Synekdoke Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder synekdoke, varianter, uttal och böjningar av synekdoke

Synekdoke synonym, annat ord för synekdoke, vad betyder synekdoke, förklaring, uttal och böjningar av synekdoke.

Vad betyder och hur uttalas synekdoke

Synekdoke uttalas syn|ekdoke [-ek´-] och är ett substantiv -n.

Synekdoke betyder:

Ordformer av synekdoke

Singular

synekdoke
obestämd grundform
synekdokes
obestämd genitiv
synekdoken
bestämd grundform
synekdokens
bestämd genitiv

Synekdoke är ett substantiv

Substantiv är en ordklass. Ord i denna ordklass betecknar abstrakta och konkreta ting och abstrakta begrepp. En vanlig minnesramsa (som också finns i många andra varianter) är "Substantiv är namn på ting, till exempel boll och ring". Exempel på substantiv är kaktus, sol, blomma, fotboll och lamm.

Hur används ordet synekdoke

  1. Hyperbol räknas till troperna, eftersom ett utbyte från det "egentliga" till det "oegentliga" sker i figuren. Till exempel: En väska som väger 5 kilo blir med hjälp av en hyperbol "Väskan väger ett ton". Inom retoriken anses hyperbolen vara en stegringsfigur. Vilket behov det finns för hyperbolen att överdriva för att anses just som en hyperbol varierar från text till text. I vissa texter krävs en liten överdrift, i andra en stor för att det skall anses en hyperbol. Hyperbolen är starkt kopplad till ironi och metafor. Men kan också, enligt Lindqvist, vara underkategori till synekdoke, där något omfattande ger uttryck till något mindre eller något litet till något omfattande. (källa)
  2. Genom att använda kenningar hade skalderna möjlighet att variera språket och anpassa texten till versmåttet. I den bibliska poesin, som inte använder versmått, är det enbart till för att förhöja intrycket. Den mest kända formen av kenning är omskrivningar i genitiv, såsom de nedan exemplifierande. Kenningar kan dock också bygga på metonymi och synekdoke. Det stora antalet kenningar kan medföra svårigheter för den som ska översätta, eftersom det ofta finns flera möjliga tolkningar av samma kenning. (källa)
  3. Litotesen är en trop baserad på kvantitet och katalogiseras under huvudtropen synekdoke. Släktskapets röda tråd återfinns i att delen talaren nämner får skildra helheten. Litotesen har ofta en funktion liknande den hos ironins och den retoriska frågans (erotema). (källa)
  4. Metonymi är en av retorikens fyra huvudtroper: metafor (lat. translatio), synekdoke (lat. intellectio eller conceptio), ironi (lat. illusio) samt metonymi (lat. transmutatio eller denominatio). Metonymi står i nära relation till både metafor och synekdoke. Som metafor tar sig metonymi ett bildligt uttryck men på ett förenklat vis, genom något som är baserat på förstådda associationer. Dessutom utgör metonymin en del i helheten och tvärtom, vilket har fått namnet synekdoke. De undertroper som står närmast metonymi i bruk är perifras och antonomasi. Tropen metonymi är en ordfigur som står under partesmodellens elocutio – språkutformning. Metonymin används för att försköna eller förstärka talet. Den används för att variera en text genom dess utbyte. (källa)
  5. Synekdoke är en retorisk figur. Begreppet avser ersättningen av ett ord genom ett begrepp med snävare eller vidare betydelse, ett överordnat eller ett underordnat begrepp. Den får inte blandas ihop med pars pro toto (latin "delen i stället för det hela"), som utgör bara ett, om än förmodligen det vanligaste exemplet på synekdoke. (källa)

Sök bland ca 39000 synonymer samt ca 88000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Den här webbplatsen använder cookies för att förbättra användarupplevelsen. Läs mer om vår dataskyddspolicy.