Städ synonym, annat ord för städ, vad betyder städ, förklaring, uttal och böjningar av städ.

Vad betyder och hur uttalas städ

Städ uttalas städ och är ett substantiv -et; pl. städ  underlag för arbetsstycke vid smide   städare, städpersonal.

Ordformer av städ

Singular

städ
obestämd grundform
städs
obestämd genitiv
städet
bestämd grundform
städets
bestämd genitiv

Plural

städ
obestämd grundform
städs
obestämd genitiv
städen
bestämd grundform
städens
bestämd genitiv

Städ är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Städ översättning

Engelska

anvil

Hur används ordet städ

  1. Vid vällningen av järnet användes vanligen en öppen härd (så kallad klensmedshärd), försedd med en forma (munstycke för luftinblåsning), till vilken blästerluften kom från en blåsbälg (dessa var oftast hand- eller vattendrivna). Järnet bearbetades sedan till färdig produkt med hammare och städ. (wikipedia.org)
  2. Allt om städ - Hur kan städningen styras? (wikipedia.org)
  3. Servicebranschens Yrkesnämnd (SRY) står tillsammans med OCN Sweden AB bakom SRY:s yrkesbevis och kompetensbeviset SRY bas för städare inom städ- och servicebranschen. Yrkesbeviset visa på att individen har både praktisk och teoretisk kunskap kring hur städarbetet skall utföras på ett professionellt sätt. (wikipedia.org)
  4. För hagelpatroner utvecklades därför i stället centraltändningspatronen, uppfunnen av belgaren Bernimolin 1850 och senare vidareutvecklad av C. W. Lancaster i London och A. M. Pottet i Paris, där mittersta stycket av patronens baksida utgjorde ett städ som slogs in av hanen vid avfyrning, men sedan kilades fast mot resten av patronbotten. (wikipedia.org)
  5. PRYL städ – ett yrkesbevis som används i vissa sammanhang (wikipedia.org)
  6. Smide är en process där en metall bearbetas så att plastisk deformation uppstår. Plastisk deformation innebär att man flyttar om i strukturen av atomer och molekyler i metallstycket. Det finns två typer av smide, kallsmide och varmsmide. Idag förekommer kallsmide hos plåtslagaren. Generellt så läggs metallstycket på ett städ och med hjälp av hammarslag förändrar man materialets inre struktur och därmed uppnår materialet den form smeden vill ha. (wikipedia.org)
  7. Smidning,,, eller alternativt smide är den ursprungliga metallformningsoperationen, med vilken metallämnet formas och ämnets inre (kristall)struktur bearbetas med hammarslag eller presslag mellan pen och städ. Enligt historiska källor utvecklades kunskapen inom smidning först i fjärran östern och i Asien , och den användes för att framställa olika redskap och vapen i metall. Eftersom smidda detaljer kan ha en bra kombination av styrka och seghet kan nätta detaljer tillverkas. Tvärsnittsarean, A, minskas under smidning under slag tvärs ämnets längdsriktning. Motsatsen benämns stukning. Metallindustrin använder idag både friformsmidning, mellan pen och städ, samt sänksmidning mellan två matriser (slutna verktyg). Vid friformsmidningen flyter materialet plastiskt både i längs och tvärsled. Materialets utbredning tvärs smidets längsriktning benämns bredning. Hur bredningen påverkas av processparametrar finns beskrivet i litteraturen. Inverkan av processparametrarna på strukturomvandlingen inuti smidesämnet har också undersökts.,, (wikipedia.org)
  8. Ett städ är ett redskap av järn som tjänar som underlag vid smide. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Städ Synonymer Betyder Uttal