samtidigt, även om månaden börjar sommarvarm på vissa håll. Oskarshamn upplever sin blötaste oktobermånad någonsin, då 209 millimeter ger småländskt nederbördsrekord för månaden. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.