Slag Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder slag, varianter, uttal och böjningar av slag

Slag synonym, annat ord för slag, vad betyder slag, förklaring, uttal och böjningar av slag.

Synonymer till slag

Vad betyder och hur uttalas slag

Slag uttalas slag och är ett substantiv -et; pl. slag  göra slag i saken; ett slag i ansiktet; ett slag i luften; vara ur slag  art, sort; ett (något, allt) äv. en (någon, all) slags frukt, alla slags frukter.

Ordformer av slag

Singular

slag
obestämd grundform
slags
obestämd genitiv
slaget
bestämd grundform
slagets
bestämd genitiv

Plural

slag
obestämd grundform
slags
obestämd genitiv
slagen
bestämd grundform
slagens
bestämd genitiv

Slag är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Slag på Engelska

 • category, type, kind, class, species, sort - a kind of boarding school, all categories of patients
 • slap, stroke, knock, hit, punch, blow - handshake, bat, the clock struck twelve times, a slap in the face
 • battle - battlefield, pitched battle, the Battle of Britain
 • lapel, cuff, turn-up - lapel
 • apoplexy, - apoplectic stroke have a fit
 • moment, while - I', m going out for a while

Hur används ordet slag

 1. Det riktigt farliga med av miljöpartister omhuldande kraftfulla slag i luften är emellertid att världens utsläpp av växthusgaser fortsätter att öka ohejdat. (aftonbladet.se)
 2. Ska man hårdra det är Life itself som en enda lång räcka av deus ex machina-situationer, fast då av mindre godartat slag. Här kommer ingen plötsligt uppdykande gud till räddning, snarare är det slumpen som attackerar från sidan. Kanske i form av en buss. (svt.se)
 3. Fåglars läten (som åstadkoms med strupen) delas in i olika kategorier som sång, lockläte, varningsläte, skuggsång och tiggläte. De olika lätena används av fågeln vid olika tillfällen och i olika perioder i fågelns liv. Många arter har en stor repertoar av fågelläten som inte bara innehåller olika visslande läten utan även slag, brus och vibrationer, medan andra arter är i det närmaste stumma. Ordningen tättingar som ibland felaktigt kallas för just sångfåglar har den största repertoaren läten. (wikipedia.org)
 4. Detta ska inte förväxlas med en annan ekvivalent, kallad internationell enhet, IE, som uttrycker samlad biologisk inverkan av alla varianter av en viss vitamin. Omräkningstal mellan IE och vikt är olika för varje slag av vitamin. För A-vitamin gäller 1 IE = 0,33 µg retinol. (wikipedia.org)
 5. Abbreviaturerna var av olika slag, och så kunde endast den första delen av ett ord skrivas ut och den övriga antydas genom ett förkortningsstreck, eller också kunde flera bokstäver inuti ordet uteslutas och detta antydas genom ett förkortningsstreck. Vidare kunde förkortning ske genom användning av vissa förkortningstecken men även rent stenografiskt. (wikipedia.org)
 6. Ett allvarligt trauma, till exempel ett mycket hårt slag, på adamsäpplet kan leda till döden genom kvävning om man inte får snabb medicinsk hjälp. (wikipedia.org)
 7. Vid addition av algebraiska uttryck adderas termer av samma slag var för sig genom att deras koefficienter adderas. Exemplet nedan visar hur addition av algebraiska termer går till. (wikipedia.org)
 8. Adverben är i traditionella analyser bestämningar av olika slag, ofta till verb (”Han springer fort”) men även till adjektiv (”Hur dum får man vara?”), andra adverb (”Brott lönar sig alltför ofta”) och satser ("Hon lyckades uppenbarligen"). I exemplen är de av adverb bestämda språkelementen följande: verbet springer, adjektivet dum, adverbet ofta och hela satsen Hon lyckades. (wikipedia.org)
 9. Höjdpunkten för galärkrigföring nåddes under sent 1500-talet med slaget vid Lepanto, en av de historiens största sjöslag innan modern tid i fråga om antal fartyg och manskap. Från början av 1600-talet började krigsgalärer att konkurreras ut av segelfartyg och hybridtyper som chebecken. Under medeltiden användas de i särskilda roller även i Atlanten och i viss utsträckning kring Filippinerna och i Indiska oceanen under tidigmodern tid, främst för att bekämpa sjöröveri. Från mitten av 1500-talet användes galärer under vissa perioder på Östersjön där de var väl lämpade för krigföring i skärgård. Under 1700-talet användes galärerna tillfälligt i och med krigen mellan de expanderande Ryssland och de konkurrerande Östersjömakterna Sverige och Danmark. (wikipedia.org)
 10. Gatlopp är ett straff där den dömde får springa, med bar överkropp, mellan två rader av män försedda med spön eller käppar och ta emot ett slag av varje person. Gatlopp har huvudsakligen använts som en militär bestraffning. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.