Sot Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder sot, varianter, uttal och böjningar av sot

Sot synonym, annat ord för sot, vad betyder sot, förklaring, uttal och böjningar av sot.

Synonym till sot

Hittade 2 varianter av ordet sot:

Vad betyder och hur uttalas sot

Sot uttalas sot och är ett substantiv -et.

Sot betyder:

Ordformer av sot

Singular

sot
obestämd grundform
sots
obestämd genitiv
sotet
bestämd grundform
sotets
bestämd genitiv

Sot1 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Vad betyder och hur uttalas sot

Sot uttalas sot och är ett substantiv -en.

Sot betyder:

Ordformer av sot

Singular

sot
obestämd grundform
sots
obestämd genitiv
soten
bestämd grundform
sotens
bestämd genitiv

Sot2 är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Sot på Engelska

 • carbon, soot

Hur används ordet sot

 1. Sot är benämning på de förbränningsrester som bildas när det finns ett överskott av kol (bränsle) i förhållande till syre. Sot består till 80-90 procent av i huvudsak amorft kol, medan resterande delen utgörs av väte. (källa)
 2. Kimrök består av sot som bildats vid ofullständig förbränning av organiska material. Det har framställts i alla tider. Exempelvis tillverkade 1700- och 1800-talens svenska allmogemålare sitt svarta pigment genom att bränna björknäver och låta röken sota insidan av en plåtburk. Man har också använt sot från oljelampor. Traditionellt framställd kimrök innehåller en del tjära eller fett. (källa)
 3. En person ska vara på plats nere vid pannan, denne skall vara försedd med rökskydd och radio så det går att hålla kontakt med dem som är på taket. En brandsläckare eller vattenfylld slang skall finnas nere i källaren. Sotet som faller ner tas ut i rensluckan och begjuts med vatten. (källa)
 4. Sotare eller skorstensfejare är ett yrke vars uppgift huvudsakligen består i att avlägsna sot som kan finnas i skorstenar. (källa)
 5. Värmetal. Förbränningen kan orsaka sotbildning, som kan ge en beläggning på isolatorn mellan mittelektroden och det omgivande metallhöljet, vilket i sin tur kan ge läckströmmar som förhindrar joniseringen. Av det skälet vill man låta isolatorn inne i förbränningsrummet få så hög temperatur att sotet bränns bort, men ändå inte så hög att isolatorn skadas. Isolatorn, som har en låg värmeledningsförmåga, ges därför olika längd, beroende på hur mycket värme som behöver avledas, för att temperaturen ska bli den rätta. Lågvarviga kolvmotorer har lång isolering för att få upp rätt temperatur för avbränningen medan racermotorer ges kort isolering för att ej bli för varma. Man talar om olika värmetal för tändstift. (källa)
 6. Vidare används NNE, ENE, ESE, SSE, SSW, WSW, WNW, NNW och ytterligare (på svenska) NtO (utläst: nord till ost), NOtN, NOtO, OtN, OtS, SOtO, SOtS, StO, StV, SVtS, SVtV, VtS, VtN, NVtV, NVtN och NtV. I Sverige används O och V istället för E och W. (källa)
 7. Våtskrubbrar sprayar ut vatten mot gasflödet vilket fångar upp partiklar som sot och andra fasta föroreningar. Samtidigt kan en mycket hög värmeåtervinning erhållas. Genom att använda värmepump i lågtemperatursystem erhålles mycket hög värmeåtervinning. Skrubbers förekommer vid olika processer. Ett särskilt fall är rening av rökgaser, rökgaskondensering. Mer ofta som man använder kondensering är raffinaderier, där man separerar olika kemiska substanser. Andra fall kan vara värmeåtervinning från bagerier. I industriprocesser använder man mycket ofta flera skrubbers som kyler i flera steg. (källa)
 8. Handlingen kretsar kring de två "sotisarna" Sot och Tos, som till att börja med smiter in i ett bageri och stjäl Plåt-Niklas' propeller. Men de nöjer sig inte med det. (källa)
 9. Namnet är svårtolkat. Det finns många exempel på namn med förleden Sot(a)- och Sote-. Vissa av dessa innehåller mansnamnet Sote, den mörkhyade. Men denna förklaring har helt avfärdats här. Andra innehåller sot i betydelsen "svart, mörk". Flera forskare har framhållit detta som en tänkbar förklaring, utan att ha kunnat precisera vad i bygden som skulle kunna betecknas så. (källa)
 10. Klass ABC eller klass BC. Pulver är det mest effektiva släckmedlet räknat per vikt. Det kyler branden genom tillförsel av något slags salt av en positiv natrium-, kalium- eller kalciumjon tillsammans med en negativ klorid-, (väte)fosfat-, (väte)karbonat- eller sulfatjon.Ett av de mer effektiva är exempelvis ammoniumfosfat. Som drivgas används oftast kvävgas eftersom det bidrar till släckningen genom att minska tillgången till syre. Pulver är lämpligt för kemiska och elektriska bränder som annars kan förvärras av vatten. Nackdelen är att saneringsbehovet kan bli stort, pulversläckare smutsar ner och är tillsammans med fukt korrosivt, speciellt för elektronik. Men det ska vägas mot de omfattande saneringsbehov som uppstår av röken och sotet efter ett brandtillbud. Däremot finns det inga kända miljöaspekter mer än att pH-värdet ändras. En 6 kilos pulversläckare är rekommenderat att ha hemma. En 1 eller 2 kilos pulversläckare är lämplig till t.ex. båten, bilen eller husvagnen. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast:

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.