Strikt Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder strikt, varianter, uttal och böjningar av strikt

Strikt synonym, annat ord för strikt, vad betyder strikt, förklaring, uttal och böjningar av strikt.

Synonymer till strikt

Vad betyder och hur uttalas strikt

Strikt uttalas strikt och är ett adjektiv; n. strikt, -a.

Strikt betyder:

Ordformer av strikt

Böjning (i positiv) strikt en ~ + subst. strikt ett ~ + subst. strikta den/det/de ~ + subst. strikte den ~ + mask. subst. Komparation striktare en/ett/den/det/de ~ + subst. striktast är ~ striktaste den/det/de ~ + subst.

Strikt är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Andra språk

Strikt på Engelska

 • strict - strict application of the rules, sober and correct dress

Hur används ordet strikt

 1. Galärslavar var slavar som fick ro galärer med stora åror. Många galärslavar var strikt talat krigsfångar eller straffångar. (wikipedia.org)
 2. olika länder hade olika "stilar" och ideal under olika perioder, olika musikstilar (till exempel kyrkomusik och världslig/teatermusik) hade olika sätt att ackompanjeras, olika storlekar på ensemblen krävde olika ackompanjemang och så vidare. Vad man under alla omständigheter kan vara säker på är att man inte höll sig till ett strikt fyrstämmigt ackompanjemang genomgående (wikipedia.org)
 3. Definitionerna av begreppet genre har mångfaldigats sedan antiken. Enligt det klassiska synsättet, som framträder i Aristoteles Om diktkonsten med flera verk, är genrerna generiska klassifikationssystem, i vilket en konstform indelas i underordningar. Dessa underordningar kännetecknas även av olika normer i såväl form som innehåll. Sedan 1700-talet har alternativa definitioner presenterats, framför allt att genrerna inte strikt kan skiljas från varandra. (wikipedia.org)
 4. Granat syftade ursprungligen på laddningen bomber eller kanoner fyllda med splitter för att ge splitterverkan, vilket fick dem att i genomskärning likna ett granatäpple. När det gäller ammunition för eldvapen skiljer man i strikt mening mellan granater, som innehåller någon form av fyllning, och projektiler, vilka är helt solida. Granater för eldvapen kan skjutas iväg med granatkastare, granatgevär, kanoner eller haubitser. Till granatkastare används så kallade vinggranater med droppformade fenor i bakändan. Till artilleripjäser är de rotationsstabiliserade och består av granathylsa, tändrör, fyllning och en drivgördel. (wikipedia.org)
 5. Strikt sett är grundvatten det vatten i marken som har en positiv tryckpotential. Så fort grundvattnet sätts under tension och får en negativ tryckpotential, övergår det till markvatten. Grundvattenytan har per definition tryckpotentialen 0 och utgör själva gränsen mellan markvattnet och grundvattnet. (wikipedia.org)
 6. I många länder övervakas gränsövergångar strikt, ofta motiverat med brottsbekämpning. Ofta har tulltjänstemän vid gränsövergångar befogenheter som överskrider de befogenheter som polis normalt har, till exempel kan de ofta låsa in misstänkta tillfälligt på mycket lösare grunder än polisen får. (wikipedia.org)
 7. Gårdsförsäljning i Sverige är omgärdat av ett strikt regelverk, medan liknande försäljning i vinproducerande länder i Europa av tradition är tillåten. Reglerna runt gårdsförsäljning har stegvis förändrats. (wikipedia.org)
 8. Hamnarbetare anställs av ett stuveri eller stuveribolag, det företag som åtar sig lastning och lossning av fartyg. Ägaren av ett stuveri kallades förr ofta stuvare. Så i strikt mening är det fel att använda stuvare som synonym för stuveriarbetare. (wikipedia.org)
 9. Liter, förkortat l, L eller ℓ, är en metrisk volymenhet som är definierad som ett specialnamn för en kubikdecimeter (dm3). I det internationella måttenhetssystemet är liter inte en strikt SI-enhet, utan räknas som en tilläggsenhet. SI-enheten för volym är istället kubikmeter (m3). Liter kan dock ändå användas tillsammans med vissa SI-prefix. 1 liter vatten med temperaturen 3,98 grader Celsius väger nästan exakt 1 kg (eller 0,999 973 kg vid atmosfärstryck). (wikipedia.org)
 10. Helgdagsfrid inleddes i äldre tider genom att helgmålsringningen markerade sabbatens inträde. Sabbaten skulle hållas i helgd och det var strängt förbjudet att ägna sig åt söndagsarbete. Det inpräntades med hjälp av katekesen, och återfanns även i lagen. Om någon överträdde bestämmelserna genom att utföra arbete utgick böter. Många arbetade ändå inomhus där det inte syntes. Även många fattiga arbetade under helgen, eftersom de resten av veckan arbetade åt andra. Många europeiska länder, särskilt där kristendomen står starkt, har fortfarande lagar om helgdagsfrid, även om de ofta inte tillämpas särskilt strikt av myndigheterna. Sådana lagar finns bl.a. i Tyskland, Norge, Österrike, Schweiz, Polen och, tills 2017, Grekland. (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.