Station synonym, annat ord för station, vad betyder station, förklaring, uttal och böjningar av station.

Synonym till station

Vad betyder och hur uttalas station

Station uttalas stat|ion [-?o´n] och är ett substantiv -en -er.

Ordformer av station

Singular

station
obestämd grundform
stations
obestämd genitiv
stationen
bestämd grundform
stationens
bestämd genitiv

Plural

stationer
obestämd grundform
stationers
obestämd genitiv
stationerna
bestämd grundform
stationernas
bestämd genitiv

Station är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Station översättning

Engelska

station
station building, central station
station
fire station, TV station, police station

Hur används ordet station

  1. Hoppa på frukostbussen till Wapnö och ät frukostbuffé, bussen avgår kl 09.00 från Norra station. (expressen.se)
  2. Större stationära turbiner förses också med en värmeväxlare för att återföra så mycket som möjligt av avgasvärmen till förbränningsluften. Ibland utförs kompressionen i flera steg med mellanliggande gaskylning. (wikipedia.org)
  3. År 1827 började ungraren Anyos Jedlik experimentera med elektromagnetiska roterande enheter som han kallade elektromagnetiska självrotorer. I en prototyp med en enspolig elstart (färdigställd mellan 1852 och 1854) var både den stationära och den roterande delen elektromagnetisk. . (wikipedia.org)
  4. Glasmästare är ett hantverksyrke inom vilket utövande hantverkare hanterar, installerar och säljer glas, företrädesvis fönster-, dörr- samt övrigt byggnadsglas. Normalt sett ingår även glasning av fordon i glasmästarens arbetsuppgifter. I det ingår reparation och nymontering av rutor i bilar, båtar och traktorer men även i stationära maskiner som lyftkranar. (wikipedia.org)
  5. I begynnelsen var det en tågklarerare (stationsinspektor eller personal av lägre tjänstegrad) som helt styrde trafiken inom stationsområdet och efter kontakt med angränsande stationers tågklarerare, även styrde avgångar ut på linjen mot en annan station. Arbetet var helt manuellt. Man lade om växlar, och vinkade av tåg med signalstav ("spaden"). Detta är fortfarande fallet på flera håll även i Sverige. (wikipedia.org)
  6. En traditionell handhyvel består av en handtagsförsedd stock av hårt träslag, gärna bok. Stocken har försetts med ett speciellt utformat hål. I detta hål nedstickes stålet, som fasthålles i ett noga injusterat läge med hjälp av en kil. Den del av hyveln, som glider mot det som skall hyvlas, kallas sula. Äldre hyvlar saknade spånbrytare, ett stål som kan justeras i höjd mot själva hyvelns skärstål. Den enklaste varianten förs för hand över materialet varvid en kniv skär bort det översta lagret. En profilhyvel har knivar som kan bearbeta materialet till önskad form. Senare har stocken utförts i stål, och kilen (också i stål) har modifierats på olika sätt för att underlätta stålets exakta injustering. Pionjär inom området hyvlar av stål är USA-firman Stanley. För handhyvling med större kapacitet används elhyvlar med roterande kuttrar med knivar. Det finns även stationära maskiner såsom rikthyvel och planhyvel samt olika listhyvlar. För profilhyvling som tidigare utfördes för hand finns olika fräsmaskiner att tillgå. (wikipedia.org)
  7. Orten har byggts omkring Gråstens slott, som är den danska kungafamiljens sommarresidens med en historia som sträcker sig till 1500-talet. Orten Gråsten omnämns i historiska dokument för första gången 1648 under det tyska namnet. Orten är belägen i låglänt terräng vid en rad småsjöar på gränsen mellan backigt moränlandskap i väst och flackare slättlandskap i öst. Orten har ett antal verksamheter knutna till sig, bland annat jordbruk och fruktodling samt spedition och transport. Det finns också en station på järnvägen mellan Tinglev och Sønderborg. (wikipedia.org)
  8. Stationärt monterade hackar med stor kastförmåga, så kallade hackfläktar, används vid inläggning av grönmassa som skördats med självlastarvagn i tornsilo. (wikipedia.org)
  9. Harren är en ganska stationär art, vilket innebär att den inte förflyttar sig några längre sträckor. (wikipedia.org)
  10. Priser delas ut i ett tiotal kategorier, som varierat något genom åren. Vissa år har priserna varit uppdelade i närradio, privat lokalradio och public service. För 2009 var tävlingskategorierna Årets kanalprofilering, folkbildare, morgonprogram, musik, närradio, PLR-station, Public Service, reportage, rookie och underhållning. Dessutom brukar ett hederspris och ett specialpris utdelas. På senare år har även kategorin Bästa programledare, som är ett lyssnarpris baserat på Sifo-intervjuer med radiolyssnare, ingått. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Station Synonymer Betyder Uttal