Stöt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder stöt, varianter, uttal och böjningar av stöt

Stöt synonym, annat ord för stöt, vad betyder stöt, förklaring, uttal och böjningar av stöt.

Synonymer till stöt

Vad betyder och hur uttalas stöt

Stöt uttalas stöt och är ett substantiv -en -ar.

Stöt betyder:

Ordformer av stöt

Singular

stöt
obestämd grundform
stöts
obestämd genitiv
stöten
bestämd grundform
stötens
bestämd genitiv

Plural

stötar
obestämd grundform
stötars
obestämd genitiv
stötarna
bestämd grundform
stötarnas
bestämd genitiv

Stöt är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Stöt på Engelska

 • stab, prod, shock, thrust - shock absorber, get a shock, a push in the right direction
 • break-in, job

Hur används ordet stöt

 1. Glav är ett medeltida stångvapen bestående av ett eneggat svärds- eller dolkblad fäst i änden av en stång som användes som stöt- och huggvapen i strid. (wikipedia.org)
 2. Stöt är en mycket vid och djup gruvöppning, som liknar en stor grop. Exempelvis den stora stöten vid Falu koppargruva. (wikipedia.org)
 3. Termen "inlärd hjälplöshet" myntades 1967 av Martin Seligman i anslutning till ett psykologiskt experiment på hundar och råttor. Experimentet gick till så att djuren hade två knappar. Om de tryckte på en knapp fick de mat och tryckte de på fel knapp fick de en elektrisk stöt. Djuren lärde sig snart vilken knapp som gav vilken följd, men då bytte försöksledarna knapp. Det visade sig att djuren till slut blev apatiska av att inte kunna förutse vilken knapp som gav vilken respons, och föredrog att svälta sig till döds. Samma beteende uppvisade försöksdjuren av att inte kunna förutse hur de kunde undvika en chock eller undkomma den. Hos människor förekommer samma responser på att inte kunna förutse sådana följder, och kallas då inlärd hjälplöshet. (wikipedia.org)
 4. HLR återställer sällan hjärtats slag, men rätt utförd kan den köpa tid och skydda hjärna och hjärta från syrebrist. Den kan också ge defibrilleringsbara rytmer i hjärtat, vilka inte alltid är närvarande initialt. Defibrillering innebär att en elektrisk stöt skickas genom hjärtat, för att låta det återta normal rytm på egen hand. HLR kombinerat med en hjärtstartare inom 3 minuter ökar överlevnadschanserna med upp till 75 %. (wikipedia.org)
 5. Trots att jordfelsbrytare känner av även små strömmar ger de inget fullständigt skydd. En kraftig stöt kan skada eller till och med döda ögonblickligen, innan brytaren hinner lösa ut, särskilt gäller det barn, personer med hjärtproblem och djur. (wikipedia.org)
 6. Man får 1 poäng för varje korrekt stöt och får då fortsätta att spela, misslyckas man övergår stöten till motspelaren. Minuspoäng förekommer inte. Det finns regler för hopp- och masséstötar. Man vinner en match genom att uppnå ett i förväg bestämt antal poäng, ofta runt 40. Setspel till 15 är också vanligt. (wikipedia.org)
 7. Exempelvis brinner bladkrut avstannande, eftersom ytan minskar alltefter det förbränningen fortgår. En projektil som drivs av detta krut får sin rörelseenergi mer eller mindre i form av en stöt (impuls) i början av dess bana genom loppet, och ett avstannande tillskott under passagen mot mynningen. Vapnet får en kraftig rekyl. (wikipedia.org)
 8. I professionella sammanhang använder kulstötare två vitt skilda tekniker. Dessa är glidteknik och rotationsteknik. I regel är det en fördel att som nybörjare använda sig av glidtekniken. En kulstötare siktar på att få en utstöt på cirka 40 grader, eftersom nedfallsvinkeln då blir cirka 45 grader. Alla har olika utfallsvinklar eftersom alla har en unik muskelsammansättning. En stöt med låg utfallvinkel bidrar till att bröstmuskulaturen kan arbeta effektivare. Därför är det vanligt att nybörjare brukar kunna ha en utfallsvinkel på cirka 35 grader. Exempel har även kunnat bevisa motsatsen när en världskänd kulstötare fick till sina bästa stötar med en vinkel på cirka 55 grader. Hur långt kulan når beror på hastigheten när kulan lämnar handen. (wikipedia.org)
 9. Nitroglycerin används vid tillverkning av sprängämnen, speciellt dynamit. Det är extremt explosivt, och redan vid tillverkningen finns risk för en detonation, om till exempel tillräcklig kylning ej erhålles. I sin rena form är nitroglycerin ytterst stötkänsligt, till exempel kan en fysisk stöt få den att explodera. Ett annat exempel på dess oerhörda instabilitet är att det inte får komma i kontakt med någon metall. Nitroglycerin har dålig hållbarhet och sönderfaller snart till ännu mer instabila former. Detta gör nitroglycerin mycket farlig att transportera eller använda i dess rena form. Nitroglycerin blir gult när det sönderdelas. (wikipedia.org)
 10. "Datten", som leken kallas i vissa delar av Sverige, kommer av "datt", ett ord som finns belagt från 1600-talet och betyder slag eller stöt i Hälsingland och natthugg i Närke, Blekinge och Västergötland. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.