Stämningsansökan synonym, annat ord för stämningsansökan, vad betyder stämningsansökan, förklaring, uttal och böjningar av stämningsansökan.

Vad betyder och hur uttalas stämningsansökan

Stämningsansökan uttalas stäm|nings|an|sök|an och är ett substantiv.

Ordformer av stämningsansökan

Singular

stämningsansökan
obestämd grundform
stämningsansökans
obestämd genitiv
stämningsansökan
bestämd grundform
stämningsansökans
bestämd genitiv

Plural

stämningsansökningar
obestämd grundform
stämningsansökningars
obestämd genitiv
stämningsansökningarna
bestämd grundform
stämningsansökningarnas
bestämd genitiv

Stämningsansökan är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet stämningsansökan

  1. Civilprocessen är det område som behandlar förfarandet i ett tvistemål och i ett skiljedomsförfarande dvs. då två enskilda "gör upp" om, först och främst, privaträttsliga tvister. Typiskt för civilprocessen är den så kallade tredskodomen om vilken domaren kan besluta om den ena parten inte inställer sig till den muntliga förhandlingen eller inte avger ett skriftligt svar - om ingen muntlig förhandling är nödvändig - på stämningsansökan. (wikipedia.org)
  2. Kriminalprocess, brottmålsprocess eller straffprocess är den juridiska processen för brottmål i vilken straffrågan och eventuellt skadestånd avkunnas genom dom. Kriminalprocessen inleds med att åklagaren väcker åtal genom att hemställa rätten med en stämningsansökan, åtalsfrågan föregås emellertid av en förundersökning som genomförs av polis och åklagare. Uppedelningen medför att brottmålsrättegången i allt väsentligt liknar Civilprocessens rättegångsförfarande med att i huvudsak bestå av en huvudförhandling. (wikipedia.org)
  3. Stämningsansökan är den ansökan om stämning som käranden i tvistemål, alternativt en åklagare i brottmål, tillställer en allmän domstol. I ansökan ska parterna och yrkande tydligt anges. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Stämningsansökan Synonymer Betyder Uttal