Svit Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder svit, varianter, uttal och böjningar av svit

Svit synonym, annat ord för svit, vad betyder svit, förklaring, uttal och böjningar av svit.

Synonym till svit

Vad betyder och hur uttalas svit

Svit uttalas svit och är ett substantiv -en -er.

Svit betyder:

Ordformer av svit

Singular

svit
obestämd grundform
svits
obestämd genitiv
sviten
bestämd grundform
svitens
bestämd genitiv

Plural

sviter
obestämd grundform
sviters
obestämd genitiv
sviterna
bestämd grundform
sviternas
bestämd genitiv

Svit är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Andra språk

Svit på Engelska

 • sequence, succession - series of pictures
 • after-effect, complication - she still suffers from the after-effects of breaking her leg
 • suite - luxury suite

Hur används ordet svit

 1. Apokalypstapeten anses vara en av tapetkonstens mästerverk, med sin svit av "konstnärlig uttryckskraft och teknisk perfektion" enligt NE. (wikipedia.org)
 2. Den största nackdelen med riemannintegralen är att det ej går att genomföra gränsövergångar: om fn är en svit av riemannintegrerbara funktioner och om (wikipedia.org)
 3. Det franska hasardspelet Coucou uppfanns i Frankrike runt 1500 och spreds över Centraleuropa. I slutet av 1600-talet framställde en italiensk tillverkare en kortlek anpassad för spelet. Kortspelet fick namnet cuccú efter det högsta kortet, i leken. Cuccú hade 38 kort, två sviter med 19 kort i varje. Elva av korten i varje svit var nummerkort, numrerade 0-10. De övriga korten var motivkort, där Spannen och Gycklarmasken rankades lägre än nummersviten. Fem av korten rankades högre, Värdshuset, Katten, Hästen, Vakten och Göken. Det nittonde kortet, Harlekin, stod utanför rangordningen och dess värde avgjordes av det spel som spelades och kunde variera i samma spel. (wikipedia.org)
 4. Krönika, "tideböcker", är det äldre namnet på vad man i högre mening brukar kalla historia. Man brukar dock göra den skillnad dem emellan, att krönikan nöjer sig med att återge de yttre händelserna, medan historien även söker efter det inre sammanhanget emellan dessa och forskar efter de lagar, som verkar på djupet. Någon bestämd gräns kan dock antagligen inte dras mellan dem. En känd svensk krönika är Erikskrönikan som är den äldsta i den svit av medeltida rimkrönikor som utförligt skildrar medeltidens politiska historia i Sverige. (wikipedia.org)
 5. Uppsala universitets matrikel från 1595 till 1817 finns senare utgiven (1900-71). Det är här fråga om universitets inskrivningsbok, där studenterna skrivits in efter hand som de kommit till universitetet. En annan svit av matriklar, utgivna med olika mellanrum 1832-1975, omfattar de anställda vid universitetet 1832-1960. Dessa senare matriklar utgör den bästa källan för den som söker information om tidigare universitetslärare och professorer. (wikipedia.org)
 6. Allemande, se svit (musik). (wikipedia.org)
 7. En svit, även danssvit eller orkestersvit (exempelvis hos Bach partita och i Frankrike ordre), är ett musikverk som består av flera mindre delar, satser, efter varandra. En svit är oftast skriven för en mindre ensemble eller för soloinstrument, ofta klaver, men det finns även nutida vokala körsviter. Ordet kommer från franskans suite, "följd", som i sin tur kommer från latinets séquor, "följa". (wikipedia.org)
 8. Den äldre europeiska pardansen var en svit i flera delar. Först en fördans som gick långsamt i tvåtakt eller fyrtakt där man promenerade och gjorde figuréer. Samma melodi spelades sedan i tretakt och denna del kallades proportion. Slutligen talar man om en efterdans, Serra, i tretakt där man "sprang av sig dansen" genom en omdansning på fläck[källa behövs]. Enligt en uppsats av Eva Hov om en notsamling efter en kantor i Stora Tuna socken, verksam på 1690-talet, var det vanligt att bara den första tvåtaktsdelen av musiken blev nedtecknad eftersom musikerna förväntades kunna konsten att skapa en efterdans genom att utgå från en fördans i tvåtakt och omforma den till en efterdans i tretakt. Denna praxis bidrog naturligtvis till att olika musiker spelade tretaktsdelen på olika sätt. (wikipedia.org)
 9. I äldre svensk kunde begreppet även användas om en (utan orsak) trilsk häst. En annan betydelse var som beteckning för klöver sex eller spader sex i kortspelet gråpojs. Ett sådant "rebelliskt" kort kunde användas som en joker, det vill säga för att komplettera vilket annat kort som helst i en svit. (wikipedia.org)
 10. Av tradition är svitmärkena för hjärter och ruter röda, och för klöver och spader svarta. För att skilja denna egenskap ”färg” från färg i betydelsen svit så används ofta begreppet kulör i den betydelsen som skiljer på röda och svarta kort. Det finns också fyrfärgskortlekar där varje färg verkligen har sin egen kulör. Spader och hjärter är då svarta respektive röda som vanligt, medan ruter är blå eller orange i stället för röd och klöver är grön i stället för svart: ♠, ♣, ♥, ♦/♦. Fyrfärgslekar används ibland i poker. Syftet med att använda dessa är bara för tydlighetens skull, man ska inte kunna se fel på vilka kort som ligger uppslagna på andra sidan bordet. Den traditionella uppdelningen i två kulörer (hjärter och ruter respektive spader och klöver) saknar helt betydelse i poker (liksom i de flesta andra kortspel). (wikipedia.org)

Phonetiskt närliggande ord

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: