Synestetisk Synonymer Betyder Uttal

Vad betyder synestetisk, varianter, uttal och böjningar av synestetisk

Synestetisk synonym, annat ord för synestetisk, vad betyder synestetisk, förklaring, uttal och böjningar av synestetisk.

Vad betyder och hur uttalas synestetisk

Synestetisk uttalas syn|est|et|isk [-e´t-] och är ett adjektiv -t -a.

Ordformer av synestetisk

Böjning (i positiv) synestetisk en ~ + subst. synestetiskt ett ~ + subst. synestetiska den/det/de ~ + subst.

Synestetisk är ett adjektiv

Adjektiv är en ordklass. Orden i denna ordklass anger egenskaper som stor eller grön, eller tillstånd som stängd eller öppen. Adjektiv talar om hur någonting annat (ofta ett substantiv) är eller uppfattas, till exempel "en fin bil". En vanlig minnesramsa (som även finns i många andra varianter) är: ”Adjektiven sedan lär, hurudana tingen är, till exempel sur och tvär.” Själva ordet "adjektiv" kommer av latinets adjectivum (av adjicere, tillägga).

Hur används ordet synestetisk

  1. En annan vanlig form av synestesi är att ha strukturer eller färger för olika tidsenheter, såsom dygnet, veckan och/eller året. Ytterligare en form har synestetiska upplevelser kopplade till ljud, såsom att olika musikaliska toner har varsin färg. Idag finns det vetenskapliga belägg för ca 70 former av synestesi, och det är vanligt att en och samma synestet kan ha flera olika varianter. Dessa varianter rör olika sinnen - vanligast är att en synestets flera former rör ett och samma sinne - alltså syn, hörsel, lukt, smak och känsel. Men de kan också handla om rent abstrakta upplevelser som utlöser en synestetisk upplevelse, såsom att känslor utlöser färg, eller att namn kopplas till smak.
  2. De flesta människor har gemensamma upplevelser som på sätt och vis påminner om synestesi, till exempel att uppfatta dova ljud som mörka och gälla ljud som ljusa. För att hårdra det skulle dans kunna kallas en synestetisk upplevelse, för vad har egentligen ett visst sorts ljud med en viss sorts rörelse att göra? Dock, för att räknas som synestesi krävs mer än så och att personen uppfyller vissa kriterier, vilket människor utan synestesi inte gör. (wikipedia.org)

Sök bland 39000 synonymer samt 91000 ordförklaringar. Skriv ordet och tryck Enter.

Populärast: