Språkvetenskap Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder språkvetenskap, varianter, uttal och böjningar av språkvetenskap

Språkvetenskap synonym, annat ord för språkvetenskap, vad betyder språkvetenskap, förklaring, uttal och böjningar av språkvetenskap.

Synonym till språkvetenskap

Vad betyder och hur uttalas språkvetenskap

Språkvetenskap uttalas språk|veten|skap och är ett substantiv.

Ordformer av språkvetenskap

Singular

språkvetenskap
obestämd grundform
språkvetenskaps
obestämd genitiv
språkvetenskapen
bestämd grundform
språkvetenskapens
bestämd genitiv

Plural

språkvetenskaper
obestämd grundform
språkvetenskapers
obestämd genitiv
språkvetenskaperna
bestämd grundform
språkvetenskapernas
bestämd genitiv

Språkvetenskap är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Språkvetenskap på Engelska

 • Linguistics

Hur används ordet språkvetenskap

 1. Adverb (lat. adverbium, av ad "till" och verbum "ord", alltså "biord") är enligt traditionell grammatik en ordklass, som ifrågasätts i modern grammatisk forskning på grund av sin oenhetlighet. Ordklassen adverb är svår att upprätthålla i grammatisk analys eftersom adverb knappast kan avgränsas med något av de vanliga kriterierna på en ordklass. Trots de grammatikteoretiska svårigheterna används ordklassen "adverb" ofta i modern språkvetenskap. (källa)
 2. Genus (språkvetenskap) – en indelning av ett språks substantiv och pronomen i olika klasser. (källa)
 3. Germanism (språkvetenskap) – ett språkligt drag eller ord (form) som beror på tyskt inflytande. (källa)
 4. Inom logiken och språkvetenskap är grundsats synonymt med axiom. Se detta ord. (källa)
 5. Indologi, en för språkvetenskap och kulturvetenskap tvärvetenskaplig forskningsriktning, i allmänhet med betydelsen av forskning i Sydasiens språk och kulturer, med särskild tonvikt på Indien. (källa)
 6. Inom språkvetenskap används konkordanser till exempel för att studera hur ett visst ord används på olika sätt, ordfrekvens eller ords samförekomster. Ett vanligt sätt att presentera en konkordans är att olika förekomster av sökordet (eller -orden) är listade centrerat under varandra, med höger- och vänsterkontext, dvs ett antal ord före och efter sökordet. Språkbankens konkordansverktyg gör det möjligt att söka i svenska korpusar med många miljoner ord. (källa)
 7. Ett exempel på diskussion om varieteter är samiska, som enligt norsk och svensk lag betecknas som språk, medan till exempel nordsamiska och sydsamiska med traditionell terminologi då blir dialekter. I nutida språkvetenskap används i stället begreppet varieteter för att beteckna att nordsamiska och sydsamiska skiljer sig från varandra i väsentliga avseenden. (källa)
 8. En lingvist eller språkvetare är en person som ägnar sig åt lingvistik, vilket även kallas språkvetenskap. Ämnet räknas traditionellt till humaniora men modern lingvistik ägnar sig även åt språkliga dimensioner inom psykologi och neurovetenskap. (källa)
 9. Språkvetenskap eller lingvistik är vetenskapen om mänskligt språk. (källa)
 10. Metaspråk i filosofi och språkvetenskap det språk man använder för att tala om ett annat språk. Det språk man använder metaspråk för att tala om kallas objektspråk. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.