Sopor synonym, annat ord för sopor, vad betyder sopor, förklaring, uttal och böjningar av sopor.

Synonymer till sopor

Sopor översättning

Engelska

rubbish, (garbage
US), refuse bin bag, refuse collection, take out the rubbish

Hur används ordet sopor

  1. Efter hängningen grävdes den döde ner i en grop direkt i anslutning till galgbacken. Invid galgbacken fanns fram till 1600-talet oftast en avskrädeshög, där man tömde sopor och latrin. Vid galgbacken grävde man även ned döda djur, självmördare, okända döda och de som hade blivit halshuggna på stadens torg. Det sägs att byggnadsarbetarna hittade skelettdelar vid galgbacken när bostadsområdet Hammarbyhöjden byggdes på 1930-talet, vilket de tvingades hålla tyst om för att inte skrämma bort de nya hyresgästerna. (wikipedia.org)
  2. Några av Gamla Testamentets israelitiska kungar hade där enligt Andra Krönikeboken (28:3, 33:6) ägnat sig åt en hednisk kult för Molok som bland annat krävde barnoffer i eld (brända levande). Efter att det förbjöds av kungen Josia, blev dalen en avfallsplats där djurkadaver, sopor och lik från kriminella dumpades, och man eldade permanent för att förhindra att sjukdomar spreds. Hinnomdalen kom därefter att bli synonymt med en fruktansvärd ondska och namnet Gehenna användes som ett namn på helvetet, den plats som Gud förberett för djävulen och hans fallna änglar. I modern hebreiska används termen tofeth för att referera till förintelsen. (wikipedia.org)
  3. En sophink är en hink som används för tillfällig förvaring av mindre sopor, som till exempel hushållssopor. I sophinken sitter det normalt en plastpåse som lyfts ur när sophinken ska tömmas. (wikipedia.org)
  4. Ett lysrör förbrukar ner till en tiondel så mycket energi som en glödlampa. Dessutom kan speciallysrör hålla upp till 80 gånger[källa behövs] längre än vad en glödlampa gör. En nackdel med lysrör är dock att de innehåller kvicksilver. Därför måste de tas om hand på ett särskilt sätt efter användning och inte blandas med andra sopor. I Sverige får lysrör och glödlampor av miljöskäl inte slängas bland hushållssoporna, utan de ska källsorteras som elavfall. Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall (se återvinning). (wikipedia.org)
  5. Miljövård, omsorg om naturen och människan ur ett ekologiskt perspektiv. Grundtanken är att se hur allting hänger ihop, hur vi själva är en del av naturen. Biologi och naturkunskap är viktiga beståndsdelar i miljövård och vi har blivit mer medvetna om att vi måste kompostera och sortera sopor, återvinna restprodukter och motverka nedskräpning. (wikipedia.org)
  6. Rastplatserna ser olika ut, men gemensamt är att alla ska vara anpassade både för personer med och utan funktionsnedsättning. Vanligtvis finns informationstavlor, bord och bänkar för att trafikanterna ska kunna äta medhavd färdkost och möjlighet att slänga sopor från resan. Dessutom brukar det finnas toaletter. På en del finns även möjlighet att tömma lösa latriner. (wikipedia.org)
  7. Avfall eller sopor är oönskade substanser som bildas genom mänsklig verksamhet. Det är restprodukter i allmänhet, som människor använt eller åstadkommit och som de inte längre behöver. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.