Styrelse Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder styrelse, varianter, uttal och böjningar av styrelse

Styrelse synonym, annat ord för styrelse, vad betyder styrelse, förklaring, uttal och böjningar av styrelse.

Synonymer till styrelse

Vad betyder och hur uttalas styrelse

Styrelse uttalas styr|else och är ett substantiv -n -r.

Ordformer av styrelse

Singular

styrelse
obestämd grundform
styrelses
obestämd genitiv
styrelsen
bestämd grundform
styrelsens
bestämd genitiv

Plural

styrelser
obestämd grundform
styrelsers
obestämd genitiv
styrelserna
bestämd grundform
styrelsernas
bestämd genitiv

Styrelse är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Styrelse på Engelska

  • committee, board of directors - member of a board (committee), Board of Public Building, the union workplace committee

Hur används ordet styrelse

  1. Arbetslöshetskassans styrelse ansvarar för kassans organisation och förvaltningen av dess angelägenheter, och tillsätts vid en föreningsstämma, som är kassans högsta beslutande organ. Styrelsens beslut verkställs genom en kassaföreståndare, som svarar för kassans löpande förvaltningen enligt de riktlinjer och anvisningar som styrelsen meddelar. (källa)
  2. Det huvudsakliga målet med glasnost var att göra landets styrelse transparent och öppen för debatt, för att på så sätt kringgå den krets av byråkrater som tidigare hade haft total kontroll över ekonomin. Man hoppades att genom att syna de tidigare och nuvarande misstagen skulle man få de sovjetiska medborgarna att stödja reformer som perestrojkan. (källa)
  3. Kontrollera hos Bolagsverket att entreprenören har en styrelse och att den har lämnat in en årsredovisning. (källa)
  4. För bolag, förening eller annat samfund, stiftelse eller annan sådan inrättning gäller som hemvist den ort, där styrelsen har sitt säte eller, om säte för styrelsen ej är bestämt eller styrelse inte finns, där förvaltningen föres. Samma sak gäller kommun eller annan sådan menighet. (källa)
  5. Då konstakademins byggnadsskola 1836–1837 utlyste en pristävling för "ett större värdshus eller hotell för resande" visade det att hotell hunnit bli en synonym för värdshus. Betydelsen var dock vacklande och kunde ibland även syfta på en förnäm byggnad eller representationsbyggnad för staden såsom i den ursprungliga franska betydelsen, så när Abraham Rydberg 1845 lämnade en donation för uppförandet av ett Hôtel de ville, tolkades det 1847 som ett stadshus, liknande det som uppförts i Norrköping 1802, där man förutom lokaler för stadens styrelse även inrättade festlokaler för stadens behov. När grunden 1857 lades för Hotell Rydberg tolkades det istället som just ett hotell. (källa)
  6. Före 1930 "ägdes" en lägenhet genom ägande av andel i bostadsförening eller aktier i bostadsaktiebolag. Bostadsrättsföreningar kunde bildas sedan den första bostadsrättslagen stiftades år 1930. Bostadsrätten blev en viktig del i det svenska folkhemsbygget, med den kollektiva principen att boendet i lägenhetshus skulle ägas och förvaltas på kooperativ basis av de boende själva. Idén var att bostadshuset skulle ägas gemensamt av de boende, med en boenderepresentativ styrelse som kunde kontrollera intäkter och utgifter. Hyran skulle därigenom enbart täcka de kostnader som var oundgängliga för boendet och all vinst inom hyresmarknaden skulle på så vis tillfalla de boende själva, istället för att komma privata hyresvärdar till godo. Numera bildas oftast bostadsrätter antingen genom att hyresrätter ombildas till bostadsrätter, eller vid nybyggnad att en bostadsrättsförening bildas av det byggbolag som låtit uppföra byggnaden för att sälja bostadsrätterna. (källa)
  7. Ursprungligen användes ordet skattmästare som titel för en person i en stats eller större institutions förvaltning. Nuförtiden används titeln enbart inom föreningar, stiftelser och liknande organisationer. Även här är titeln något ålderdomlig och den vanligaste beteckningen i föreningar är kassör eller ibland kassaförvaltare. Denne person ingår ofta jämte ordföranden och sekreteraren i organisationens styrelse. Både kassör och kassaförvaltare är gamla ord som båda använts under långa perioder på lägre nivåer (under riksförvaltningen) inom den svenska förvaltningen. (källa)
  8. Under Nikolaj I:s tid(1825-1855) avskaffades knutpiskan och ersattes med den tresnärtiga pletj, som i sin tur avskaffades av Alexander II. Den till knut dömde förbrytaren bands stående vid ett par pålar, och rappen föll på dennes blottade rygg, stundom dog de piskade under verkställandet. I politiskt hetsspråk har ordet "knutpiskan" ofta använts som en symbol för självhärskardömets inre styrelse, och särskilt föreställningar om rysk autokrati och hård grymhet. (källa)
  9. Konsistorium (av ett latinskt ord som betyder församlingsställe) är en sorts styrelse som förekommer inom universitetsvärlden, inom kyrkan och den militära själavården. (källa)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.